fbpx

Split Payment – korzyści i konsekwencje.

Po co nam Split payment?

„Uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatków” – to cel Ministerstwa Finansów, który ma zostać zrealizowany poprzez wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności split payment.

Mechanizm split payment miał wejść w życie 1 kwietnia 2018 roku, jednak ze względu na kolejne komplikacje data wdrożenia podzielonej płatności została ponownie przesunięta – tym razem na 1 lipca 2018 roku. Przyczyną zmiany jest konieczność dostosowania bankowych systemów informatycznych, a to nie tylko czasochłonny, ale i kosztowny proces. Można się domyślać, że określony przez MF termin nie będzie ostatecznym. Do tej pory pewne jest to, że split payment nie będzie modelem obowiązkowym dla wszystkich przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów pozwoli przedsiębiorcom na dobrowolne i wybiórcze stosowanie mechanizmu do wybranych faktur – np. w  przypadku współpracy z kontrahentem, co do którego kupujący ma wątpliwości.

Split Payment w praktyce.

Sprzedawca wystawia fakturę na kwotę 123 zł brutto, przy czym 23% stanowi VAT, kupujący, który chce się rozliczyć stosując mechanizm split payment zleca specjany przelew, przy którym 100zł przekazywane jest na konto firmowe sprzedawcy, a 23 zł na jego bankowe konto VAT.

Dedykowane konta bankowe VAT będą otwierane wszystkim przedsiębiorcom przez banki i SKOK. Otwarcie rachunku nie będzie wiązało się z podpisywaniem nowych umów, ani z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez ich właścicieli.

Mechanizm podzielonej płatności split payment jest zalecany głównie tym właścicielom firm, którzy chcą mieć 100% pewności, że unikną konsekwencji nieświadomej współpracy z nieuczciwym kontrahentem. Takie poczucie bezpieczeństwa, jest niewątpliwie jedną z zalet split paymentu.

Korzyści:

  • Brak sankcji wynikających z nierozliczenia z urzędem skarbowym
  • Brak solidarnej odpowiedzialności z nieuczciwym dostawcą, unikającym płacenia podatków
  • Brak odsetek związanych z zaległościami
  • Możliwość obniżenia wysokości VAT płaconego na konto urzędu skarbowego, pod warunkiem, że płatność będzie realizowana z dedykowanego rachunku bankowego VAT i zrealizowana przed terminem
  • Przyspieszony termin zwrotu nadwyżki VAT – 25 dni.

Konsekwencje:

  • Zagrożenie utratą płynności finansowej spowodowane ograniczeniem dostępu do środków zgromadzonych na dedykowanym rachunku bankowym VAT. Przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji wyłącznie kwotę netto ze sprzedaży towarów i usług.

Wprowadzenie mechanizmu split payment w przedsiębiorstwie może wiązać się z koniecznością zmiany zarządzania płynnością finansową, na adekwatną do nowej rzeczywistości, a także z zastosowaniem odpowiedniego ewidencjonowania operacji gospodarczych w systemach informatycznych. Niewątpliwie każdy przedsiębiorca, który będzie chciał rozliczać się zgodnie z nowym modelem będzie musiał się do tego dobrze przygotować. Resort finansów szacuje, że w pierwszym roku split payment obejmie 30% firm, w drugim 75%, w trzecim 80%, a w 2022 z mechanizmu podzielonej płatności skorzysta 90% polskich przedsiębiorców.