Strona główna » Windykacja » Windykacja sądowa

Windykacja sądowa

Próby polubownego odzyskania pieniędzy nie zmotywowały Twojego kontrahenta do spłaty zobowiązania? Możesz przekazać sprawę do sądu za pośrednictwem naszej kancelarii - Transcash Kancelaria Prawna.

W Twoim imieniu złożymy pozew o zapłatę, poprowadzimy korespondencję z sądem i dłużnikiem, a także zagwarantujemy reprezentację podczas rozprawy.

Cechy produktu

Co windykujemy
Długi krajowe i zagraniczne
Minimalna kwota faktury
Brak
Maksymalna kwota faktury
Bez ograniczeń
Sposób rozliczenia
Koszty sądowe + prowizja za sukces, naliczana od rozliczonej kwoty zadłużenia

Cechy produktu

Co windykujemy
Długi krajowe i zagraniczne
Minimalna kwota faktury
Brak
Maksymalna kwota faktury
Bez ograniczeń
Sposób rozliczenia
Koszty sądowe + prowizja za sukces, naliczana od rozliczonej kwoty zadłużenia

Windykacja sądowa krok po kroku

1
Krok
Kompletujemy dokumentację, aby udowodnić przed sądem, że dług istnieje.
2
Krok
Wnosimy pozew. Wnioskujemy o wydanie nakazu zapłaty oraz o zabezpieczenie majątku dłużnika.
3
Krok
Podczas rozprawy reprezentujemy Twoją firmę przed sądem.
4
Krok
Po otrzymaniu nakazu zapłaty lub wyroku i ich uprawomocnieniu rozpoczynamy działania egzekucyjne.

Jakich dokumentów potrzebujemy

Abyśmy rozpoczęli windykację sądową poprosimy Cię o przesłanie skanów następujących dokumentów:
Faktury VAT
Listu przewozowego / CMR
Dokumentów transportowych

Co wyróżnia windykację sądową w Transcash?

Nowoczesne rozwiązania - kompleksowa obsługa sprawy online
Uczciwe rozliczenie - prowizja wyłącznie od odzyskanej kwoty należności
Międzynarodowy zasięg - zapewniamy reprezentację przed sądami w Polsce i za granicą
Oferujemy windykację z zabezpieczeniem majątku dłużnika

Możesz zlecić windykację sądową przeciwko dłużnikom z całej Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii

Kraj wierzyciela
Kraj dłużnika
Kraj wierzyciela
Polska
Kraj dłużnika
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Wielka Brytania
Włochy
Węgry
Ukraina

Windykacja sądowa w Transcash

Kontrahent nie wywiązał się z zobowiązań wobec Twojej firmy? Próby polubownego rozwiązania sprawy zakończyły się niepowodzeniem? W takiej sytuacji możesz dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

W Transcash zapewniamy pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji. Nasi prawnicy:

 • pomogą Ci przygotować i złożyć pozew,

 • będą kontaktować się w Twoim imieniu z dłużnikiem,

 • zagwarantują Ci reprezentację przed sądem w czasie rozprawy.

Od 16 lat dbamy o bezpieczeństwo finansowe i prawne firm z branży TSL, co przekłada się na wysoką skuteczność naszych działań windykacyjnych....

Na czym polega windykacja sądowa?

Windykacja sądowa jest nazywana również windykacją przymusową. Jej celem jest wyegzekwowanie przeterminowanych należności od kontrahenta, który nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec Twojej firmy. W odróżnieniu od postępowania polubownego windykacja sądowa odbywa się z udziałem organów władzy państwowej i publicznej – sądu i komornika.

Oczekiwanym rezultatem postępowania sądowego jest uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku, bo dopiero na ich podstawie można przystąpić do czynności komorniczych. Sukces na rozprawie gwarantują m.in. właściwe sformułowanie pozwu, wybór odpowiedniego sądu i poprawne wskazanie stron postępowania. Kancelaria Prawna Transcash podejmie się realizacji każdego z tych zadań.

Kiedy windykacja sądowa ma sens?

Windykacja sądowa ma największe szanse na powodzenie, jeśli:

 • dług nie uległ przedawnieniu – roszczenia majątkowe po pewnym czasie tracą aktualność; np. przy wierzytelnościach z tytułu umów przewozu i umów spedycji okres przedawnienia wynosi 1 rok, gdy sąd stwierdzi brak ważności roszczeń, oddali powództwo;

 • dłużnik otrzymał przedsądowe wezwanie do zapłaty – fakt wysłania ponaglenia do spłaty należności do kontrahenta trzeba odpowiednio udokumentować podczas składania pozwu;

 • dłużnik jest zdolny do spłaty roszczeń – jeśli Twój kontrahent nie ma majątku, możesz mieć problemy z odzyskaniem pieniędzy. Ponadto brak wypłacalności dłużnika prawdopodobnie narazi Cię na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z rozprawą;

 • dłużnik nie jest w stanie upadłości – jeśli kontrahent zdecydował się wdrożyć postępowanie upadłościowe, windykacja sądowa może nie przynieść oczekiwanych efektów.

Jak długo trwa windykacja przedsądowa?

Windykacja przedsądowa pozwala zmotywować dłużnika do szybkiej spłaty należności, a tym samym uniknąć kosztów procesu. W zależności od specyfiki danego roszczenia i chęci do współpracy dłużnika postępowanie polubowne może trwać od kilku dni do kilku miesięcy.

Jeden z pierwszych etapów windykacji przedsądowej polega na podjęciu negocjacji z dłużnikiem. Często już wtedy udaje się wypracować porozumienie i doprowadzić do odzyskania pieniędzy. Jeśli mimo rozmów nie dojdzie do zaspokojenia roszczeń, niezbędne staje się wdrożenie pozostałych działań windykacyjnych. Odbywa się to np. przez zastosowanie sankcji takich jak naliczenie odsetek czy upublicznienie informacji o długu.

Postępowanie polubowne zazwyczaj trwa maksymalnie przez 6 miesięcy. Jeśli negocjacje po takim czasie nadal nie przynoszą skutku, jedynym sposobem na wyegzekwowanie wierzytelności staje się windykacja sądowa.

Jak długo trwa windykacja sądowa?

Windykacja sądowa to złożony proces. Niekiedy zwrot pieniędzy udaje się uzyskać już po kilku miesiącach, a czasem dochodzenie roszczeń trwa latami.

Na przebieg windykacji sądowej wpływ mają m.in.:

 • sporność wierzytelności – jeśli dysponujesz dokumentami dowodzącymi zaakceptowania roszczenia przez dłużnika, możesz spodziewać się szybkiego wydania nakazu zapłaty lub wyroku. Mowa tu np. o podpisanych fakturach, wekslu czy oświadczeniu o uznaniu konieczności spłaty należności,

 • dostępność sądów – w niektórych przypadkach na pierwszą rozprawę czeka się nawet kilka miesięcy, co znacznie wydłuża czas oczekiwania na odzyskanie pieniędzy,

 • stopień zobowiązania dłużnika u innych podmiotów – im większa grupa wierzycieli stara się o zwrot należności, tym dłuższe i bardziej skomplikowane będzie postępowanie.

Windykacja sądowa w kraju i za granicą

Windykacja sądowa musi przebiegać zgodnie z prawem i normami życia społecznego. W przypadku nieuczciwych kontrahentów z zagranicy dodatkowym utrudnieniem w czasie egzekwowania należności często okazują się nieznajomość przepisów czy bariera językowa. By uniknąć problemów podczas ściągania długów, najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Prawnicy z kancelarii Transcash zapewniają kompleksową obsługę prawną podczas odzyskiwania wierzytelności z kraju i zagranicy. Współpraca obejmuje reprezentację przed sądami w całej Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii.

Ile kosztuje windykacja sądowa?

Jeśli nie udało Ci się odzyskać należności polubownie, pewnie zastanawiasz się, ile kosztuje windykacja sądowa. Kancelaria Transcash pobiera prowizję wyłącznie za sukces. Naliczamy ją od rozliczonej kwoty zadłużenia. Oprócz tego klient ponosi m.in. koszty wpisu od pozwów czy pism procesowych. Są one uzależnione od wartości przedmiotu sporu (WPS) i rodzaju postępowania:

 • w przypadku trybu nakazowego i elektronicznego trybu upominawczego za wpis od pozwu płaci się 1,25% WPS,

 • przy postępowaniu upominawczym i w trybie zwyczajnym opłata wynosi 5% WPS.

Wyjątek stanowią roszczenia poniżej 20 000 zł, przy których stosuje się stałe należności ryczałtowe. W zależności od wartości przedmiotu sporu opłata od pozwu waha się od 30 do 1000 zł.

Windykacja sądowa — etapy

Windykacja sądowa to złożony proces, który można podzielić na kilka etapów.

Krok 1. Gromadzenie dokumentacji, aby udowodnić istnienie długu przed sądem.

Krok 2. Wybór trybu postępowania.

Krok 3. Sporządzenie pozwu na podstawie zebranych informacji i jego złożenie do właściwego sądu wraz z załącznikami.

Krok 3. Reprezentacja przed sądem.

Krok 4. Wdrożenie czynności egzekucyjnych z komornikiem po uzyskaniu nakazu zapłaty lub wyroku.

Dlaczego warto nam zaufać?

Kancelaria Prawna Transcash specjalizuje się w obsłudze firm z branży TSL. Od kilkunastu lat pomagamy klientom odzyskiwać należności od kontrahentów krajowych i zagranicznych. Wyróżnia nas to, że:

 • mamy innowacyjne podejście do oferowanych usług – zdajemy sobie sprawę, że „czas to pieniądz”, dlatego zapewniamy kompleksową obsługę spraw online,

 • kierujemy się zasadą smart&fair – stawiamy na intuicyjne i przejrzyste rozwiązania, by maksymalnie uprościć wszystkie procedury,

 • działamy wielotorowo, co świadczy o naszym profesjonalizmie – weryfikujemy wypłacalność kontrahentów, zapewniamy porady prawne oraz zajmujemy się polubownym odzyskiwaniem należności i windykacją sądową.