Windykacja w Transcash

Znajomość specyfiki branży transportowej oraz wiedza prawna wraz z jej praktycznym zastosowaniem to cechy które wyróżniają Transcash na tle firm windykacyjnych. Znajomość zwyczajów płatniczych, prawa transportowego czy specyfiki prawnej umowy przewozu pozwalają nam skutecznie prowadzić działania windykacyjne dla Twojej firmy. W naszych działaniach zwracamy szczególną uwagę na zachowanie profesjonalnej relacji pomiędzy kontrahentami, zdajemy sobie sprawę, że dłużnik to przede wszystkim Twój partner w biznesie. Dzięki szerokiemu wachlarzowi narzędzi służących do odzyskiwania należności jesteśmy w stanie zastosować mechanizmy odpowiednie dla danej sprawy.

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna obejmuje szereg stosowanych przez nas działań, których celem jest skuteczne odzyskanie zaległych płatności. Spośród dostępnych rozwiązań dobieramy takie, które będą właściwe dla danej sytuacji i skutecznie skłonią dłużnika do zapłaty zaległych należności.

Zapytaj o windykację

Windykacja sądowa

Działania na etapie sądowym prowadzimy za pośrednictwem własnej kancelarii prawnej. Zespół radców prawnych prowadzących sprawy klientów Transcash specjalizuje się w prowadzeniu działań windykacyjnych dla branży transportowej.

Zapytaj o windykację

Windykacja międzynarodowa

Znajomość przepisów międzynarodowych pozwala nam na odzyskiwanie długów również poza granicami Polski niezależnie od kraju dłużnika. Zatrudniamy ekspertów ze znajomością zarówno przepisów krajowych, europejskich, jak również biegle władających językami obcymi.

Zapytaj o windykację

Usługi dodatkowe

Rekompensata kosztów windykacji

Zlecając odzyskanie przeterminowanych należności masz prawo do rekompensaty kosztów windykacji od dłużnika w kwocie 40 EUR. Dzięki temu dłużnik w całości lub w części ponosi konsekwencje nieterminowych płatności.

Krok1.
Wyślij dłużnikowi listem poleconym fakturę za wykonaną usługę.
Krok2.
Po upływie terminu płatności faktury wyślij listem poleconym notę obciążeniową i wezwanie do zapłaty na adres dłużnika.
Krok3.
Zleć windykację nieuregulowanej faktury oraz noty z tyt. rekompensaty za koszty windykacji.

Wzór noty 40 EUR i wezwania dla dłużnika z wybranego kraju znajdziesz na podstronie Dokumenty do pobrania.

Bezpłatna pieczęć prewencyjna

Naszym klientom bezpłatnie proponujemy dedykowaną pieczęć prewencyjną, która jest skutecznym narzędziem poprawiającym dyscyplinę płatniczą kontrahentów. Umieszczając obraz pieczęci na wystawianych przez siebie fakturach za usługi transportowe wysyłasz sygnał swoim partnerom biznesowym, że cenisz profesjonalne i uczciwe podejście do współpracy.

Zamawiam pieczęć

Giełda wierzytelności

Giełda wierzytelności transportowych to niepowtarzalne rozwiązanie pozwalające na zakup lub sprzedaż wierzytelności. Jest to jedyne branżowe źródło informacji o przeterminowanych należnościach. Nasi klienci automatycznie otrzymują bezpłatny dostęp do giełdy wierzytelności.

Przejdź do giełdy

Ile kosztuje windykacja

Windykacja polubowna – cennik

(obowiązuje od dnia 01.09.2019r.)

wysokość opłaty
analiza sprawy windykacyjnej w ramach prowizji
wierzytelności krajowe przed upływem 60 dni od terminu płatności 6% kwoty odzyskanej min 10 zł netto
wierzytelności krajowe po upływie 60 dni od terminu płatności 8% kwoty odzyskanej min 10 zł netto
wierzytelności międzynarodowe niezależnie od przeterminowania 10% odzyskanej min 10 zł netto

Windykacja sądowa – cennik

(obowiązuje od dnia 01.09.2019r.)

wysokość opłaty
wierzytelności krajowe 10% kwoty odzyskanej + opłata wstępna
kwota zadłużenia: wysokość opłaty wstępnej (kwota netto)
do 1500 zł 200 zł w tym wpis sądowy 100 zł
od 1501 do 4000 zł 450 zł w tym wpis sądowy 200 zł
od 4001 zł do 7500 zł 750 zł w tym wpis sądowy 400 zł
od 7501 zł do 10 000 zł 900 zł w tym wpis sądowy 500 zł
od 10 001 zł do 15 000 zł 1300 zł w tym wpis sądowy 750 zł
od 15 001 zł do 20 000 zł 1900 zł w tym wpis sądowy 1000 zł
od 20 001 zł do 50 000 zł 2800 zł w tym wpis sądowy 5% wartości sporu
powyżej 50 001 zł opłata ustalana indywidualnie

Archiwalne cenniki znajdują się w sekcji dokumenty do pobrania.

Podane kwoty są kwotami netto i nie zawierają podatku VAT.
Cena nie obejmuje kosztów ewentualnego reprezentowania Twojej firmy przez radcę prawnego na rozprawach. Koszty te są ustalane i akceptowane indywidualnie. Prowizja naliczana jest od kwoty faktycznie wyegzekwowanej od dłużnika.

Windykacja sądowa na terenie Niemiec – cennik

(obowiązuje od dnia 01.09.2019r.)

wysokość opłaty
PROWIZJA 10% kwoty faktycznie odzyskanej + opłata wstępna
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU: opłata wstępna:
DO 1000 EUR 112 eur w tym opłata sądowa 32 eur
OD 1001 DO 1500 EUR 150,5 eur w tym opłata sądowa 35,5 eur
OD 1501 DO 2000 EUR 194,5 eur w tym opłata sądowa 44,5 eur
OD 2001 DO 3000 EUR 255 eur w tym opłata sądowa 54 eur
OD 3001 DO 4000 EUR 315,5 eur w tym opłata sądowa 63,5 eur
OD 4001 DO 5000 EUR 376 eur w tym opłata sądowa 73 eur
OD 5001 DO 6000 EUR 436,5 eur w tym opłata sądowa 82,5 eur
OD 6001 DO 7000 EUR 497 eur w tym opłata sądowa 92 eur
OD 7001 DO 8000 EUR 566,5 eur w tym opłata sądowa 101,5 eur
OD 8001 DO 9000 EUR 618 eur w tym opłata sądowa 111 eur
OD 9001 DO 10000 EUR 678,5 eur w tym opłata sądowa 120,5 eur
OD 10001 DO 13000 EUR 737,5 eur w tym opłata sądowa 133,5 eur
OD 13001 DO 16000 EUR 796,5 eur w tym opłata sądowa 146,5 eur
OD 16001 DO 19000 EUR 855,5 eur w tym opłata sądowa 159,5 eur
OD 19001 DO 22000 EUR 914 eur w tym opłata sądowa 172,5 eur
od 22001 eur ustalane indywidualnie

Podane kwoty są stawkami netto i nie zawierają podatku VAT.
W przypadku złożenia sprzeciwu przez dłużnika klient otrzymuje indywidualną wycenę dalszego prowadzenia sprawy.
Opłata za wniosek egzekucyjny jest ustalana indywidualnie z klientem w zależności od wyboru sposobów egzekucji.

Jak zlecić windykację

Wypełnij formularz kontaktowy, nasz Doradca niezwłocznie się z Tobą skontaktuje.

 

Wypełnij formularz

Zaloguj się

Do panelu klienta

Poczytaj na blogu

Zatory płatnicze w transporcie – jak nie paść ich ofiarą.

26.09.2018

Transport jest trzecią gałęzią gospodarki, po przemyśle i handlu. Jego udział w PKB wynosi 5,8...

Czytaj więcej

Twoim dłużnikiem jest spółka jawna? Sprawdź co możesz zrobić.

09.10.2018

Masz problem z odzyskaniem pieniędzy od spółki jawnej? Twoja walka nie musi skończyć się na be...

Czytaj więcej

40 euro rekompensaty za koszty windykacji – sprawdź jak z niej skorzystać.

29.11.2018

Właściciele firm transportowych codziennie dokładają wszelkich starań by towar dojechał na mie...

Czytaj więcej