Strona główna » Windykacja

Windykacja dla transportu

Windykujemy zaległe należności w branży transportowej. Jeśli nie otrzymałeś zapłaty za wystawione faktury, nie czekaj - zgłoś zaległość do windykacji. Zajmujemy się odzyskiwaniem wierzytelności w sposób skuteczny i z zachowaniem profesjonalnych relacji. Windykujemy na etapie polubownym i sądowym. Skorzystaj z wyszukiwarki, aby znaleźć usługę windykacyjną odpowiednią dla Twojej firmy.

Porównanie produktów windykacyjnych dla firm transportowych

Windykacja polubowna

Na etapie polubownym podejmujemy szereg działań, których celem jest skuteczne odzyskanie zaległych płatności. Spośród dostępnych rozwiązań dobieramy takie, które będą właściwe dla danej sytuacji i pomogą dłużnikowi spłacić zaległości.

Windykacja sądowa

W razie potrzeby odzyskamy dla Twojej firmy pieniądze na drodze sądowej. Nasza kancelaria prawna prowadzi i nadzoruje całość sprawy, od skompletowania dokumentów po nadzór nad egzekucją komorniczą.

Windykacja zagraniczna

Windykujemy należności na terenie całej Europy, zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym. Zatrudniamy ekspertów posiadających wiedzę z zakresu międzynarodowego prawa przewozowego oraz ze znajomością języków obcych.

Outsourcing windykacji

Dla firm potrzebujących stałego wsparcia w odzyskiwaniu zaległości proponujemy outsourcing windykacji. Na bazie naszego doświadczenia tworzymy proces monitoringu i windykacji dopasowany do potrzeb i procesów funkcjonujących u klienta.

Windykacja polubowna

Windykujemy faktury krajowe i zagraniczne.
Zajmujemy się całością komunikacji z dłużnikiem.
Windykujemy dłużników działających na wszystkich giełdach transportowych oraz poza nimi.
Rozliczamy się tylko za sukces.

Windykacja sądowa

Zapewniamy wsparcie radcy prawnego.
Proponujemy windykację z zabezpieczeniem majątku dłużnika.
Wnosimy pozew do sądu.
Reprezentujemy naszych Klientów przed sądem.
Monitorujemy przebieg egzekucji komorniczej.

Windykacja zagraniczna

Windykujemy na etapie polubownym i sądowym.
Odzyskujemy długi transportowe w ponad 30 krajach.
Dłużników z Niemiec windykujemy za darmo.
Z dłużnikiem komunikujemy się w jego języku.
Rozliczamy się tylko za sukces i nie pobieramy opłat stałych.

Outsourcing windykacji

Dla firm z branży transportowej oraz oferujących usługi dla sektora TSL.
Zapewniamy kompleksową obsługę całego procesu windykacji lub wsparcie na wybranym etapie.
Tworzymy proces windykacyjny dopasowany do potrzeb i procesów funkcjonujących u klienta.
Zapewnimy pełen wgląd w historię naszych działań.

Możemy dla Ciebie windykować

Faktury krajowe
Faktury zagraniczne
Noty księgowe i odsetkowe
Portfele wierzytelności
Raty najmu i leasingu
Niespłacone karty paliwowe
Odszkodowania
Opłaty drogowe

Korzyści dla Twojej firmy

Dysponujemy skutecznymi sankcjami wobec firm z branży TSL
Windykujemy na każdym etapie od prewencji po sąd
Komunikujemy się w języku lokalnym dłużnika
Windykujemy dłużników działających na wszystkich giełdach i poza nimi

Windykujemy dłużników z tych krajów

Kraj wierzyciela
Kraj dłużnika
Kraj wierzyciela
Polska
Łotwa
Litwa
Wielka Brytania
Dania
Holandia
Belgia
Francja
Hiszpania
Portugalia
Dania
Luksemburg
Austria
Szwajcaria
Włochy
Czechy
Słowacja
Węgry
Białoruś
Rumunia
Bułgaria
Turcja
Serbia
Litwa
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Czarnogóra
Ukraina
Kraj dłużnika
Polska
Łotwa
Litwa
Wielka Brytania
Łotwa
Holandia
Belgia
Francja
Hiszpania
Portugalia
Niemcy
Luksemburg
Austria
Szwajcaria
Włochy
Czechy
Słowacja
Węgry
Białoruś
Rumunia
Bułgaria
Turcja
Serbia
Chorwacja
Słowenia
Bośnia i Hercegowina
Czarnogóra
Ukraina

Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę zawrzeć z Transcash umowę, by zlecić sprawę do windykacji?

Możesz założyć konto w Panelu Obsługi Klienta i zgłosić sprawę do windykacji. Nie rozpoczniemy jednak działań, dopóki nie zawrzesz z nami Umowy o świadczenie usług windykacyjnych.

Umowę podpiszesz bezpłatnie i w zaledwie kilka minut online w Panelu!

Gdy wprowadzisz dane firmy, poprosimy Cię o przelew weryfikacyjny na 1,00 PLN. Kiedy już zatwierdzimy Twoją umowę, zwrócimy tę sumę na konto Twojej firmy. Od tej chwili będziemy mogli reprezentować Twoją firmę.

 

Czy muszę być użytkownikiem Platformy Trans.eu, żeby korzystać z windykacji w Transcash?

Nie. Możesz zarejestrować się w Panelu Obsługi Klienta i zawrzeć z nami Umowę o świadczenie usług windykacyjnych bez konieczności zakładania konta na Platformie Trans.eu.

Czy mogę windykować dłużnika spoza Platformy Trans.eu?

Oczywiście! W Transcash zajmujemy się odzyskiwaniem zaległości od firm z branży TSL, które zarejestrowane są w Polsce i za granicą. Nie ma dla nas znaczenia czy dłużnik jest użytkownikiem Platformy Trans.eu.

Czy mogę obciążyć dłużnika kosztami za windykację?

Tak. Możemy zaproponować Ci 2 rozwiązania:

 • Windykacja na koszt dłużnika

Z tej opcji możesz skorzystać, jeśli zgłaszasz do windykacji firmę z Polski, Niemiec, Rumunii, Słowacji lub Litwy.

W przypadku polskiej, litewskiej, słowackiej oraz rumuńskiej firmy po zakończonej windykacji wystawiamy dłużnikowi notę obciążeniową za koszty, które ponosisz za skuteczną windykację. Jeśli nie spłaci jej w terminie, na etapie polubownym odzyskujemy ją na nasz koszt. Natomiast niemiecki dłużnik otrzymuje od nas od razu wezwanie do spłaty, które uwzględnia kwotę zaległości oraz koszty windykacji.

 • Windykacja na Twój koszt

Choć to Ty będziesz zobowiązany uregulować koszty windykacji, do niespłaconej w terminie faktury VAT przez dłużnika z UE możesz wystawić notę na 40/70/100 EUR. Możesz ją zgłosić do nas razem z fakturą w jednym formularzu. My zatroszczymy się o to, by dłużnik pokrył ją również. Dzięki temu zyskasz dodatkowe środki na pokrycie prowizji.

Windykacja dla transportu

Twój kontrahent kolejny tydzień spóźnia się z uregulowaniem faktury za wykonaną usługę, a żadne próby ponaglenia nie przynoszą efektu? Zdecyduj się na windykację zaległych płatności. W Transcash zajmujemy się odzyskiwaniem należności zarówno polubownie, jak i sądowo zależnie od specyfiki sprawy. Od kilkunastu lat zapewniamy fachowe wsparcie klientom działającym w branży transportowej.

Czym jest windykacja długów transportowych?

Windykowanie należności to nieodłączny element działania w branży transportowej. Z nieuczciwymi kontrahentami możesz się spotkać zarówno w kraju, jak i za granicą. W niektórych sytuacjach wystarczą krótkie negocjacje i wezwanie do zapłaty, aby dłużnik uregulował zaległe faktury. W innych przypadkach, gdy kontrahent nie ma zamiaru współpracować, niezbędne jest wkroczenie na ścieżkę sądową. W Transcash zajmujemy się egzekwowaniem spłaty należności w formie polubownej i sądowej. Windykujemy m.in.:
 • faktury krajowe i zagraniczne,
 • noty księgowe i odsetkowe,
 • raty najmu i leasingu,
 • odszkodowania,
 • opłaty drogowe.

Windykacja polubowna

Skuteczna windykacja polubowna ma umożliwić jak najszybsze odzyskanie wierzytelności przy zachowaniu możliwie niskich kosztów. Odbywa się bez udziału sądu i polega na egzekwowaniu spłaty zobowiązań przez negocjowanie z dłużnikiem czy wysyłanie wezwań do zapłaty. Dobrowolne uregulowanie zobowiązań przez kontrahenta pozwala znacznie zmniejszyć wydatki, które trzeba ponieść, aby odzyskać należną zapłatę. Transcash dba, aby:
 • sposób działań windykacyjnych został dopasowany do specyfiki sprawy, co zwiększa szanse na rozwiązanie sporu bez udziału sądu,
 • proces odzyskiwania zaległych płatności przebiegał na atrakcyjnych warunkach zarówno dla wierzyciela, jak i dla dłużnika,
 • przejąć wszystkie obowiązki klienta związane z egzekwowaniem należności.
Windykacja sądowa W branży transportowej windykacja przymusowa czasami jest nieunikniona. Jeśli odzyskiwanie należności polubownie nie skutkuje spłatą zadłużenia, w sprawę należy zaangażować organy władzy państwowej. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podczas dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Nasza kancelaria:
 • zgromadzi i przygotuje niezbędną dokumentację,
 • złoży w Twoim imieniu pozew do właściwego sądu,
 • zajmie się reprezentacją wierzyciela na rozprawach,
 • po uzyskaniu nakazu zapłaty lub wyroku będzie nadzorować przebieg egzekucji komorniczej.

Windykacja zagraniczna

Transcash Kancelaria Prawna zajmuje się windykowaniem należności na etapie polubownym i sądowym w ponad 30 krajach – m.in. w Polsce, w Niemczech, we Włoszech, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Na podstawie informacji udzielonych przez klienta i przepisów obowiązujących w danym państwie dobieramy najskuteczniejszy sposób na odzyskanie zaległych płatności. Dzięki rozbudowanej siatce kontaktów skutecznie egzekwujemy zaległe płatności transportowe. Zatrudniamy ekspertów, którzy skomunikują się z dłużnikiem w jego języku. Ważne! Podczas windykowania długów z Niemiec wszystkimi kosztami prowizyjnymi obciążamy dłużnika. Oznacza to, że opłaty prowizyjne pokryje kontrahent. Przy odzyskiwaniu należności z innych państw rozliczamy się za sukces i nie pobieramy od klientów stałych opłat.

Outsourcing windykacji

Outsourcing windykacji to usługa dla przedsiębiorstw działających w sektorze TSL i oferujących usługi dla transportu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży zapewniamy kompleksową obsługę całego procesu odzyskiwania wierzytelności. Korzystamy z naszej wiedzy i umiejętności, aby stworzyć system monitoringu i egzekwowania długów dostosowany do potrzeb konkretnego klienta. Transcash dba o przejrzystość współpracy. Dlatego dajemy pełny dostęp do dokumentacji z przebiegu działań windykacyjnych. W imieniu klienta odzyskamy niespłacone należności podczas postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego.

Skuteczna windykacja z Transcash

Transcash od 16 lat dba o skuteczne odzyskiwanie wierzytelności od dłużników. Prowadzimy pełną obsługę prawną, od weryfikacji wypłacalności kontrahentów, przez monitoring płatności, aż do działań windykacyjnych. Postępowania polubowne i sądowe prowadzimy z zachowaniem profesjonalnych relacji biznesowych. W Transcash:
 • przez lata wypracowaliśmy skuteczne metody windykacji należności,
 • zapewniamy pełną obsługę prawną, od weryfikacji wiarygodności kontrahenta po reprezentację w sądzie – w całym procesie windykacyjnym,
 • egzekwujemy długi w całej Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii.
Jeśli masz problem z nierzetelnym kontrahentem, rozważ profesjonalną windykację. Odzyskaj pieniądze od dłużników z Polski i zagranicy.