Strona główna » Windykacja » Windykacja polubowna » Windykacja polubowna na Twój koszt

Windykacja polubowna na Twój koszt

Windykacja na Twój koszt to rozwiązanie dla tych firm, które chcą odzyskać zaległość zagraniczną lub krajową, ale nie chcą obciążać dłużnika faktycznymi kosztami windykacji. Tę opcję rekomendujemy w przypadku, gdy kwota długu nie przekracza 2500 zł. Wybierając windykację na koszt Twojej firmy możesz dołączyć do zgłoszenia notę 40/70/100 EUR za rekompensatę kosztów windykacji.

Przejdź do kalkulatora

Kalkulator windykacji na Twój koszt

Oblicz prowizję za skuteczną windykację

1. Wybierz walutę

2. Kwota do odzyskania (brutto)

PLN

3. Termin płatności faktury

4. Pochodzenie dłużnika

5. Dodaj opcję SafePay

Czym jest SafePay?

Prezentowane wyliczenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość prowizji może różnić się od podanej, gdyż jest wyliczana na podstawie analizy otrzymanych dokumentów.

Prowizja za skuteczną windykację

495 PLN
Netto

Kwota gwarantowanej wypłaty przy nieskutecznej windykacji

4350 PLN
Brutto

Pamiętaj! Prowizję zapłacisz tylko od uregulowanej kwoty zadłużenia, a nie od kwoty zgłoszonej do odzyskania.

Prezentowane wyliczenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość prowizji może różnić się od podanej, gdyż jest wyliczana na podstawie analizy otrzymanych dokumentów.

Cechy produktu

Co windykujemy
Faktury krajowe i zagraniczne
Minimalna kwota faktury
200 PLN lub 100 EUR
Maksymalna kwota faktury
Bez ograniczeń
Sposób rozliczenia
Prowizja za sukces, naliczana od rozliczonej kwoty zadłużenia

Cechy produktu

Co windykujemy
Faktury krajowe i zagraniczne
Minimalna kwota faktury
200 PLN lub 100 EUR
Maksymalna kwota faktury
Bez ograniczeń
Sposób rozliczenia
Prowizja za sukces, naliczana od rozliczonej kwoty zadłużenia

Jak to działa

2
Krok
Zgłaszasz online sprawę do windykacji polubownej na Twój koszt.
Do zgłoszenia dołącz notę 40/70/100 EUR.
3
Krok
Windykujemy. W Panelu możesz na bieżąco śledzić nasze działania i aktualny status sprawy.
4
Krok
Po skutecznej windykacji wystawimy Twojej firmie fakturę prowizyjną. Prowizję naliczamy tylko od rozliczonej kwoty zadłużenia.

Ile kosztuje windykacja

Rodzaj wierzytelności
Wierzytelności krajowe
Wierzytelności międzynarodowe
do 30 dni po terminie płatności
7%
11%
od 31 do 60 dni po terminie płatności
9%
13%
od 61 dni po terminu płatności
11%
15%

Ile kosztuje windykacja

Rodzaj wierzytelności
Wierzytelności krajowe
do 30 dni po terminie płatności
7%
od 31 do 60 dni po terminie płatności
9%
od 61 dni po terminu płatności
11%
Rodzaj wierzytelności
Wierzytelności międzynarodowe
do 30 dni po terminie płatności
11%
od 31 do 60 dni po terminie płatności
13%
od 61 dni po terminu płatności
15%

Jakich dokumentów potrzebujemy

Przede wszystkim Twoje zgłoszenie przyjmiemy bez żadnych dokumentów, a jeśli to będzie konieczne to poprosimy Cię o ich uzupełnienie. Najczęściej prosimy o:
Skan/kopię faktury VAT za transport lub noty księgowej
Skan/kopię CMR
Skan/kopię zlecenia transportowego
Skan/kopię potwierdzenia nadania dokumentów do płatnika
Wszystkie dokumenty możesz załączyć w Panelu Obsługi Klienta.

Co wyróżnia windykację w Transcash

Wszystko załatwiasz całkowicie online
Rozliczamy się tylko za sukces
Stosujemy sankcje skuteczne wobec dłużników z branży TSL
Windykujemy firmy działające na wszystkich giełdach i poza nimi

SafePay

Windykacja z gwarantowaną zapłatą

Z SafePay masz pewność, że otrzymasz pieniądze za transport!
Twój zleceniodawca nie zapłacił? Dodaj SafePay do swojego zgłoszenia windykacyjnego, a my Tobie zapłacimy!

SafePay to usługa windykacji polubownej, która gwarantuje zapłatę za zaległą fakturę. Jeśli podczas windykacji dłużnik nie ureguluje zaległości, to my to zrobimy, abyś Ty mógł skupić się na swoim biznesie.

Dodając SafePay do swojego zgłoszenia windykacyjnego nie ponosisz żadnego ryzyka, a masz pewność, że otrzymasz zapłatę za zrealizowany fracht. Gwarantowana płatność zapewnia Twojej firmie bezpieczeństwo i chroni ją w przypadku, gdy podjąłeś współpracę z firmą, która unika zapłaty lub regularnie opóźnia płatność za wykonane zlecenie.
SafePay

Nasze usługi dostępne są w poniższych krajach

Kraj wierzyciela
Kraj dłużnika
Kraj wierzyciela
Austria
Belgia
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Czarnogóra
Czechy
Dania
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Macedonia
Malta
LOREM IPSUM
Mołdawia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Turcja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Estonia
Niemcy
Portugalia
Rumunia
Serbia
Kraj dłużnika
Austria
Belgia
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Czarnogóra
Czechy
Dania
Estonia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Macedonia
Malta
Mołdawia
Niemcy
Portugalia
Rosja
Rumunia
Serbia
Słowacja
Słowenia
Szwajcaria
Turcja
Włochy
Wielka Brytania
Węgry
Ukraina

Najczęściej zadawane pytania

Mam kilka przeterminowanych faktur, czy część z nich mogę zgłosić do windykacji na koszt dłużnika, a pozostałe do windykacji na mój koszt?

Tak. W pierwszym kroku zgłoszenia do windykacji decydujesz z której opcji windykacji korzystasz. Nawet jeśli masz kilka faktur dotyczących tego samego dłużnika, część z nich możesz zgłosić do windykacji na koszt Twojego dłużnika, a pozostałe do windykacji na Twój koszt. Ty decydujesz, którą opcję wybierasz. 

Czy do windykacji na koszt dłużnika mogę zgłosić notę za rekompensatę kosztów windykacji, tzw. notę 40/70/100 EUR?

Nie. W przypadku windykacji na koszt dłużnika my wystawiamy notę obciążeniową dłużnikowi w Twoim imieniu na 100% kosztów naszej prowizji za działania windykacyjne, więc nie wystawiasz już noty na 40/70/100 EUR.

Dlaczego dla kwot zadłużenia poniżej 2500 zł rekomendujecie skorzystanie z windykacji na mój koszt?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do rekompensaty kosztów windykacji w kwocie 40 EUR, gdy wartość zadłużenia jest niższa niż 5000 zł. Czyli dla długu w kwocie 2500 zł masz prawo domagać się od dłużnika zwrotu 40 EUR. Naszą prowizję naliczamy tylko od rozliczonej kwoty długu, co przy niskich kwotach zadłużenia powoduje, że prowizja za nasze działania jest niższa, niż równowartość 40 EUR. Dlatego przy niskich kwotach rekomendujemy skorzystanie z windykacji na Twój koszt i dołączenie do zgłoszenia noty 40 EUR, bo przy tej opcji otrzymasz większą kwotę rekompensaty kosztów windykacji.