Strona główna » Blog finansowy » Co, gdy kontrahent nie zapłaci faktorowi na czas? Sprawdź swój regulamin.

Blog finansowy

18.07.2019 Windykacja

Co, gdy kontrahent nie zapłaci faktorowi na czas? Sprawdź swój regulamin.

Szukasz szybkiego i łatwego finansowania dla swojej firmy transportowej. Odwiedzasz strony internetowe faktorów i jest! Masz to, czego szukałeś. Informacje na stronie mówią, że to oferta właśnie dla Ciebie — jest tanio, szybko i w dbałości o dobre relacje z kontrahentem. Czy na pewno? Zajrzyj do regulaminu.

Być może czytanie umów i regulaminów nie jest Twoim hobby. Jednak warto poświęcić chwilę i dowiedzieć się wszystkiego o usłudze, z której decydujesz się skorzystać. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zależy Ci na utrzymaniu pozytywnych relacji z kontrahentem. Należy pamiętać, że nie tylko Twoje stosunki z faktorem są ważne. Duże znaczenie powinna mieć dla Ciebie relacja faktora z Twoim kontrahentem. Ostatecznie może ona wpłynąć na współpracę z wieloletnimi, jak i nowymi zleceniodawcami.

Umowy i regulaminy to podstawowe źródło rzetelnych i prawdziwych informacji o produkcie lub usłudze. Niestety często okazuje się, że warunki współpracy w nich opisane nieco różnią się od tych publikowanych na stronie, czy też głoszonych w hasłach reklamowych. Być może większość sytuacji opisanych w regulaminach nigdy nie zaistnieje, ale warto przeczytać i zastanowić się co by było, gdyby?
Weźmy pod uwagę sytuację, w której Twój kontrahent zapomniał uregulować fakturę i pieniądze nie wpływają w terminie na konto faktora. Zaglądasz do swojego regulaminu i…
Czy wiesz co zrobi firma faktoringowa, z którą współpracujesz?

Faktor gwarantuje, że utrzymasz dobre relacje z kontrahentem. Jak to zweryfikować?

Zawsze, gdy do współpracy angażujesz swego rodzaju pośrednika, który może mieć wpływ na Twoje relacje biznesowe, upewnij się, że kierujesz sprawę w ręce odpowiedzialnych ludzi, którzy przygotują proces obsługi tak, aby zapewnić Ci utrzymanie jak najlepszych relacji biznesowych. W przypadku faktora, który pośredniczy w płatnościach, ważne jest poznanie jego procesu odzyskiwania należności.  Oczywiście jeżeli kontrahent rozlicza się z faktorem terminowo, zwykle nie ma powodów do konfliktów. Problemy pojawiają się najczęściej wtedy, gdy płatnik zwleka z płatnością. Czy faktor, z którego usług planujesz skorzystać, przygotował się na taką ewentualność i czy wiesz, jak się zachowa, gdy nie otrzyma pieniędzy na czas?

W regulaminach publikowanych na stronach internetowych firm faktoringowych rzadko kiedy znajduje się zapis o ewentualnej windykacji lub ponagleniach w przypadku nieuregulowania płatności. Natomiast gdy się już pojawia, często bywa niedoprecyzowany. Faktorant nie otrzymuje jasnej informacji jakie czynności windykacyjne zostaną podjęte,  po ilu dniach od przeterminowania faktury zostanie wszczęta windykacja. Jedna z firm pisze, że:

”(...) podejmie działania związane z windykacją za pośrednictwem własnego działu windykacji lub przez wybraną kancelarię prawną lub za pośrednictwem innego podmiotu. (...) według własnego uznania, jest uprawniona do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu skutecznego odzyskania wierzytelności, jak również innych działań mających na celu spłatę Wymagalnych Należności, w granicach dozwolonych prawem.”

W takiej sytuacji nie masz pewności, czy faktor nie zastosuje zbyt restrykcyjnych kroków i agresywnej windykacji wobec Twojego kontrahenta, a to mogłoby negatywnie wpłynąć na wasze relacje. W gorszym przypadku może nawet doprowadzić do sytuacji, w której kontrahent zastosuje zakaz cesji i zupełnie ograniczy Ci możliwość korzystania z faktoringu. Niejednokrotnie spotkaliśmy się z tym, że firma stosuje zakaz cesji w zleceniu transportowym ze względu na złe doświadczenia z firmami faktoringowymi. Firmy z branży transportowej często jako powód stosowania zakazu cesji wierzytelności wskazują agresywną windykację w przypadku nawet jednorazowego opóźnienia w spłacie. Niestety dla Ciebie, jako przewoźnika, taki zakaz jest dużym utrudnieniem. Zwłaszcza jeśli potrzebujesz stałego dostępu do pieniędzy, a faktoring jest jedną z niewielu usług finansowych, która może Ci to zapewnić.

Kiedy i jak faktor wzywa kontrahenta do zapłaty?

Opóźnienie w płatnościach ma różne przyczyny. Czasami jest wynikiem przeoczenia terminu płatności i wystarczy przypomnienie kontrahentowi o zbliżającym się dniu rozliczenia. Jeżeli regulamin lub umowa nie określa tzw. okresu tolerancji (np. dodatkowe 7 dni po terminie płatności na uregulowanie zadłużenia) może okazać się, że faktor zareaguje niezwłocznie po upływie terminu. Niestety otrzymanie wezwania do zapłaty na adres korespondencyjny, 3 dni po upływie terminu faktury może go rozczarować i zniechęcić do takiej współpracy. Oczywiście faktor nie pozwoli sobie czekać w nieskończoność na zapłatę, ale warto żebyś wiedział jak postępuje z kontrahentem, który przekroczy termin płatności. Upewnij się, że w regulaminie Twojego faktora znalazł się zapis o tym po ilu dniach opóźnienia w spłacie kontrahent zostaje wezwany do uregulowania faktury i w jaki sposób.
W regulaminie świadczenia usług faktoringowych Transcash.eu S. A procedura windykacji kontrahenta została opisana, dzięki czemu przewoźnik nie ma wątpliwości co do tego, jakie czynności zostaną podjęte podczas dochodzenia wierzytelności. Możesz w nim znaleźć między innymi taki zapis:

9.1. Usługa dochodzenia wierzytelności polega na podjęciu przez Faktora działań zmierzających do odzyskania Wierzytelności niefinansowanych, których termin płatności upłynął.
9.2. Faktor rozpoczyna świadczenie usługi dochodzenia wierzytelności po upływie 7 dni od Terminu płatności nabytej wierzytelności i świadczy ją przez 30 dni kalendarzowych, chyba że co innego wynika z postanowień Umowy faktoringowej;
9.3. W ramach usługi dochodzenia wierzytelności Faktor wykonuje następujące działania: a) wezwanie Kontrahenta do zapłaty wierzytelności za pośrednictwem poczty elektronicznej; b) kontakt telefoniczny z Kontrahentem w celu uzgodnienia terminu zapłaty wierzytelności; c) wysyłka pisemnego wezwania do zapłaty wierzytelności;
9.4. W ramach usługi dochodzenia wierzytelności Faktor ma prawo opublikować ofertę zbycia nabytej przez siebie wierzytelności na Giełdzie wierzytelności prowadzonej przez Faktora.

Regulamin świadczenie usług faktoringowych powinien jasno określać zasady Twojej współpracy z faktorem. Stanowi on przede wszystkim swego rodzaju formę zabezpieczenia zarówno dla Ciebie, jak i drugiej strony umowy. Jednak gdy ta współpraca dotyczy także Twojego kontrahenta, ważne jest zwrócenie uwagi na zapisy, które go dotyczą. Pozwoli Ci to zachować dobre relacje biznesowe.

Barbara Kolman-Stanclik

Możesz także polubić

17.01.2024
Chcesz zabezpieczyć swój biznes? Wybierz faktoring i uniknij dłużników

Tak w interesach, jak i w zdrowiu, problemom lepiej zapobiegać niż leczyć ich skutki. Windykacja to ratunek dla firm, które mają problem z odzyskaniem długów. […]

09.05.2023
Rozgryź dłużnika i windykuj skuteczniej: typy dłużników według Transcash

Gapa ma kiepską pamięć, Migacz ucieka w wymówki, a Cwaniak gra niewzruszonego. Dłużnik niejedno ma imię, a każdy z typów wymaga nieco innej strategii postępowania. […]

06.04.2023
Windykacja na koszt dłużnika wchodzi na nowe rynki

Słowacja, Litwa i Rumunia to kolejne kraje, wobec których Transcash oferuje windykację na koszt dłużnika. W ramach ekspansji usługi, do tej pory oferowanej wobec dłużników […]

1 2 3 8