Strona główna » Blog finansowy » Współpracujesz z zagranicą? Faktoring zabezpieczy Twoje interesy

Blog finansowy

22.08.2023 Faktoring

Współpracujesz z zagranicą? Faktoring zabezpieczy Twoje interesy

Polscy przewoźnicy obsługują około 20 proc. europejskiego rynku TSL, co stawia ich w pozycji kontynentalnego lidera. Taka współpraca daje szanse na spore zyski, ale niesie też zagrożenia związane z nieterminowymi płatnościami. Firmowy budżet w ryzach utrzyma faktoring, czyli usługa finansowania faktur.

Zgodnie z danymi Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Polacy zostawili konkurencję daleko w tyle pod względem skali przewozów. W 2021 r. praca przewozowa przewoźników na europejskich drogach osiągnęła niemal 400 mln tonokilometrów, czyli o jedną czwartą więcej od drugich
w kolejności Niemców. Równocześnie dwie trzecie z nich stanowiły przewozy międzynarodowe, co oznacza, że kontrahenci zagraniczni polskich przewoźników przeważają nad krajowymi. Takie zlecenia bywają bardzo lukratywne, o ile pieniądze za ich realizację trafią na konto. W przeciwnym razie środki trzeba odzyskać, co w przypadku firm z zagranicy bywa żmudne i kosztowne. Właśnie dlatego w relacji z zagranicznym kontrahentem warto zabezpieczyć swoje interesy. Z pomocą przyjść może faktoring, który gwarantuje szybki dostęp do gotówki za zlecenie niezależnie od terminu płatności.

Finansowanie faktur od ręki

Faktoring to usługa finansowania faktur, których płatnikiem może być także kontrahent z zagranicy, rozliczających się w obcej walucie. Firma, która chce z niej korzystać, przekazuje fakturę do usługodawcy, czyli faktora, który wypłaca równowartość kwoty widniejącej na fakturze. Może to zrobić nawet w dniu jej przekazania, a czas oczekiwania na pieniądze zwykle nie przekracza kilkudziesięciu godzin od chwili zgłoszenia. Od tej chwili właścicielem należności staje się faktor
i to on na własną rękę odzyskuje ją od płatnika, zgodnie z terminem płatności. Ewentualna windykacja należności również leży po jego stronie.

Mikrofaktoring czy pełny?

Mikrofaktoring i faktoring pełny to podstawowe formy finansowania faktur, które oferuje Transcash. Pierwsza z nich umożliwia finansowanie pojedynczych faktur, doraźnie i zgodnie z bieżącymi potrzebami. Fakturę można przekazać do finansowania na podstawie podstawowych dokumentów, takich jak faktura i zlecenie transportowe, a pieniądze mogą trafić na konto klienta nawet tego samego dnia. Limit na finansowanie pojedynczej faktury wynosi 50 tys. zł (lub równowartość w walucie obcej), a prowizję opłaca się z końcem miesiąca, w którym firma korzystała z usługi.

Do finansowania stałych relacji z zagranicznymi kontrahentami warto wykorzystać faktoring pełny. To zobowiązanie długoterminowe, polegające na finansowaniu wszystkich faktur pochodzących od danego kontrahenta lub kontrahentów w wyznaczonym okresie. Korzystający z faktoringu pełnego w Transcash mogą liczyć wysoki limit finansowania (5 mln zł) i możliwość negocjacji prowizji. Kwota wypłacana w ramach finansowania jest pomniejszana o prowizję, a dodatkowo klient ponosi comiesięczną opłatę za administrowanie wierzytelnościami.

Faktoring zagraniczny – na czym polega?

Faktoring zagraniczny jest jedną z odmian faktoringu i pozwala na finansowanie faktur wystawionych płatnikom spoza kraju, w którym działa firma klienta. W takiej sytuacji faktura zwykle wystawiana jest w obcej walucie, a to może wpłynąć na możliwość finansowania. W Transcash, niezależnie od formy faktoringu, finansujemy faktury wystawiane w złotówkach lub euro. Na konto klienta trafia jednak kwota z faktury wyrażona w złotówkach, przeliczona zgodnie z ustalonym w umowie kursem.

W ramach mikrofaktoringu finansujemy faktury wystawione płatnikom z Polski, Słowacji, Niemiec i Czech. Z kolei w pełnym faktoringu klient może przekazać faktury płatników z całej Europy,
z wyłączeniem Ukrainy, Mołdawii, Rosji i Białorusi.

Problem z faktoringiem? Postaw na pożyczkę

Kryteria, które trzeba spełnić, żeby skorzystać z faktoringu, są zdecydowanie łagodniejsze od tych wymaganych przez banki, ale jedno nie podlega negocjacjom. Mowa o cesji wierzytelności, czyli prawie do przekazania prawa do należności z faktury na inny podmiot. W chwili, gdy firma decyduje się na faktoring, ceduje prawo do swojej należności na dostawcę usługi. Na takie przeniesienie musi jednak zgodzić się kontrahent – jeśli tego nie zrobi, skorzystanie z faktoringu nie będzie możliwe.

Klientom znajdującym się w takiej sytuacji proponujemy usługę pożyczki, równą kwocie widniejącej na fakturze i płatną w terminie jej spłaty przez kontrahenta.

Możesz także polubić

20.05.2024
Faktoring a bezpieczeństwo finansowe: jak uniknąć ryzyka?

Faktoring pozwala zwiększyć bezpieczeństwo Twoich finansów. Dzięki niemu otrzymujesz zapłatę za wykonany przewóz w terminie dogodnym dla siebie, co pozwala utrzymać płynność finansową regulować zobowiązania […]

30.04.2024
Faktoring kontra inne formy finansowania

Mądrze dobrane finansowanie pozwala utrzymać budżet firmy w ryzach, wspomaga finansową płynność i gromadzenie oszczędności. To, jaki typ finansowania wybierzesz, zależy od wielu czynników – […]

15.04.2024
Faktoring a ubezpieczenie należności. Jak działa faktoring z ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie chroniące życie, zdrowie lub majątek posiada każdy z nas. Przedsiębiorcy do tej puli mogą dodać ubezpieczenie należności, które chroni ich przed stratą, jeśli kontrahent […]

1 2 3 20