Strona główna » Blog finansowy » Pozyskiwanie sprawdzonych przewoźników: klucz do sukcesu w branży TSL

Blog finansowy

25.04.2024 Branża spedycyjna

Pozyskiwanie sprawdzonych przewoźników: klucz do sukcesu w branży TSL

Ufaj i sprawdzaj – ta zasada ma szczególne znaczenie w działalności spedycyjnej, w której pozyskiwanie nowych przewoźników to podstawa rozwoju. Pozytywnie zweryfikowani kontrahenci zwiększają szansę na sukces spedycji, która powinna przywiązać ich do siebie oferując atrakcyjne warunki współpracy. 

Znaczenie rzetelności w branży TSL

W 2023 roku branża TSL zmierzyła się z wyraźnymi trudnościami. Spadek dostępności frachtów w Europie o 25% przyczynił się do ograniczenia pracy dla polskich przewoźników oraz wzrostu kosztów utrzymania floty. Zadłużenie w sektorze transportowym i magazynowym sięgnęło 1,3 mld zł, ze średnim długiem jednej firmy na poziomie około 44,3 tys. zł, co stanowi wzrost o 4,4 tys. zł w stosunku do poprzedniego roku. Liczba dłużników zarejestrowanych w KRD wzrosła, osiągając 29,3 tys. firm. Te dane podkreślają znaczenie dokładnej weryfikacji nowych przewoźników, szczególnie w kontekście rosnącej liczby podmiotów z problemami finansowymi.

Sprawdzony kontrahent stawia wymagania

Biorąc pod uwagę powyższe, spedycje powinny dobierać kontrahentów z rozmysłem, mając na uwadze, że wysoka jakość współpracy stawia wymagania obu stronom. Przewoźnicy, którzy świadczą usługi wysokiej jakości, potwierdzone pozytywnymi opiniami i dobrą reputacją, są na wagę złota w branży TSL. Pozyskanie ich będzie więc wymagać konkurencyjnych warunków współpracy, które zwiększą jej atrakcyjność nie tylko na polu finansowym. 

Wysoka stawka to niebagatelny argument przemawiający za podjęciem współpracy. Równie istotna w sektorze TSL jest gwarancja szybkiej i sprawnej zapłaty. Przewoźnicy są przyzwyczajeni do długich terminów płatności, a spedycje, mając na uwadze również własny cashflow, nie zawsze są skłonne do ustępstw w tej sferze. Ten dylemat można rozwiązać dzięki inteligentnym narzędziom finansowym, które wychodzą naprzeciw potrzebom obu stron. 

Szybka płatność dla przewoźnika dzięki usłudze eSkonto

Usługa eSkonto oferowana przez Transcash jest rozwiązaniem, które umożliwia firmom szybką płatność bez angażowania własnych środków finansowych, co z kolei sprzyja budowaniu zaufania i stabilnych relacji z przewoźnikami. Dzięki temu firmy mogą skutecznie reagować na wyzwania rynkowe i budować przewagę konkurencyjną w dynamicznie zmieniającym się sektorze TSL.

Dzięki usłudze eSkonto spedycje nie tylko potwierdzają swoją wiarygodność, ale również mogą oferować zapłatę w krótszym terminie i  na preferencyjnych warunkach. Dodatkową wartością dla spedycji jest możliwość wydłużenia terminu płatności podanego na fakturze bez dodatkowych kosztów. Dla przewoźnika firmy współpracujące z nami w ramach eSkonta to dodatkowo sygnał, że zostały przez nas zweryfikowane. 

Szybkie płatności krok po kroku

1. Po zrealizowaniu transportu przewoźnik wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności i elektronicznie przesyła ją do Transcash. 

2. W ciągu jednego dnia roboczego od wystawienia faktury, realizujemy płatność na konto przewoźnika, zapewniając mu natychmiastowy dostęp do środków. 

3. Spedycja, korzystając z odroczonej płatności, rozlicza się z Transcash w ustalonym terminie, co zapewnia jej płynność finansową.

4. Pierwotny termin spłaty można wydłużyć, jeśli spedycja zgłosi taką potrzebę. 

Rzetelny przewoźnik stawia na pewną płatność

Przewoźnicy o dobrej reputacji oczekują, że ich partnerzy zadbają o sprawną i obustronnie korzystną współpracę. Szybka i pewna płatność to jej nieodzowny element, który jest możliwy dzięki usłudze eSkonto. 

Dzięki niej przewoźnik ma wybór – może skorzystać z opcji szybszej płatności lub rozliczyć się ze spedycją na ustalonych pierwotnie warunkach. Dla spedycji eSkonto to bezpłatna usługa, która zwiększa jej konkurencyjność i zakres oferowanej przewoźnikom współpracy. 

Możesz także polubić

24.05.2024
Jak zachować płynność finansową w firmie spedycyjnej?

Rosnące długi branży transportowej, przy jednoczesnym spadku popytu na frachty, stanowią realne zagrożenie dla działalności przedsiębiorstw z sektora TSL. Ten problem w sposób szczególny dotyka […]

Weryfikacja firmy z branży TSL: Niemcy

Polsko-niemiecka współpraca ma się świetnie, szczególnie w branży TSL. Niemieckie firmy często i chętnie zlecają frachty polskim przewoźnikom, co daje im dominującą pozycję na tamtejszym […]

Weryfikacja polskiego kontrahenta z branży TSL: poradnik

Utrata pieniędzy, wiarygodności i przyszłych kontraktów to tylko kilka zagrożeń, które wiążą się ze współpracą z nowym, nieznanym kontrahentem. Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje interesy, sprawdź […]

1 2 3 7