Strona główna » Blog finansowy » Rekompensata kosztów windykacji

Blog finansowy

04.06.2022 Windykacja

Rekompensata kosztów windykacji

Wierzyciel może ubiegać się o pokrycie kosztów za działania windykacyjne na dwa sposoby. Pierwszy to zryczałtowana nota obciążeniowa na 40, 70 lub 100 euro, która nie wymaga udokumentowania kosztów. Drugi sposób to dochodzenie faktycznie poniesionych kosztów windykacji. Podpowiadamy, jak skutecznie odzyskać koszty poniesione na odzyskiwanie należności.

Jak wygląda rekompensata kosztów w Transcash.eu

Zgodnie z artykułem 10. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wierzycielowi przysługuje od dłużnika równowartość kwoty 40/70/100 euro jako rekompensata  całości lub części kosztów poniesionych w związku z odzyskiwaniem należności.W Transcash.eu oferujemy pomoc w odzyskaniu obu rodzajów kosztów, z którymi możesz się spotkać w związku z działaniami windykacyjnymi. 

Jeśli windykacja odbywa się na twój koszt, możesz zgłosić notę obciążeniową na 40/70/100 euro. Wówczas do kwoty zadłużenia dodawana jest kwota z noty obciążeniowej, czyli:

40 EUR – przy zadłużeniu do 5 000 zł 

70 EUR – przy zadłużeniu w przedziale 5 001-50 000 zł

100 EUR – przy zadłużeniu powyżej 50 001 zł

W przypadku windykacji na koszt dłużnika, Transcash.eu wystawia notę w imieniu wierzyciela. Wysokość noty jest równa wysokości faktury prowizyjnej, którą płaci wierzyciel, a więc odzwierciedla faktycznie poniesione koszty windykacyjne. 

Od chwili wysłania do dłużnika noty obciążeniowej rozpoczyna się etap monitoringu płatności. Jeśli nota nie zostanie spłacona, z automatu rozpoczynamy windykację na nasz koszt. Notę windykujemy za darmo zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Co wyróżnia windykację na koszt dłużnika w Transcash.eu

Dłużnik zwraca 100% kosztów windykacyjnych poniesionych przez wierzyciela. Poza zgłoszeniem faktury do windykacji, pozostałe działania prowadzimy w imieniu wierzyciela, bez jego udziału. Sami wystawiamy notę za koszty windykacji. W przypadku braku zapłaty polubownie, windykujemy notę w ramach usługi na etapie sądowym. Działania sądowe bez żadnych dodatkowych opłat, prowadzimy aż do egzekucji komorniczej. 

Jedyne czego oczekujemy od klienta, to zapłacenie faktury prowizyjnej po spłacie długu. Dzieje się tak dlatego, że w Polsce przepisy pozwalające obciążyć dłużnika faktycznie poniesionymi kosztami. Zatem faktura prowizyjna i jaj zapłata, jest dowodem poniesienia kosztów przez klienta.

Tylko w przypadku dłużnika z Niemiec całość kosztów naszych działań pokrywa dłużnik, bez zapłaty faktury prowizyjnej. 

Wnioski

Nie ulega wątpliwości, że domaganie się od dłużnika rekompensaty kosztów windykacji jest zasadne i uregulowane przepisami ustawy. W sytuacji, gdy opieszałość płatnika zmusza cię do zlecenia windykacji firmie zewnętrznej, wybierz taką, która pomoże ci także skutecznie odzyskać rekompensatę.

Możesz także polubić

17.01.2024
Chcesz zabezpieczyć swój biznes? Wybierz faktoring i uniknij dłużników

Tak w interesach, jak i w zdrowiu, problemom lepiej zapobiegać niż leczyć ich skutki. Windykacja to ratunek dla firm, które mają problem z odzyskaniem długów. […]

09.05.2023
Rozgryź dłużnika i windykuj skuteczniej: typy dłużników według Transcash

Gapa ma kiepską pamięć, Migacz ucieka w wymówki, a Cwaniak gra niewzruszonego. Dłużnik niejedno ma imię, a każdy z typów wymaga nieco innej strategii postępowania. […]

06.04.2023
Windykacja na koszt dłużnika wchodzi na nowe rynki

Słowacja, Litwa i Rumunia to kolejne kraje, wobec których Transcash oferuje windykację na koszt dłużnika. W ramach ekspansji usługi, do tej pory oferowanej wobec dłużników […]

1 2 3 8