Strona główna » Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Windykacja

Cenniki

Faktoring

Promocje

Noty 40 euro

Nota obciążeniowa

Twój kontrahent znów zwleka z uregulowaniem zaległych faktur? Masz możliwość uzyskać od niego rekompensatę za niedotrzymanie terminu zapłaty. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych możesz wystawić notę obciążeniową w wysokości 40, 70, a nawet 100 EUR. By domagać się odszkodowania, nie musisz przedstawiać żadnych dowodów. Wystarczy, że dysponujesz nieuregulowaną w terminie fakturą za wykonane przez Twoją firmę świadczenie.

Skorzystaj z naszych darmowych szablonów i przygotuj samodzielnie przedsądowe wezwanie do zapłaty. Druk najlepiej prześlij listem poleconym, aby mieć pisemne potwierdzenie, że dotarł do odbiorcy. Gotowy wzór noty obciążeniowej w kilku wersjach językowych znajdziesz na dole strony. Pobierz odpowiedni formularz, wypełnij i wyślij dłużnikowi, aby odzyskać należne Ci pieniądze.

Czym jest nota 40 EUR?

Roszczenie przez wierzyciela kosztów poniesionych w czasie odzyskiwania należności jest możliwe dzięki zapisom zawartym w Ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z przepisami możesz starać się o rekompensatę za dodatkowe wydatki poniesione podczas działań windykacyjnych. Przed zmianą przepisów wierzycielowi przysługiwała stała rekompensata za opóźnienie w płatnościach w postaci 40 EUR. Od stycznia 2020 roku kwota odszkodowania rośnie wraz z wysokością długu. Wysokość przysługującego odszkodowania zależy od kwoty umieszczonej na fakturze za wykonane świadczenie:

 • do 5 000 zł – 40 EUR;

 • od 5 000 do 50 000 zł – 70 EUR;

 • powyżej 50 000 zł – 100 EUR.

Niezależnie od wysokości wierzytelności, warto wystawić i przesłać dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty. Wzór dokumentu od Transcash ułatwi Ci to zadanie.

Czemu służy nota obciążeniowa?

Nota obciążeniowa ma zmobilizować zwlekającego z płatnością kontrahenta do uregulowania należności. Zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania gotówki za wykonane przez Ciebie świadczenie. Wezwanie do zapłaty jest wyraźnym sygnałem dla dłużnika, że nie zamierzasz dłużej bezczynnie czekać na pieniądze za zaległe faktury. Często wysłanie takiego dokumentu stanowi ostatni etap starań o uregulowanie płatności przed skierowaniem sprawy do sądu.

Nasza nota obciążeniowa online pomoże Ci odzyskać wydatki poniesione na windykację. Zdobyte w ten sposób odszkodowanie pokryje wydatki związane z egzekwowaniem wierzytelności i przywróci Twojej firmie płynność finansową. Jeśli nie chcesz dłużej czekać na płatność, wyślij dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Wzór dokumentu dostępny na naszej stronie możesz dowolnie modyfikować, w zależności od specyfiki sprawy i oczekiwanych rezultatów.

Jak wystawić notę obciążeniową?

Nota obciążeniowa musi zostać wystawiona w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich zachowujesz w dokumentacji firmy, a drugi przekazujesz dłużnikowi. Ważne, aby pismo zawierało wszystkie elementy typowe dla dowodu księgowego. Mowa tu m.in. o określeniu stron biorących udział w danej transakcji oraz zamieszczeniu podpisu wystawcy. Do noty obciążeniowej powinieneś dołączyć również wezwanie do zapłaty.

Oba dokumenty możesz przygotować samodzielnie lub skorzystać z gotowego formularza. Jeśli lubisz szybkie i skuteczne rozwiązania, na pewno spodobają Ci się proponowane przez nas wezwanie do zapłaty i nota księgowa. Oba wzory zostały stworzone przez doświadczonych prawników, dzięki czemu masz pewność, że zawierają wszystkie niezbędne elementy.

Jak wysłać notę 40 EUR?

Przed wysłaniem noty obciążeniowej upewnij się, że minął już termin płatności faktury. Załóżmy, że kontrahent miał 45 dni od dnia doręczenia rachunku na uregulowanie należności. Musisz więc ustalić, kiedy otrzymał fakturę (np. na podstawie potwierdzenia nadania lub odbioru), a następnie wyliczyć od tej daty 45 dni.

Gdy masz już pewność, że firma spóźnia się z płatnością za wykonane świadczenie np. do 5 000 zł, wyślij jej właścicielowi listem poleconym notę księgową i wezwanie do zapłaty 40 EUR. Wzór dostępny na naszej stronie wykorzystasz również w przypadku rekompensaty w wysokości 70 czy 100 EUR.

Ważne! Notę obciążeniową musisz przeliczyć na złotówki według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dane świadczenie stało się wymagalne. Przykładowo, dla faktury z terminem płatności w dniu 10.12.2022 będzie to kurs z dnia 30.11.2022.

Czy nota obciążeniowa wpływa na przedawnienie roszczenia?

Zobowiązania finansowe potwierdzone fakturą przedawniają się zależnie od rodzaju zadłużenia. W przypadku roszczeń z tytułu umowy przewozu okres ten wynosi 1 rok. W kontekście noty obciążeniowej duże znaczenie ma fakt, że wysłanie wezwania do zapłaty nie ma wpływu na bieg terminu przedawnienia. W praktyce oznacza to, że nie ma potrzeby wysyłać dłużnikowi więcej niż jednego dokumentu.

Co zrobić, jeśli przekazana nota księgowa nie przyniosła skutku, a kontrahent dalej nie uregulował należności? Przeważnie w takiej sytuacji pozostaje jedynie skierowanie sprawy na drogę sądową. Tylko w ten sposób można uniknąć przedawnienia i znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania pieniędzy.

Jeśli masz problem z nierzetelnym kontrahentem, przyda Ci się nasza gotowa nota 40 EUR. Wzór pozwoli Ci uniknąć pomyłek podczas dochodzenia swoich roszczeń. Jeśli polubowne formy windykacji nie odniosły skutku, pomożemy Ci w skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Druk wezwania do zapłaty w różnych językach

Kancelaria Prawna Transcash specjalizuje się w usługach prawnych dla branży transportowej od kilkunastu lat. Wiemy, że duża część naszych klientów prowadzi działalność nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W związku z tym wśród naszych dokumentów do pobrania znajduje się zarówno polska, jak i obcojęzyczna nota księgowa. Wzór Word jest dostępny m.in. w wersji dla dłużników z:

 • Wielkiej Brytanii,

 • Belgii,

 • Litwy,

 • Austrii,

 • Holandii,

 • Niemiec,

 • Francji,

 • Czech.

Dodatkowo w polskiej wersji pisma umieściliśmy instrukcję, która zawiera praktyczne wskazówki dla osób starających się odzyskać pieniądze za przeterminowane faktury. Z poradnika dowiesz się, jak przygotować wezwanie do zapłaty i wystawić notę za koszty odzyskiwania należności. Przeczytasz też, jak zlecić windykację firmie Transcash, jeśli Twoje polubowne starania nie przyniosą skutku.

Nota odsetkowa – wzór od Transcash

Po wielu latach pracy z przedsiębiorcami z branży transportowej zauważyliśmy, że większość z nich nie ma zbyt wiele czasu na samodzielne sporządzanie pism czy umów. Dlatego postanowiliśmy umieścić na naszej stronie darmowe wzory dokumentów do pobrania, dzięki którym bez problemu przygotujesz przedsądowe wezwanie do zapłaty w formacie pdf. Udostępnione przez nas formularze mają ułatwić proces odzyskania należności od nieuczciwych kontrahentów.

Po ściągnięciu pliku w języku polskim na swój komputer zyskujesz dostęp do dwóch w pełni kompletnych wzorów pism, a także do przejrzystej instrukcji. Wykorzystując nasze gotowe wezwanie do zapłaty i notę księgową, szybciej prześlesz dokumenty dłużnikowi. W ten sposób znacznie zwiększysz swoje szanse na odzyskanie pieniędzy za zrealizowane świadczenia.