Strona główna » Windykacja » Windykacja polubowna » Windykacja polubowna na koszt Twojego dłużnika

Windykacja na koszt Twojego dłużnika

Twój kontrahent spóźnia się z płatnością, a Ty próbujesz samodzielnie odzyskać pieniądze, by uniknąć kosztów windykacji? Mamy dla Ciebie rozwiązanie – windykacja na koszt dłużnika! My windykujemy, Ty odzyskujesz pieniądze, a dłużnik zwraca Tobie 100% prowizji za nasze działania.

Kalkulator Windykacji na koszt dłużnika

Oblicz prowizję. Ta kwota zostanie Ci zwrócona przez dłużnika.

1. Wybierz walutę

2. Kwota do odzyskania (brutto)

 
PLN

3. Dodaj opcję SafePay

Czym jest SafePay?

Prezentowane wyliczenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość prowizji może różnić się od podanej, gdyż jest wyliczana na podstawie analizy otrzymanych dokumentów.

Prowizja za skuteczną windykację

495 PLN
Netto

Tę kwotę odzyskamy dla Ciebie od dłużnika

Kwota gwarantowanej wypłaty przy nieskutecznej windykacji

4350 PLN
Brutto

Prowizję zapłacisz tylko od uregulowanej kwoty zadłużenia, a nie od kwoty zgłoszonej do odzyskania. Ta kwota zostanie Ci zwrócona przez dłużnika.

Prezentowane wyliczenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna wysokość prowizji może różnić się od podanej, gdyż jest wyliczana na podstawie analizy otrzymanych dokumentów.

Co wyróżnia windykację na koszt dłużnika w Transcash

Dłużnik zwraca Tobie 100% kosztów windykacji
My wystawiamy notę za koszty windykacji dłużnikowi
Windykujemy notę na nasz koszt
Wszystko załatwiasz całkowicie online

Jak to działa

1
Krok
Rejestrujesz bezpłatne konto w Panelu Obsługi Klienta i zgłaszasz sprawę do windykacji na koszt dłużnika.
2
Krok
Windykujemy. W Panelu możesz na bieżąco śledzić nasze działania i aktualny status sprawy.
3
Krok
Po odzyskaniu pieniędzy, wystawimy Twojej firmie fakturę prowizyjną, a dłużnikowi notę obciążeniową na 100% kwoty prowizji. Zapłać fakturę prowizyjną.
4
Krok
Dłużnik zwraca Twojej firmie zapłaconą prowizję. Jeśli tego nie zrobi, to rozpoczynamy jej windykację na nasz koszt.

Cechy produktu

Co windykujemy
Faktury wystawione dla płatników z Polski, Niemiec, Rumunii, Słowacji i Litwy
Minimalna kwota faktury w relacji krajowej
200 zł
Minimalna kwota faktury w relacji międzynarodowej
100 EUR
Maksymalna kwota faktury
Bez ograniczeń
Sposób rozliczenia
Prowizja za sukces, naliczana od rozliczonej kwoty zadłużenia, która jest w całości zwracana przez dłużnika

Cechy produktu

Co windykujemy
Faktury wystawione dla płatników z Polski, Niemiec, Rumunii, Słowacji i Litwy
Minimalna kwota faktury w relacji krajowej
200 zł
Minimalna kwota faktury w relacji międzynarodowej
100 EUR
Maksymalna kwota faktury
Bez ograniczeń
Sposób rozliczenia
Prowizja za sukces, naliczana od rozliczonej kwoty zadłużenia, która jest w całości zwracana przez dłużnika

Jakich dokumentów potrzebujemy

Twoje zgłoszenie przyjmiemy bez żadnych dokumentów, a jeśli to będzie konieczne to poprosimy Cię o ich uzupełnienie. Najczęściej prosimy o:
Skan/kopię faktury VAT za transport lub noty księgowej
Skan/kopię CMR
Skan/kopię zlecenia transportowego
Skan/kopię potwierdzenia nadania dokumentów
Wszystkie dokumenty możesz załączyć w Panelu Obsługi Klienta.

Windykacja na koszt dłużnika dostępna jest w poniższych lokalizacjach

Kraj dłużnika
Kraj wierzyciela
Kraj dłużnika
Wszystkie kraje UE
Kraj wierzyciela
Polska
Litwa
Niemcy
Rumunia
Słowacja

Najczęściej zadawane pytania

Czy do windykacji na koszt dłużnika mogę zgłosić notę za rekompensatę kosztów windykacji, tzw. notę 40/70/100 EUR?

Nie, w przypadku windykacji na koszt Twojego dłużnika my wystawiamy notę obciążeniową w Twoim imieniu na 100% kosztów naszej prowizji za działania windykacyjne, dzięki czemu nie musisz wystawiać już noty na 40/70/100 EUR.

Z jakiego kraju mogę zgłosić firmę do windykacji na koszt dłużnika?

Na koszt dłużnika windykujemy firmy z Polski, Niemiec, Rumunii, Słowacji i Litwy. 

Dlaczego dla kwot zadłużenia poniżej 2500 zł rekomendujecie skorzystanie z windykacji na mój koszt?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo do rekompensaty kosztów windykacji w kwocie 40 EUR, gdy wartość zadłużenia jest niższa niż 5000 zł. Czyli dla długu w kwocie 2500 zł masz prawo domagać się od dłużnika zwrotu 40 EUR. Naszą prowizję naliczamy tylko od rozliczonej kwoty długu, co przy niskich kwotach zadłużenia powoduje, że prowizja za nasze działania jest niższa, niż równowartość 40 EUR, dlatego przy niskich kwotach rekomendujemy skorzystanie z windykacji na Twój koszt i dołączenie do zgłoszenia noty 40 EUR, bo przy tej opcji otrzymasz większą kwotę rekompensaty kosztów windykacji.

Gdzie znajdę pieczęć prewencyjną?

Pieczęć prewencyjną w formie elektronicznej pobierzesz w Panelu Obsługi Klienta. Po zawarciu umowy o usługę windykacji przejdź do swojego konta klikając w Imię i Nazwisko prawym górnym rogu, a następnie wejdź w zakładkę Pieczęć Prewencyjna.

Co zrobicie, gdy dłużnik nie będzie chciał zwrócić kosztów windykacji?

Od momentu wysłania do dłużnika noty obciążeniowej rozpoczynamy etap monitoringu płatności. Jeśli dłużnik nie spłaci noty, rozpoczynamy automatycznie windykację na nasz koszt. Twoja firma nie musi nam tego zlecać. 

Notę windykujemy dla Ciebie za darmo na etapie polubownym.

Dlaczego wybierając opcję windykacji na koszt dłużnika z Polski, Rumunii, Słowacji i Litwy muszę zapłacić prowizję, którą dłużnik mi później zwróci?

Obowiązujące w tych krajach przepisy pozwalają obciążyć dłużnika poniesionymi kosztami windykacji. Faktura prowizyjna, którą wystawiamy Twojej firmie jest dowodem na to, że faktycznie poniosłeś koszty windykacji. Twojemu dłużnikowi wystawiamy notę obciążeniową na kwotę równą naszej prowizji i wysyłamy ja do dłużnika w Twoim imieniu. Najczęściej dłużnik opłaca notę jeszcze przed terminem płatności faktury prowizyjnej, co w praktyce oznacza, że Twoja firma otrzymuje usługę windykacji za darmo. 

W przypadku windykacji na koszt dłużnika z Niemiec całość kosztów naszych działań od razu pokrywa dłużnik.

Windykacja na koszt dłużnika

Twój kontrahent zwleka z płatnością za wystawioną mu fakturę? Próby samodzielnego wyegzekwowania należności zakończyły się porażką? Jeśli na oba pytania odpowiedziałeś „tak”, pewnie zainteresuje Cię, czym jest windykacja na koszt dłużnika. Decydując się na to rozwiązanie, niczego nie tracisz. Prowizję za działanie kancelarii prawnej w całości pokrywa osoba zalegająca z płatnościami. Ponadto wszystkie formalności załatwisz przez internet i bez zbędnych formalności. Wyróżnia nas skuteczność w odzyskiwaniu należności na koszt dłużnika. ...

Na czym polega windykacja na koszt dłużnika?

Windykację na koszt dłużnika przeprowadzamy w przypadku dłużników z Polski lub z Niemiec. Proces odzyskiwania kosztów poniesionych podczas postępowania nieco się różni, zależnie od kraju pochodzenia kontrahenta.

Przy sprawach krajowych po zakończeniu procedur windykacyjnych wystawiamy dłużnikowi notę obciążeniową, która pokrywa koszty naszych działań w całości. W przypadku sporów z dłużnikami w Niemczech kontrahent od razu dostaje wezwanie do zapłaty uwzględniające kwotę zaległych płatności i koszt windykacji.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jeśli zdecydujesz się na windykację należności na koszt dłużnika, powinieneś wypełnić zgłoszenie online. Możesz to zrobić po założeniu bezpłatnego konta i zalogowaniu się. Podczas wypełniania formularza nie musisz dołączać żadnych dokumentów. Po rozpatrzeniu zgłoszenia prawdopodobnie poprosimy o przesłanie:

  • skanu listu przewozowego CMR,

  • skanu faktury VAT,

  • skanu zlecenia transportowego,

  • skanu potwierdzenia przesłania dokumentów.

Wymienione dokumenty możesz dodać za pomocą Panelu Obsługi Klienta.

W jakich sytuacjach przeprowadzamy windykację na koszt dłużnika?

Windykację na koszt dłużnika przeprowadzamy dla faktur wystawionych przez kontrahentów z Polski i z Niemiec. W przypadku płatników krajowych minimalna wartość transakcji powinna wynosić 200 zł. Jeśli starasz się o odzyskanie zaległych płatności z zagranicy, kwota na fakturze musi opiewać na co najmniej 100 EUR.

Takie rozwiązanie jest bardzo dobrym sposobem na odzyskanie należności od nieuczciwych partnerów biznesowych. Zapewniamy fachową pomoc w przeprowadzeniu całego procesu windykacji i bierzemy na siebie wszystkie obowiązki związane z dopełnieniem formalności.

Windykacja na koszt dłużnika krok po kroku

W celu odzyskania należności za zrealizowane świadczenia postępuj zgodnie z instrukcją.

Krok 1. Załóż za darmo konto na naszej stronie i zaloguj się do Panelu Obsługi Klienta. Następnie zgłoś sprawę do windykacji na koszt dłużnika.

Krok 2. Na podstawie przekazanych informacji przejdziemy do odzyskiwania wierzytelności. Po zalogowaniu możesz zweryfikować, co już zrobiliśmy i jaki status ma sprawa.

Krok 3. Po wyegzekwowaniu pieniędzy od dłużnika Twoja firma otrzyma od nas fakturę prowizyjną. Jednocześnie dłużnikowi wystawimy notę obciążeniową, która pokryje całość naszej prowizji.

Krok 4. Opłać fakturę prowizyjną, po czym uzyskasz zwrot 100% kosztów od dłużnika. Jeśli tak się nie stanie – automatycznie przeprowadzimy windykację na nasz koszt.

Jakie zalety ma windykacja na koszt dłużnika?

Windykacja na koszt dłużnika to rozwiązanie pozwalające uniknąć dodatkowych wydatków podczas odzyskiwania należności. Taka usługa daje gwarancję, że:

  • uzyskasz całkowity zwrot kosztów windykacji,

  • zajmiemy się wystawieniem noty dłużnikowi za wydatki poniesione w czasie postępowania,

  • windykację noty przeprowadzimy na własny koszt,

  • wszystkie formalności załatwisz przez internet.

By uzyskać więcej informacji o usłudze, wystarczy skontaktować się z naszą kancelarią.