Windykacja w Transcash

Znajomość specyfiki branży transportowej oraz wiedza prawna wraz z jej praktycznym zastosowaniem to cechy które wyróżniają Transcash na tle firm windykacyjnych. Znajomość zwyczajów płatniczych, prawa transportowego czy specyfiki prawnej umowy przewozu pozwalają nam skutecznie prowadzić działania windykacyjne dla Twojej firmy. W naszych działaniach zwracamy szczególną uwagę na zachowanie profesjonalnej relacji pomiędzy kontrahentami, zdajemy sobie sprawę, że dłużnik to przede wszystkim Twój partner w biznesie. Dzięki szerokiemu wachlarzowi narzędzi służących do odzyskiwania należności jesteśmy w stanie zastosować mechanizmy odpowiednie dla danej sprawy.

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna obejmuje szereg stosowanych przez nas działań, których celem jest skuteczne odzyskanie zaległych płatności. Spośród dostępnych rozwiązań dobieramy takie, które będą właściwe dla danej sytuacji i skutecznie skłonią dłużnika do zapłaty zaległych należności.

Zapytaj o windykację

Windykacja sądowa

Działania na etapie sądowym prowadzimy za pośrednictwem własnej kancelarii prawnej. Zespół radców prawnych prowadzących sprawy klientów Transcash specjalizuje się w prowadzeniu działań windykacyjnych dla branży transportowej.

Zapytaj o windykację

Windykacja międzynarodowa

Znajomość przepisów międzynarodowych pozwala nam na odzyskiwanie długów również poza granicami Polski niezależnie od kraju dłużnika. Zatrudniamy ekspertów ze znajomością zarówno przepisów krajowych, europejskich, jak również biegle władających językami obcymi.

Zapytaj o windykację

Usługi dodatkowe

Rekompensata kosztów windykacji

Zlecając odzyskanie przeterminowanych należności masz prawo do rekompensaty kosztów windykacji od dłużnika w kwocie 40 EUR. Dzięki temu dłużnik w całości lub w części ponosi konsekwencje nieterminowych płatności.

Krok1.
Wyślij dłużnikowi listem poleconym fakturę za wykonaną usługę.
Krok2.
Po upływie terminu płatności faktury wyślij listem poleconym notę obciążeniową i wezwanie do zapłaty na adres dłużnika.
Krok3.
Zleć windykację nieuregulowanej faktury oraz noty z tyt. rekompensaty za koszty windykacji.

Wzór noty 40 EUR i wezwania dla dłużnika z wybranego kraju znajdziesz na podstronie Dokumenty do pobrania.

Bezpłatna pieczęć prewencyjna

Naszym klientom bezpłatnie proponujemy dedykowaną pieczęć prewencyjną, która jest skutecznym narzędziem poprawiającym dyscyplinę płatniczą kontrahentów. Umieszczając obraz pieczęci na wystawianych przez siebie fakturach za usługi transportowe wysyłasz sygnał swoim partnerom biznesowym, że cenisz profesjonalne i uczciwe podejście do współpracy.

Zamawiam pieczęć

Giełda wierzytelności

Giełda wierzytelności transportowych to niepowtarzalne rozwiązanie pozwalające na zakup lub sprzedaż wierzytelności. Jest to jedyne branżowe źródło informacji o przeterminowanych należnościach. Nasi klienci automatycznie otrzymują bezpłatny dostęp do giełdy wierzytelności.

Przejdź do giełdy

Ile kosztuje windykacja

Windykacja polubowna – cennik

(obowiązuje od dnia 01.09.2019r.)

wysokość opłaty
analiza sprawy windykacyjnej w ramach prowizji
wierzytelności krajowe przed upływem 60 dni od terminu płatności 6% kwoty odzyskanej min 10 zł netto
wierzytelności krajowe po upływie 60 dni od terminu płatności 8% kwoty odzyskanej min 10 zł netto
wierzytelności międzynarodowe niezależnie od przeterminowania 10% odzyskanej min 10 zł netto

Archiwalne cenniki znajdują się w sekcji dokumenty do pobrania.

Podane kwoty są kwotami netto i nie zawierają podatku VAT. Prowizja naliczana jest od kwoty faktycznie wyegzekwowanej od dłużnika.

Jak zlecić windykację

Wypełnij formularz kontaktowy, nasz Doradca do Ciebie zadzwoni, aby przedstawić naszą ofertę.

 

Wypełnij formularz

Zaloguj się

Do panelu klienta

Poczytaj na blogu

Rekompensata kosztów windykacji od zagranicznego kontrahenta

26.02.2019

Przewoźnik, który nie otrzymał zapłaty za wykonany transport w ustalonym terminie może dochodzi...

Czytaj więcej

Mity windykacyjne

14.08.2018

  Powszechnie wiadomo, że część firm transportowych boryka się z problemem nieodzyskanych ...

Czytaj więcej

Nie odkładaj windykacji na później.

30.08.2018

Kontrahent spóźnia się z płatnością – co robisz? czekasz cierpliwie aż sam odda Twoje p...

Czytaj więcej