Strona główna » Faktoring

Faktoring dla transportu

Wystawiasz faktury z długim terminem płatności? Zamiast czekać na pieniądze 30 dni lub więcej, skorzystaj z faktoringu dla firm transportowych, a pieniądze przelejemy na konto Twojej firmy tego samego dnia. Potrzebujesz jednorazowego finansowania? Jeździsz w stałych relacjach i oczekujesz wysokiego limitu finansowania? A może Twoi zleceniodawcy stosują zakaz cesji w zleceniu? W Transcash znajdziesz produkt odpowiedni do potrzeb Twojej firmy transportowej.

Znajdź najlepszą ofertę

Porównanie produktów faktoringowych

Mikrofaktoring

Wystawiasz pojedyncze faktury różnym kontrahentom? Skorzystaj z mikrofaktoringu. To rozwiązanie elastyczne i bez zobowiązań. Ty decydujesz, które faktury przekazujesz do finansowania, a gdy nie korzystasz - nic nie płacisz.

Pełny faktoring

Współpracujesz ze stałymi kontrahentami z Polski lub z zagranicy? Pełny faktoring to rozwiązanie dla Ciebie.

Gwarantujemy wysokie limity finansowania, możliwość ubezpieczenia się na wypadek niewypłacalności kontrahenta oraz opcję skrócenia terminu płatności faktur do maksymalnie jednego dnia.

Pożyczka

Zakaz cesji wierzytelności w zleceniu transportowym? Pożyczka rozwiązuje ten problem. Sfinansujemy Twoją fakturę, nawet jeśli Twój kontrahent nie wyraża zgody na cesję.

Mikrofaktoring

Finansujemy faktury wystawione dla płatników z Polski, Niemiec, Czech lub Słowacji.
Przejrzysty cennik, bez abonamentu i ukrytych opłat.
Monitoring płatności i windykację płatnika otrzymujesz w cenie usługi.
Wypłacamy 100% wartości brutto z faktury pomniejszone o prowizję.

Pełny faktoring

Finansujemy wszystkie faktury wystawione dla danego kontrahenta (krajowe i zagraniczne).
Zapewniamy wysokie limity finansowania, ustalane indywidualnie do potrzeb Twojej firmy.
Wypłacamy 100% wartości brutto z faktury pomniejszone o prowizję.
Monitoring płatności i windykację płatnika otrzymujesz w cenie usługi.
Możesz ubezpieczyć się na wypadek niewypłacalności kontrahenta.

Pożyczka

Finansujemy faktury z zakazem cesji.
Finansujemy faktury krajowe lub zagraniczne.
Wypłacamy 100% wartości brutto z faktury pomniejszone o prowizję.
Limit finansowania: 30 000 zł - 200 000 zł.

Porównanie faktoringu

Mikrofaktoring
Pełny faktoring
Pożyczka
Prowizja
od 2,99% do 6,29%
min. 129,99 zł
od 2%
ustalana indywidualnie
od 6,89%
min. 149,99 zł
Przyznanie lub podwyższenie limitu
0 zł
0 zł
0 zł
Monitoring płatności i windykacja
w cenie
w cenie
nie dotyczy
Opłata administracyjna
brak
299 zł miesięcznie
brak

Porównanie faktoringu

Mikrofaktoring
Prowizja
od 2,99% do 6,29%
min. 129,99 zł
Przyznanie lub podwyższenie limitu
0 zł
Monitoring płatności i windykacja
w cenie
Opłata administracyjna
brak
Pełny faktoring
Prowizja
od 2%
ustalana indywidualnie
Przyznanie lub podwyższenie limitu
0 zł
Monitoring płatności i windykacja
w cenie
Opłata administracyjna
299 zł miesięcznie
Pożyczka
Prowizja
od 6,89%
min. 149,99 zł
Przyznanie lub podwyższenie limitu
0 zł
Monitoring płatności i windykacja
nie dotyczy
Opłata administracyjna
brak

Zobacz korzyści dla Twojej firmy

Finansowanie dostępne całkowicie online
Przejrzysty cennik, bez ukrytych opłat
Pieniądze na koncie tego samego dnia
Finansujemy faktury krajowe, zagraniczne i z zakazem cesji

Najczęściej zadawane pytania

Kto może skorzystać z usługi faktoringu?

Z usługi faktoringu w Transcash może skorzystać każda firma z branży TSL, która zarejestrowana została w Polsce lub - w przypadku mikrofaktoringu - Rumunii i działa na rynku minimum 1 miesiąc.

Jakie dokumenty są potrzebne, by skorzystać z faktoringu?

Dokumenty jakie są potrzebne, byśmy udzielili Ci finansowania, to:

 1. skan/kopia faktury,
 2. skan/kopia zlecenia transportowego,
 3. skan/kopia dokumentów przewozowych.

Wszystkie dokumenty przekazujesz wygodnie - online w Panelu Obsługi Klienta.

Gdzie mogę uaktualnić swoje dane?

Zaloguj się do Panelu Obsługi Klienta i kliknij swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Ustawienia.

Czym różni się mikrofaktoring od faktoringu pełnego?

Najważniejsze różnice pomiędzy tymi usługami to:

 • Liczba faktur przekazanych do sfinansowania: w usłudze mikrofaktoringu możesz przekazać do sfinansowania pojedynczą fakturę, którą wystawiłeś dowolnemu kontrahentowi (każdorazowo wnioskujemy o cesję wierzytelności), w przypadku faktoringu pełnego przekazujesz do sfinansowania wszystkie faktury wybranych kontrahentów (jednego lub kilku, z którymi podpisujemy cesję globalną).
 • Limit finansowania: limit finansowania w mikrofaktoringu wynosi maksymalnie 50 000 zł (może zostać podniesiony w trakcie współpracy). W przypadku faktoringu pełnego limit ustalamy zawsze indywidualnie, biorąc pod uwagę to jakie relacje chcesz finansować.
 • Pochodzenie faktur: usługą mikrofaktoringu finansujemy tylko faktury wystawione dla polskich, niemieckich, czeskich i słowackich kontrahentów, w przypadku faktoringu pełnego finansujemy zarówno polskie, jak i zagraniczne faktury.

 

W którym miejscu mogę zgłosić faktury?

Aby zgłosić faktury do finansowania, zaloguj się do Panelu Obsługi Klienta, wybierz w menu Faktoring, a następnie kliknij przycisk + Dodaj fakturę.

Moje zlecenie ma zapis o zakazie cesji wierzytelności. Czy mogę sfinansować taką fakturę?

Tak, finansujemy faktury również, gdy w zleceniu widnieje zakaz cesji. W takim przypadku proponujemy ofertę Pożyczki na fakturę.

Czy korzystanie z faktoringu wpływa na zdolność kredytową firmy?

Korzystanie z faktoringu nie wpływa na zdolność kredytową firmy. Jest to bezpieczny sposób na zapewnienie firmie stabilności finansowej. 

 

Co mam zrobić w momencie, gdy nie mogę zalogować się do Panelu Obsługi Klienta?

Jeśli nie pamiętasz hasła, użyj przypomnienia i hasło zostanie wysłane na Twój adres mailowy. Jeśli pojawia się inny problem, skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem +48 717 333 999.

Podpisałem umowę online, ale nie zapisałem jej na dysku. Gdzie mogę ją znaleźć?

Wszystkie Twoje umowy znajdują się w zakładce Umowy, którą otworzysz klikając na swoje imię i nazwisko, w Panelu Obsługi Klienta. Jeżeli wprowadzimy nowe usługi, możesz tam również zaktualizować swoje dotychczasowe warunki umowy.

Czym różni się Mikrofaktoring od Pożyczki?

Najważniejsze różnice pomiędzy tymi usługami to:

 • Limit finansowania

W mikrofaktoringu limit finansowania na początek współpracy to 50 000 zł, w pożyczce 30 000 zł z możliwością podniesienia w trakcie współpracy. Zależy to od obrotów klienta i jego rzetelności płatniczej.

 • Cena

W mikrofaktoringu mamy trzy progi cenowe uzależnione od liczby dni finansowania: 2,99% do 30 dni, 5,49% do 60 dnia oraz 5,99% powyżej 60 dni. W przypadku pożyczki prowizja wynosi od 6,59%. Minimalny koszt finansowania faktury w mikrofaktoringu wynosi 129,99 zł, a przy pożyczce jest to kwota 139,99 zł.

 • Obowiązek spłaty po stronie klienta

W mikrofaktoringu wypłacamy środki klientowi, a spłaty dokonuje jego kontrahent, na którego wystawiona była faktura. Obowiązek spłaty pożyczki zgodnie z wyznaczonym terminem leży po stronie klienta.

Faktoring w Transcash

Faktoring w Transcash to nowoczesne rozwiązanie dla firm z branży transportowej, które pozwala na stały i systematyczny dostęp do pieniędzy. Długie terminy płatności to cecha charakterystyczna tej branży, w której na płatność zwykle trzeba czekać od 30. do nawet 90. dni. Dzięki faktoringowi już w dniu wystawienia faktury możesz przekazać ją do finansowania do Transcash, a my przelejemy pieniądze na Twoje konto tego samego dnia. Twój kontrahent spłaci fakturę do nas zgodnie z ustalonym terminem płatności. Faktoring zapewni Twojej firmie płynność finansową oraz pozwoli szybko uzyskać pieniądze na finansowanie bieżących potrzeb. Faktoring dla transportu cieszy się coraz większą popularnością. Jest to jednocześnie jedno z najlepszych rozwiązań, dzięki któremu nie trzeba obawiać się wielu nieprzyjemnych sytuacji, związanych np. z brakiem środków na wypłacenie pensji pracowników, czy opłat do urzędu skarbowego lub ZUS-u. Możliwość praktycznie natychmiastowego pozyskania środków z faktur pozwala na swobodne planowanie rozwoju firmy, szybkie regulowanie bieżących wydatków oraz przyjmowanie kolejnych zleceń. Jak wygląda cały proces? Klient (faktorant) przekazuje nam wszystkie lub wybrane faktury przed terminem ich płatności. Następnie Transcash (faktor) wypłaca 100% kwoty brutto z faktury na konto przedsiębiorcy w możliwie najkrótszym czasie, średnio w ciągu 30 minut. Dzięki temu klient może praktycznie od razu dysponować gotówką, zgodnie ze swoimi potrzebami. Świadczone przez nas usługi to idealne rozwiązanie dla wszystkich firm, które szukają źródeł szybszego finansowania i zależy im na nawiązaniu współpracy z jak największą liczbą kontrahentów....

Na czym polega faktoring?

Faktoring polega na zamianie wystawionych faktur na gotówkę, bez konieczności oczekiwania na wpłatę środków przez klienta. Takie rozwiązanie pomaga przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy borykają się z wydłużonymi terminami płatności za towary i usługi. Dzięki faktoringowi możliwe jest zachowanie płynności działania firmy – bez kosztownych przestojów w czasie oczekiwania na opłacenie faktury. Faktoring pozwala na uzyskanie środków w nawet kilka minut po wystawieniu faktury. Rozwiązanie to polega na przekazaniu wierzytelności naszej firmie. To Transcash zajmuje się późniejszym egzekwowaniem wpłat od wierzycieli. W tym czasie przedsiębiorca może kontynuować działalność i inwestować środki bez konieczności oczekiwania na opłacenie faktury.

Faktoring – co to?

W ramach faktoringu przedsiębiorca (faktorant) przekazuje nam (faktorowi) faktury z odroczonym terminem płatności. Dokumenty te nie mogą być przeterminowane. Po uzyskaniu faktury wypłacamy należność – 100% netto lub około 80-90% brutto. Środki trafiają na konto faktoranta już w ciągu kilku minut, co pozwala na skuteczne wyeliminowanie długiego czasu oczekiwania na opłacenie zobowiązania przez wierzyciela. W praktyce faktoring umożliwia otrzymanie środków od razu po dokonaniu sprzedaży lub zrealizowaniu usługi. Na usługę tę decydują się firmy z różnych branż, którym zależy na stałym rozwoju i zmniejszaniu ryzyka bankructwa.

Jakie informacje są potrzebne w procesie faktoringu?

Faktoring opiera się na wystawionych fakturach. Aby uzyskać środki od razu po zrealizowaniu usługi lub sprzedaży, konieczne jest przekazanie faktorowi podstawowych informacji. To dane wierzyciela, a także kwota umieszczona na fakturze i termin płatności. Trzeba pamiętać, że dokument nie może być przeterminowany (czyli taki, w przypadku którego termin płatności już minął). Obecnie istnieje opcja skorzystania ze specjalnych programów internetowych, które pozwalają na błyskawiczne przekazanie potrzebnych informacji i gromadzenie danych w jednym miejscu. Cały proces trwa nie dłużej niż kilka minut. Faktorant może zgłosić faktury od razu po ich wystawieniu lub później, ale koniecznie, zanim minie termin płatności.

Weryfikacja faktur

Faktury zgłoszone przez faktoranta wymagają weryfikacji. Zajmujemy się sprawdzeniem poprawności wprowadzonych danych i wiarygodności naszego klienta oraz jego dłużnika. W większości przypadków pieniądze trafiają na konto faktoranta już w ciągu kilku minut. Zdarza się jednak, że wierzyciel jest mało wiarygodny – wówczas faktor może odmówić udzielenia finansowania. Na ogół pieniądze trafiają do faktoranta już w ciągu kilku minut, ale dokładny czas oczekiwania na środki zależy od indywidualnych czynników. Mowa tu zarówno o ewentualnych wątpliwościach co do poprawności faktury i wiarygodności wierzyciela, jak i godzinach księgowania przelewów.

Różne rodzaje faktoringu

Faktoring może być realizowany na wiele różnych sposobów. Najpopularniejszymi formami tej usługi są:
 • faktoring pojedynczy,
 • faktoring cichy,
 • faktoring jawny,
 • faktoring półotwarty,
 • faktoring pełny,
 • faktoring niepełny,
 • faktoring mieszany,
 • faktoring odwrotny,
 • faktoring zaliczkowy.
Istnieją również dodatkowe rodzaje faktoringu. Każda firma świadczy tę usługę na nieco innych zasadach, w zależności od rodzaju transakcji czy wiarygodności wierzyciela. Szczegóły współpracy zawsze są ustalane między faktorantem a faktorem.

Faktoring pojedynczy 

Faktoring pojedynczy wymaga przekazania jedynie pojedynczych faktur. Na takie rozwiązanie najczęściej decydują się przedsiębiorcy, którzy wystawiają dokumenty jedynie raz na jakiś czas i nie potrzebują stałej współpracy z faktorem. To wygodne rozwiązanie również dla firm o stabilnej sytuacji finansowej, które bez problemu stać na bieżące finansowanie swoich potrzeb. Faktoring pojedynczy najczęściej realizuje się w formie niepełnej lub pełnej, w zależności od rodzaju transakcji i potrzeb faktoranta.

Faktoring jawny

To najpopularniejszy typ finansowania. Faktoring z cesją jawną polega na zawiadomieniu kontrahenta o finansowaniu faktury. Dzięki temu wierzyciel wie, że należną kwotę będzie musiał uregulować poprzez specjalne konto faktora. Faktorant musi skontaktować się ze swoim klientem i poinformować go o przejściu wierzytelności. Przedsiębiorca może monitorować postęp płatności kontrahenta na każdym etapie. W faktoringu jawnym pieniądze trafiają bezpośrednio na konto faktora, jednak faktorant może wysyłać wierzycielowi przypomnienia o konieczności zapłaty należności. Faktoring jawny ma bardzo dużą zaletę. To najtańsza wersja tej usługi. Co więcej, przedsiębiorca korzystający z tej opcji może odliczyć ponoszone koszty od podatku (faktoring to usługa opodatkowana 23% VAT).

Faktoring cichy

Faktoring cichy wiąże się z dokonaniem cichej cesji wierzytelności. W takim układzie kontrahent przedsiębiorcy nie jest informowany o tym, że firma przekazała fakturę faktorowi. Wierzyciel wpłaca środki na konto faktoranta, a następnie trafiają one na rachunek wskazany przez faktora. Faktoring cichy cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, którzy obawiają się popsucia relacji biznesowych. W niektórych przypadkach informacja o cesji wierzytelności może bowiem odstraszyć klienta i zmienić warunki współpracy. Ta forma faktoringu pozwala na uzyskanie środków w ciągu kilku minut. Po uiszczeniu zapłaty przez wierzyciela (zwykle w trakcie kolejnych kilku tygodni) faktorant jest zobowiązany do zwrócenia pieniędzy faktorowi. Faktoring cichy jest droższy niż model jawny. Zapewnia jednak dyskrecję, która dla wielu osób jest ważniejsza niż cena usługi. Na takie rozwiązanie decydują się m.in. firmy transportowe. Koszt skorzystania z tej usługi również można wpisać w wydatki związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa – w tym przypadku VAT także wynosi 23%.

Faktoring półotwarty

Faktoring półotwarty dotyczy kontrahentów, którzy otrzymali fakturę z odroczonym terminem płatności. O cesji wierzytelności dowiadują się oni dopiero w razie wysłania ewentualnego wezwania do zapłaty należności przez faktora. Jeśli kontrahent wpłaci środki przed ostatecznym terminem wskazanym na fakturze, nie dowie się on o cesji długu.

Faktoring pełny

Jest on określany również jako faktoring bez regresu. Polega na przejęciu ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora. To sposób na szybkie sfinansowanie faktury, jednocześnie ubezpieczające należność. Jeśli wierzyciel nie spłaci długu w terminie, obowiązki związane z windykacją leżą po stronie faktora. Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu należności, dzięki czemu działamy sprawnie i wiemy, jak radzić sobie z nawet najtrudniejszymi sprawami. Faktoring pełny to jeden z najdroższych rodzajów tej usługi. Nie wszyscy mogą jednak skorzystać z takiej formy finansowania. Decyzja jest podejmowana indywidualnie, m.in. w oparciu o dokładne dane finansowe wierzyciela.

Faktoring niepełny

Jest określany również jako faktoring z regresem. W tym przypadku faktor nie ponosi odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahenta. Pomaga on jednak w egzekwowaniu należności. Jeśli mimo działań windykacyjnych kontrahent nie spłaci należności, odpowiedzialność za finansowanie długu ponosi faktorant. Na takie rozwiązanie w większości przypadków decydują się przedsiębiorcy, którzy są pewni co do wypłacalności swoich kontrahentów. Usługa ta jest dość tania, zwłaszcza w porównaniu do faktoringu pełnego. Koszt faktoringu niepełnego można odliczyć od podatku.

Faktoring mieszany

Faktoring mieszany łączy w sobie cechy wersji pełnej i niepełnej. Zgodnie z nim, faktor i faktorant wspólnie ustalają kwotę ubezpieczenia transakcji. Po jej przekroczeniu dochodzi do uruchomienia faktoringu z regresem – odpowiedzialność za niespłaconą sumę spada na faktoranta.

Faktoring globalny

Faktoring globalny to rozwiązanie chętnie wybierane przez przedsiębiorców, którzy na co dzień wystawiają wiele faktur. Polega on na zbiorczym przekazaniu wszystkich wystawionych, ale nieopłaconych dokumentów. Taką operację można realizować regularnie, wraz ze zgromadzeniem kolejnych faktur. Faktorant może sam zdecydować, które dokumenty trafią do faktora.

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny to rozwiązanie wybierane przede wszystkim w związku z finansowaniem zakupów firmowych. W takim modelu przedsiębiorca może zakupić towar lub usługę i opłacić fakturę dzięki uzyskanym środkom. W ten sposób od razu staje się właścicielem nabytego dobra. Dostawca towaru lub usługi od razu otrzymuje należne środki, a przedsiębiorca spłaca kwotę w ratach lub odroczonym terminie – bezpośrednio do faktora. Takie rozwiązanie jest korzystne zwłaszcza w związku z inwestycjami, które wiążą się z dużymi początkowymi wydatkami, ale szybko się zwracają. Pozwala ono również na zakupienie sprzętu potrzebnego do kontynuowania działalności firmy. Koszt usługi faktoringu odwrotnego także można odliczyć od podatku.

Faktoring zaliczkowy

Ostatnim omawianym rodzajem faktoringu jest model zaliczkowy. Pozwala on na uzyskanie środków jeszcze przed wystawieniem faktury. To sposób na otrzymanie pieniędzy niezbędnych do pokrycia bieżących zobowiązań i zrealizowanie prac, które są wymagane do rozpoczęcia kontraktu. Faktoring zaliczkowy pozwala na otrzymane zaliczki jeszcze przed realizacją usługi. Po jej zakończeniu faktorant wystawia fakturę, a po jej opłaceniu przez wierzyciela – spłaca zaliczkę uzyskaną na samym początku.

Faktoring restrukturyzacyjny

Taka usługa jest skierowana do bardziej wymagających klientów. Łączy w sobie szybkie finansowanie faktur oraz wsparcie działań naprawczych i pomoc w windykacji. Rozwiązanie to jest chętnie wybierane przez przedsiębiorców, którzy regularnie korzystają z faktoringu i potrzebują kompleksowego wsparcia specjalistów. Faktoring restrukturyzacyjny jest skierowany m.in. do firm, które:
 • mają zaległości podatkowe wobec ZUS i US,
 • mają negatywną historię w BIK,
 • utraciły zdolność kredytową.
Problemy te często wynikają z zatorów płatniczych związanych z długimi terminami płatności na fakturach lub niewypłacalnością kontrahenta. Faktoring dla firm w trudnej sytuacji pozwala na uzyskanie wsparcia niezbędnego do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia.

Faktoring krajowy i międzynarodowy

Faktoring krajowy to rozwiązanie dla firm, które współpracują jedynie z kontrahentami z jednego państwa. Usługa ta pozwala na szybkie uzyskanie środków na bieżące potrzeby i zabezpieczyć faktoranta przed utratą płynności finansowej. Obecnie przekazywanie faktur specjalistom jest bardzo proste. Przedsiębiorca może skorzystać ze specjalnych systemów internetowych, które pozwalają na uzyskanie środków w zaledwie kilka minut. Faktoring międzynarodowy, inaczej nazywany eksportowym, jest natomiast skierowany do przedsiębiorców współpracujących z kontrahentami z różnych państw. Realizuje się go w taki sposób, by cały proces przebiegał zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu krajach.

Dlaczego warto zdecydować się na faktoring?

Skoro wiesz już, na czym polega faktoring, warto przejść do jego zalet. Nieustannie rosnące ceny paliwa i koszty zatrudnienia kierowców, konieczność przeprowadzania przeglądów i serwisów, a także opłaty drogowe czy raty leasingowe sprawiają, że wszyscy przedsiębiorcy działający w branży transportowej muszą posiadać kapitał obrotowy wykorzystywany na pokrycie bieżących wydatków. Konieczność długiego oczekiwania na uregulowanie płatności za faktury utrudnia prowadzenie działalności w tej branży. Gdy zaczniesz korzystać z faktoringu, tego typu problemy przestaną dotyczyć Twojej firmy. O jakich zaletach warto jeszcze wspomnieć? Usługi świadczone przez Transcash to świetne rozwiązanie zarówno dla małych, jak i dużych firm transportowych oraz szansa na ich stabilne funkcjonowanie. To jednocześnie najlepsza odpowiedź na trudności z utrzymaniem płynności finansowej wynikające z długich terminów regulowania należności z faktur. Kolejną istotną zaletą jest solidne zabezpieczenie własnej firmy przed spóźnialskimi kontrahentami. Korzystając z faktoringu, Transcash przejmuje na siebie obowiązki związane z monitoringiem i windykacją płatności, a Ty nie musisz przejmować się opóźnieniami w zapłacie. Warto wspomnieć również o tym, że odroczony termin płatności zachęca kolejnych klientów do współpracy. Możliwość uregulowania faktury dopiero po dwóch, trzech lub czterech miesiącach sprawia, że czują się oni bezpieczniej. Z drugiej strony, wybierając faktoring dla transportu, nie ponosimy żadnego ryzyka. Jest to zatem obopólna korzyść.

Usługi faktoringowe – zalety

Zalety faktoringu w pigułce:
 • łatwość korzystania – podpisanie umowy faktoringu jest zdecydowanie szybsze i łatwiejsze niż np. wnioskowanie o przyznanie kredytu. W przypadku tej usługi zdolność kredytowa ma mniejsze znaczenie. Najważniejsza jest faktorowalność, czyli wszelkie okoliczności, które mogą powodować trudność w egzekwowaniu należności od wierzycieli,
 • brak obniżenia zdolności kredytowej – faktoring nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową faktoranta, dzięki czemu w każdej chwili może on ubiegać się o dodatkowe środki przyznane przez bank,
 • możliwość zachowania płynności finansowej – faktoring pozwala na uzyskanie środków od razu po wystawieniu faktury. Takie rozwiązanie daje dostęp do pieniędzy potrzebnych do pokrycia bieżących potrzeb i inwestycji,
 • brak materialnych zabezpieczeń – faktoring nie wymaga ustanawiania materialnych zabezpieczeń, jak ma to miejsce np. w przypadku kredytu. Ich funkcję pełnią faktury oraz weksel przedsiębiorcy,
 • większe bezpieczeństwo współpracy z odbiorcami – w niektórych formach faktoringu odpowiedzialność za niewypłacalność wierzycieli przejmuje faktor, co zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo dla samej firmy,
 • konkurencyjne terminy płatności – firmy korzystające z faktoringu są w stanie oferować swoim klientom znacznie bardziej konkurencyjne terminy płatności (nawet do 90 dni). To wygodne rozwiązanie dla odbiorców towarów i usług, którzy nie są w stanie od razu zapłacić za zakupione dobra,
 • oszczędność czasu – dzięki faktoringowi właściciel firmy nie musi tracić czasu na samodzielne monitorowanie postępu spłaty czy egzekwowanie należności. Wówczas obowiązki te pozostają po stronie faktora,
 • mniejsze narażenie na bankructwo – faktoring pozwala na zachowanie płynności finansowej firmy, a więc również zmniejszenie ryzyka bankructwa,
 • łatwiejsze egzekwowanie należności – niektóre rodzaje faktoringu zakładają pomoc faktora w odzyskiwaniu należności od nierzetelnych wierzycieli. Takie rozwiązanie zwykle pozwala na zwiększenie skuteczności podejmowanych działań. Firmy świadczące usługi faktoringowe mają sprawdzonych specjalistów, z wieloletnim doświadczeniem w odzyskiwaniu należnych środków.
Środki pozyskane w ramach faktoringu mogą zostać wykorzystane na dowolny cel. Przedsiębiorca nie jest ograniczony restrykcyjnymi wymaganiami, jak ma to miejsce np. w przypadku kredytów bankowych.

Faktoring – wady

Skoro wiesz już, co to faktoring i znasz jego zalety, warto poruszyć wady tego rozwiązania. Potencjalne problemy wynikające z podpisania umowy faktoringowej to:
 • trudniejsza komunikacja z kontrahentem – po podpisaniu umowy faktoringowej we współpracy pomiędzy faktorantem a kontrahentem uczestniczy też faktor, co może utrudniać komunikację. Z tego powodu kluczowe jest jasne ustalenie zasad współpracy w momencie podpisywania umowy, by uniknąć ewentualnych sporów w przyszłości.
 • powierzenie decyzji finansowych zewnętrznej firmie – dla niektórych takie rozwiązanie jest ogromną zaletą, choć istnieją również przedsiębiorcy, którzy wolą samodzielnie podejmować wszystkie decyzje finansowe. Trzeba jednak pamiętać, że taki krok zapewnia oszczędność czasu, w którym właściciel firmy może skupić się na innych zadaniach leżących w zakresie jego kompetencji,
 • ryzyko pogorszenia relacji z klientem – niektórzy przedsiębiorcy boją się, że klient zmieni nastawienie do firmy, gdy dowie się o przeniesieniu wierzytelności. Na szczęście istnieją formy faktoringu, które pozwalają na całkowite utajnienie tej informacji. Wiążą się z nieco większymi kosztami, ale minimalizują ryzyko odstraszenia nowych klientów.
Dla niektórych przedsiębiorców odstraszające mogą być też formalności związane z faktoringiem. Na ogół usługi te nie są jednak skomplikowane i ograniczają się jedynie do podpisania umowy oraz bieżącego wysyłania faktur. W przypadku bardziej rozbudowanych wersji faktoringu nasza firma służy pomocą. Wskazujemy, jak poprawnie dopełnić formalności, by cały proces mógł przebiec bez większych problemów. Problemem często jest też koszt faktoringu. Najtańszym wyborem jest wariant usługi, w którym kontrahent od razu dowiaduje się o przeniesieniu wierzytelności. Najwięcej trzeba zapłacić za utajnienie tej informacji, a także w sytuacji, gdy istnieją wątpliwości co do płynności finansowej wierzyciela. Często jednak koszt faktoringu okazuje się bardziej opłacalny niż ewentualne ryzyko związane z problemami z uiszczeniem płatności przez kontrahenta. W wielu sytuacjach jest to również sposób na to, by uniknąć bankructwa samego faktoranta.

Zadbaj o rozwój swojego biznesu razem z Transcash

Niezależnie od tego, czy chcesz sukcesywnie planować rozwój swojej floty, zależy Ci na bieżącym regulowaniu wszystkich należności, czy masz inny cel związany z ekspansją firmy, wybierając faktoring, masz możliwość zrealizowania każdego z nich. To jednocześnie najlepszy sposób na pozbycie się problemów związanych z zatorami płatniczymi. Masz także szansę znacznie zwiększyć przychody swojej firmy oraz rozpocząć handel międzynarodowy bez obaw o przebieg procesu rozliczania. Jeśli chcesz zostać naszym klientem i przenieść swój biznes poziom wyżej wystarczy, że zarejestrujesz się na naszej stronie, podając dane firmy. Możesz także wypełnić formularz kontaktowy, zostawiając swój numer telefonu oraz adres e-mail. Nasi pracownicy skontaktują się z Tobą w możliwie najkrótszym czasie, udzielając odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania. Rejestracja w serwisie jest całkowicie darmowa, a obsługa konta łatwa i intuicyjna. Po jego założeniu możesz swobodnie wprowadzać do systemu dane kontrahentów oraz faktury, które chcesz finansować. Zapewniamy pomoc na każdym etapie, tak abyś mógł skoncentrować się wyłącznie na prowadzeniu biznesu.

Faktoring a płynność finansowa

Faktoring pozwala na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie umożliwia uniknięcie bardzo powszechnego problemu, jakim jest opłacanie faktur dopiero po kilku tygodniach. Większość dokumentów tego typu przewiduje płatność po 14, 30, 60 czy nawet po 90 dniach. Tak długi czas oczekiwania na wpłynięcie należnych pieniędzy może hamować rozwój przedsiębiorstwa, a nawet przyczynić się do powstania długów, które nie zawsze wynikają z błędnych decyzji podjętych przez przedsiębiorcę. Faktoring umożliwia bezproblemowe finansowanie bieżącej działalności firmy oraz kolejnych inwestycji. Często pozyskanie środków jest niezbędne do zrealizowania ustaleń z dopiero podpisanego kontraktu. Zdarza się, że nawet bardzo duże firmy, które w ciągu miesiąca sprzedały wiele towarów lub usług, mogą zbankrutować w związku z brakiem płynności finansowej. Faktoring ułatwia prowadzenie budżetu i nie hamuje rozwoju firmy, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku nowych przedsiębiorstw.

W jakich branżach faktoring jest wybierany najczęściej?

Usługi faktoringowe cieszą się popularnością szczególnie w branżach, w których powszechną praktyką jest wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności. W wielu przypadkach czas na uiszczenie zapłaty wynosi nawet 90 dni. Branże najchętniej sięgające po usługi faktoringowe to:
 • transport – firmy transportowe często mają do czynienia z długimi okresami oczekiwania na zapłatę za świadczone usługi. Faktoring pozwala od razu uzyskać środki z nieuregulowanych faktur. Pieniądze te mogą zostać przeznaczone na utrzymanie floty czy opłacenie kosztów operacyjnych,
 • budownictwo – w branży budowlanej projekty często wymagają dużych nakładów finansowych. Faktoring umożliwia firmom uzyskanie środków na bieżące wydatki, takie jak wynagrodzenia pracowników czy zakup materiałów,
 • medycyna – faktoring jest często wybierany przez firmy świadczące usługi medyczne, takie jak kliniki, gabinety lekarskie czy dostawcy sprzętu medycznego. Pozwala on na uzyskanie płatności za świadczone usługi szybciej,
 • handel – sprzedawcy, zwłaszcza ci, którzy współpracują z dużymi klientami, często korzystają z faktoringu. Takie rozwiązanie pomaga im utrzymać płynność finansową i unikać problemów związanych z długimi okresami oczekiwania na płatności od klientów,
 • IT i wysokie technologie – firmy działające w obszarze technologii, zwłaszcza te, które współpracują z klientami biznesowymi, mogą korzystać z faktoringu do szybkiego uzyskania środków na rozwój, badania i rozpoczęcie nowych projektów.
Faktoring dla firm jest wybierany również przez przedsiębiorców z wielu innych branż. Niektóre osoby decydują się na niego w ramach jednorazowej współpracy, a inne przekazują faktorowi wszystkie wystawione usługi. Nasza firma współpracuje przede wszystkim z przedsiębiorcami z branży transportowej. W tej gałęzi niezwykle często wystawia się faktury z odroczoną płatnością na duże kwoty, co może powodować problemy z zachowaniem płynności finansowej. Dzięki nam możliwe jest zminimalizowanie tego ryzyka i szybkie pozyskanie środków, które pozwolą na bezproblemową realizację kolejnych przejazdów. Obsługujemy faktury o różnej wartości.

Kiedy warto wybrać faktoring dla firm?

Faktoring dla firm to usługa wybierana przede wszystkim przez przedsiębiorców, którzy:
 • korzystają z faktur z mocno odroczonym terminem płatności – tzw. kredytu kupieckiego,
 • potrzebują źródła finansowania bieżącej działalności firmy, ale nie chcą decydować się na kredyt obrotowy,
 • chcą zmniejszyć ryzyko komplikacji związanych z niewypłacalnością wierzyciela,
 • potrzebują elastycznego źródła finansowania, które można bez problemu dopasowywać do aktualnych potrzeb,
 • chcą utrzymać właściwą dyscyplinę płatniczą u swoich kontrahentów.
Z usług faktoringowych może skorzystać niemal każdy. Taka opcja jest dostępna zarówno dla dużych, jak i małych czy średnich firm. Trzeba jednak pamiętać, że przedsiębiorstwo musi rozliczać się ze swoimi kontrahentami bezgotówkowo i wystawiać faktury z odroczonym terminem płatności (faktoringowi nie podlegają dokumenty przeterminowane). Faktoring jest korzystny przede wszystkim w przypadku młodych firm, które są obecne na rynku od zaledwie kilku miesięcy. W tym czasie przedsiębiorca potrzebuje dużej ilości środków na dalszy rozwój, a oczekiwanie na płatność od kontrahenta w znaczny sposób hamuje kolejne inwestycje. Na pomoc firmy faktoringowej można zdecydować się w dowolnym momencie. Podpisujemy zarówno jednorazowe umowy, jak i prowadzimy stałą współpracę. Z naszych usług korzystają właściciele nowych przedsiębiorstw oraz tych obecnych na rynku od lat, które chwilowo podejmują ważne decyzje i potrzebują zabezpieczonego dostępu do pieniędzy.

Ile kosztuje usługa faktoringu?

Skoro wiesz już, co to jest faktoring, warto poruszyć kwestię jego ceny. Na ostateczny koszt usługi wpływa wiele czynników. Kluczowy jest przede wszystkim wybrany wariant faktoringu. W sytuacji, gdy faktor bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność kontrahenta, cena bywa wysoka. Dla przykładu faktoring jawny kosztuje zdecydowanie mniej niż ten niejawny. Nasza firma faktoringowa ustala ceny indywidualnie, po zapoznaniu się z potrzebami klienta, wiarygodnością wierzyciela oraz kwotą umieszczoną na fakturze. Na koszt faktoringu składają się dwa główne elementy – prowizja oraz odsetki od udzielonej zaliczki na poczet przyszłej zapłaty. Wysokość tych opłat zależy od wielu czynników. Klienci, którzy prowadzą stałą współpracę z naszą firmą, często mogą liczyć na atrakcyjne zniżki. Koszt faktoringu wyliczamy indywidualnie, w zależności od wysokości kwoty umieszczonej na fakturze, a także dodatkowych opcji wybranych przez klienta. Cena obsługi poszczególnych dokumentów może znacznie się różnić. Aby poznać dokładny koszt korzystania z naszych usług, konieczne jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej i skontaktowanie się z Transcash.

Faktoring – regulacje prawne

Skoro wiesz już, co to jest faktoring, warto skupić się na przepisach dotyczących tego typu usług. W Polsce umowa faktoringu jest określana jako umowa nienazwana. Oznacza to, że nie ma jednolitych przepisów, które regulują sposób jej działania. W przypadku tego typu współpracy najczęściej stosuje się przepisy kodeksu cywilnego – zwłaszcza art. 509. Zgodnie z nim:
 • § 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
 • § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.
Faktoring to pojęcie używane również w kontekście prawa międzynarodowego. Zakres takiej usługi reguluje konwencja UNIDROIT z dnia 28.05.1988 roku. Na czym polega faktoring zgodnie z tym dokumentem? To umowa pomiędzy faktorem a faktorantem, która wymaga przeniesienia wierzytelności powstałych w wyniku sprzedaży towarów lub usług. Aby możliwe było zakwalifikowanie danej współpracy do faktoringu, faktor musi wykonać co najmniej dwie z następujących usług:
 • inkaso wierzytelności,
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności wierzyciela, na rzecz którego faktorant wykonał usługę lub sprzedał towar,
 • prowadzenie kompleksowych rozliczeń związanych z wierzytelnościami,
 • finansowanie faktoranta na podstawie dostarczonych faktur.
Zgodnie z tą konwencją konieczne jest poinformowanie dłużnika o przeniesieniu wierzytelności na faktora. Warto o tym pamiętać przede wszystkim w kontekście współprac międzynarodowych, podejmowanych pomiędzy faktorantem z Polski a wierzycielem z innego kraju.

Umowa faktoringowa

Aby skorzystać z faktoringu, konieczne jest podpisanie odpowiedniej umowy. Obecnie nie istnieje jeden wzór takiego dokumentu. W umowie zawieranej pomiędzy faktorem a faktorantem muszą jednak znaleźć się następujące informacje:
 • strony umowy – dane zarówno faktora, jak i faktoranta,
 • szczegółowy opis wierzytelności – wartości faktury, terminu zapłaty, informacji o dłużniku i tytułu, z którego wynika płatność,
 • rodzaj wybranego faktoringu,
 • opis powiadamiania dłużnika o zmianie właściciela wierzytelności – niektóre rodzaje faktoringu pozwalają na pominięcie tego punktu,
 • określenie stanu prawnego wierzytelności i zabezpieczeń,
 • określenie podmiotu, na którym ciąży odpowiedzialność za ewentualną niewypłacalność dłużnika,
 • zasady płatności i wysokość wynagrodzenia dla faktora.
Aby dokument był ważny, konieczne jest również jego podpisanie przez obie strony. Nasza firma umożliwia skorzystanie z usług faktoringowych bez wychodzenia z domu. Z wieloma klientami współpracujemy online – zarówno jeśli chodzi o obsługę pojedynczych faktur, jak i wszystkich dokumentów wystawianych przez faktoranta.

Faktoring – usługa dla przedsiębiorców

Faktoring to wygodne rozwiązanie, z którego chętnie korzystają właściciele firm z różnych branż – niezależnie od wielkości. Pozwala on na uniknięcie ryzyka bankructwa w związku ze zbyt długimi terminami płatności na fakturach. To opcja szybka, bezpieczna i wygodna. Jest również niezwykle elastyczna – klient może samodzielnie zdecydować o rodzaju faktoringu czy o tym, które faktury zostaną przekazane faktorowi. Nasza firma faktoringowa służy pomocą na każdym etapie procesu. Wytłumaczymy Ci dokładny sposób działania dostępnych usług i pomożemy wybrać wariant, który sprawdzi się najlepiej w przypadku danej firmy. Wspieramy naszych klientów także podczas współpracy, odpowiadając na wszelkie pytania i pomagając rozwiązać problemy np. w razie niewypłacalności kontrahenta. Zapraszamy do kontaktu!