Strona główna » Blog finansowy » Jeśli nie skonto, to co? Finansowe alternatywy dla spedycji

Blog finansowy

15.03.2024 Branża spedycyjna

Jeśli nie skonto, to co? Finansowe alternatywy dla spedycji

Szybka zapłata przyciąga przewoźników do spedycji – jak ją zapewnić, nie narażając płynności finansowej? Popularnym sposobem na rozwiązanie tej kwestii do niedawna było skonto, ale dziś górę biorą inne rozwiązania oferujące zewnętrzne finansowanie, dzięki którym rozliczenia z kontrahentami mogą być szybkie i sprawne.

Dlaczego warto wybrać zewnętrzne finansowanie?

Firmy spedycyjne są wyjątkowo wrażliwe na wahania płynności finansowej, a stabilność w tym względzie jest kluczowa z punktu widzenia inwestycji i rozwoju. Własne środki bywają niewystarczające, by utrzymać płynność, zwłaszcza w tak dynamicznym sektorze jak branża TSL, silnie uzależnionym od czynników makroekonomicznych i sytuacji na rynku międzynarodowym. Czynnikiem stabilizującym, pozwalającym planować długofalowo, jest zewnętrzne finansowanie sprzężone z bieżącymi rozliczeniami. Mowa o produktach, które umożliwiają szybsze i sprawniejsze regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów niezależnie od stanu firmowego konta i bez angażowania własnych środków.

Ten typ finansowania, którego odmianą jest wspomniane już skonto, zasadniczo różni się od kredytu czy pożyczki. W wypadku tych drugich mowa o pozyskaniu dodatkowych środków z długim terminem spłaty, w związku z czym firma nie tylko ponosi wysokie koszty, ale też obciąża swój budżet na lata – tłumaczy Jakub Gwiazdowski, Head of Partnership and Relations w Transcash.eu. – Rozwiązania alternatywne pozwalają finansować wydatki na bieżąco, zgodnie z potrzebami i bez konieczności przechodzenia restrykcyjnego procesu weryfikacji. Produkty takie jak skonto i jego wariacje są nastawione na usprawnienie rozliczeń z kontrahentami i jako takie służą nie tylko finansowemu bezpieczeństwu firm spedycyjnych, ale też zwiększają atrakcyjność współpracy z nimi – mówi ekspert.

Skonto w praktyce

Pod tym określeniem kryje się rabat za spłatę faktury przed terminem udzielany spedycji przez przewoźnika – szybsza płatność wiąże się z obniżeniem jej wartości. Warunki skonta są ustalane indywidualnie, ale wysokość rabatu zazwyczaj nie przekracza 5 proc. wartości faktury. Podobnie z terminami płatności – warunkiem udzielenia skonta może być spłata w czasie ustalonym przez obie strony. Skonto jest popularne zwłaszcza w branżach stosujących długie terminy płatności, w tym w transportowej, gdzie średni czas oczekiwania na zapłatę wynosi 60 dni. Nie dziwi więc, że mając okazję odzyskać pieniądze szybciej, przedsiębiorca jest skłonny zrezygnować z części wynagrodzenia.

Skonto to jednak nie tylko zalety - rozliczenie go może nastręczyć problemów natury księgowej. Jeśli płatnik skorzysta ze skonta, przewoźnik będzie musiał wystawić mu fakturę korygującą, zawierająca faktycznie zapłaconą kwotę. Skonto oznacza więc konieczność stworzenia nowej dokumentacji oraz dodatkowe obowiązki dla osób odpowiedzialnych za księgowość po obu stronach transakcji.

Zalety rozwiązania eSkonto

Skonto ma swoje zalety, ale w warunkach gospodarczej niepewności jego popularność maleje. W okresie pandemii i na początku wojny w Ukrainie spedycje ograniczyły udzielanie skonta, by móc racjonalnie planować swoje wydatki. Plusy wynikające z szybkiej zapłaty nie wystarczyły w sytuacji, gdy zlecenia stanęły pod znakiem zapytania. Chcąc zachować finansową płynność, firmy wolały zatrzymać środki na koncie tak długo, jak to możliwe.

Na co dzień jednak szybka i sprawna płatność bywa warunkiem nawiązania współpracy, zwłaszcza w branży transportowej, gdzie ogromne znaczenie mają dobre relacje z podwykonawcami. – Spedycja, która chce oferować szybką płatność, może to zrobić bez sięgania do własnych środków dzięki zewnętrznemu finansowaniu pozyskanemu od banku czy faktora – mówi Jakub Gwiazdowski. – Jedną z jego form jest eSkonto, które bazuje na mechanizmach faktoringu, czyli finansowania faktur przed terminem płatności. Dzięki temu przewoźnik dostaje pieniądze szybko, od faktora, który rozlicza się ze spedycją w pierwotnym terminie spłaty lub w czasie ustalonym na drodze indywidualnych negocjacji.

Dla spedycji eSkonto jest bezpłatne, a korzystający z niego przewoźnik opłaca prowizję. Jej wielkość waha się od około 2 do 6 proc., więc jest porównywalna do rabatu na skoncie. Warto zwrócić uwagę, że w wypadku eSkonta to przewoźnik podejmuje decyzję o chęci skorzystania z opcji szybszej płatności. W przypadku skonta akceptacja rabatu, a tym samym przyspieszenie spłaty, zależy od spedycji.

Usługi działające na zasadach takich, jak eSkonto, są korzystne nie tylko dla spedycji, ale też dla przewoźników. Zleceniobiorcy otrzymują pieniądze szybciej i mogą liczyć na lepsze warunki finansowania oraz niższą prowizję w porównaniu do standardowej oferty faktoringowej. To pozwala spedycji wzmacniać lojalność i budować przewagę konkurencyjną na trudnym rynku transportowym.

Faktoring odwrotny dla spedycji

Zyskujące popularność płatności odroczone w biznesie znane są od dłuższego czasu. Tę formę finansowania, która również jest alternatywą dla skonta, nazywamy faktoringiem odwróconym lub odwrotnym. W standardowej wersji usługi po szybsze finansowanie zgłasza się wierzyciel, czyli firma, która czeka na swoje pieniądze i chce otrzymać je szybciej. W faktoringu odwróconym o dodatkowe środki stara się strona, która z ich pomocą chce zapłacić za towar lub usługę. Spłata odbywa się na ustalonych warunkach, jednorazowo lub z podziałem na raty. W przypadku spedycji faktoring odwrócony może usprawnić i przyspieszyć rozliczenia z podwykonawcami, dostarczając środków na bieżącą spłatę zobowiązań.

Mądre finansowanie się opłaca

Zarówno skonto, jak i eSkonto, a do pewnego stopnia również faktoring odwrócony, to usługi finansowe o niskim progu wejścia. Są odporne na wahania stóp procentowych, nie wymagają drobiazgowej weryfikacji zdolności kredytowej ani rozkładania spłaty na dłuższy okres. Spedycja, która zdecyduje się na takie wsparcie swojego biznesu, zwiększa atrakcyjność swoich zleceń i zwiększa szanse na zwiększenie ich skali w przyszłości.

Możesz także polubić

24.05.2024
Jak zachować płynność finansową w firmie spedycyjnej?

Rosnące długi branży transportowej, przy jednoczesnym spadku popytu na frachty, stanowią realne zagrożenie dla działalności przedsiębiorstw z sektora TSL. Ten problem w sposób szczególny dotyka […]

Weryfikacja firmy z branży TSL: Niemcy

Polsko-niemiecka współpraca ma się świetnie, szczególnie w branży TSL. Niemieckie firmy często i chętnie zlecają frachty polskim przewoźnikom, co daje im dominującą pozycję na tamtejszym […]

25.04.2024
Pozyskiwanie sprawdzonych przewoźników: klucz do sukcesu w branży TSL

Ufaj i sprawdzaj – ta zasada ma szczególne znaczenie w działalności spedycyjnej, w której pozyskiwanie nowych przewoźników to podstawa rozwoju. Pozytywnie zweryfikowani kontrahenci zwiększają szansę […]

1 2 3 7