Strona główna » Windykacja » Windykacja polubowna

Windykacja polubowna

Wykonałeś transport i nie otrzymałeś zapłaty? Twój kontrahent zwleka z płatnością lub unika kontaktu. Nie trać więcej czasu na telefony, które nie przynoszą rezultatu i zleć sprawę do windykacji. Na etapie polubownym przede wszystkim oferujemy dłużnikowi wsparcie w spłacie długu, jak zawarcie ugody lub spłatę zadłużenia w ratach. Zwracamy szczególną uwagę na zachowanie profesjonalnej relacji – dla nas dłużnik to przede wszystkim Twój partner w biznesie.

Rodzaje windykacji polubownej

Windykacja na koszt dłużnika
Masz dłużnika z Polski, Niemiec, Rumunii, Słowacji lub Litwy? Skorzystaj z windykacji na jego koszt. My odzyskujemy Twoje pieniądze, a dłużnik zwraca Ci 100% kosztów, które Twoja firma zapłaciła za działania windykacyjne.
Czytaj więcej
Windykacja na Twój koszt
Wybierz tę opcję jeśli Twoim dłużnikiem jest zagraniczna firma lub jeśli zadłużenie nie przekracza 2500 zł. Do swojego zgłoszenia możesz dołączyć notę za rekompensatę kosztów windykacji.
Czytaj więcej
Windykacja z opcją SafePay
SafePay, czyli windykacja z gwarantowaną zapłatą pozwoli Twojej firmie odzyskać pieniądze nawet jeśli windykacja nie zakończy się sukcesem. W takiej sytuacji odkupimy dług za 87% wartości faktury brutto.
Czytaj więcej

Jak to działa

1
Krok
Zakładasz bezpłatne konto w Panelu Obsługi Klienta i podpisujesz umowę online.
2
Krok
Zgłaszasz sprawę do windykacji na koszt dłużnika lub na Twój koszt.
3
Krok
Rozpoczynamy windykację, a Ty na bieżąco śledzisz w Panelu nasze działania.
4
Krok
Odzyskujemy zaległość i na koniec miesiąca wystawiamy fakturę prowizyjną Twojej firmie.

Co wyróżnia windykację polubowną w Transcash

Dysponujemy sankcjami skutecznymi wobec dłużników z branży TSL
Rozliczamy się tylko za sukces
Nie pobieramy żadnych opłat stałych, ani dodatkowych
Zatrudniamy ekspertów ze znajomością prawa przewozowego, w tym międzynarodowego

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy mogę skorzystać w windykacji na koszt Twojego dłużnika?

Z windykacji na koszt dłużnika możesz skorzystać, jeśli zgłaszasz sprawę przeciwko dłużnikowi z Polski, Niemiec, Rumunii, Słowacji lub Litwy. Rekomendujemy, aby z tej opcji korzystać w przypadku spraw, których wartość przekracza 2 500 zł. Przy niższych kwotach długu lepszym rozwiązaniem będzie zgłoszenie sprawy do windykacji polubownej na Twój koszt i dołączenie do zgłoszenia noty 40 EUR za rekompensatę kosztów windykacji.

Czy w usłudze windykacji mogę zgłosić dłużnika spoza platformy Trans.eu ?

Tak, można do nas zgłosić dłużników z platformy Trans.eu jak i spoza, windykujemy również dłużników z zagranicy. 

Jakie dokumenty są potrzebne przy zgłoszeniu sprawy do windykacji?

Aby zgłosić sprawę do windykacji należy dostarczyć zaległą Fakturę VAT w Panelu Obsługi Klienta.  

Zleciłam/-em windykację na koszt dłużnika. Dlaczego więc dostałam/-em fakturę prowizyjną?

Otrzymałaś/eś fakturę prowizyjną, ponieważ jest ona dowodem na to, że Twoja firma poniosła koszty windykacji dłużnika z Polski, Rumunii, Słowacji lub Litwy. Zapłać prowizję. Twój dłużnik otrzymał od nas notę obciążeniową na kwotę równą prowizji i powinien ją zwrócić Twojej firmie. Jeśli tak się nie stanie, rozpoczniemy windykację noty na etapie polubownym na nasz koszt.

Wystawiliśmy Twojej firmie fakturę prowizyjną, ponieważ zgodnie z prawem możemy domagać się od dłużnika zwrotu 100% kosztów poniesionych na odzyskanie zaległości. W praktyce oznacza to, że musisz najpierw zapłacić za windykację, abyśmy mogli w Twoim imieniu domagać się od dłużnika zwrotu tej kwoty. Z tego powodu wystawiamy Ci fakturę prowizyjną za zrealizowaną z sukcesem usługę, a następnie dłużnik zwróci Ci tę kwotę.

Podstawa prawna: Art. 10. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

Gdy windykujemy na koszt dłużnika z Niemiec, zgodnie z niemieckim prawem zobowiązany jest on uregulować przeterminowaną fakturę razem z kosztami windykacji. Wówczas nie wystawiamy mu noty obciążeniowej, a Państwo nie ponoszą kosztu prowizji.

Gdzie oprócz maila znajdę fakturę prowizyjną?

Aby znaleźć fakturę prowizyjną, należy wejść w zakładkę "Płatności" w Panelu Obsługi Klienta. 

Czy mogę skorzystać z windykacji na koszt dłużnika razem z opcję SafePay?

Zdecydowanie rekomendujemy skorzystanie z windykacji na koszt dłużnika z opcją SafePay. Dzięki połączeniu tych usług przy skutecznej windykacji dłużnik zwróci Twojej firmie 100% kosztów prowizji za windykację. Z kolei przy nieskutecznej windykacji my wypłacimy Twojej firmie kwotę gwarantowaną w wysokości 87% kwoty faktury brutto.

Czy w jednym zgłoszeniu mogę ująć kilka faktur?

Tak, ilość faktur w jednym zgłoszeniu jest nieograniczona, jeżeli dotyczą jednego dłużnika.

Ile kosztuje zawarcie umowy?

Przy usłudze windykacji oraz mikrofaktoringu nie ponosisz żadnych comiesięcznych kosztów związanych z prowadzeniem umowy. Obowiązuje Cię jedyne opłata prowizyjna wynikająca z usługi faktoringu lub windykacji. 

 

Zawarcie umowy jest równoznaczne z wykonaniem przelewu symbolicznej złotówki, która zaraz potem wróci na Twoje konto.