fbpx
Strona główna » Blog finansowy » Jak działa faktoring?

Blog finansowy

15.02.2022 Faktoring

Jak działa faktoring?

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wymianie faktur z długim terminem płatności na gotówkę. Dzięki faktoringowi możesz skrócić czas oczekiwania na pieniądze z wystawionej faktury nawet do kilku godzin. Choć początkowo faktoring może wydawać się skomplikowany, to w rzeczywistości jest to wyjątkowo prosta usługa. W dużym uproszczeniu faktoring można porównać do kredytu na fakturę, którego nie spłacasz sam, a spłaca go Twój zleceniodawca. Przekazując fakturę do finansowania firmie faktoringowej (faktorowi), przekazujesz faktorowi prawo do wierzytelności wynikającej z wystawionej faktury, a w zamian od razu otrzymujesz kwotę z faktury. Z kolei Twój zleceniodawca opłaca fakturę zgodnie z pierwotnym terminem płatności, jednak nie do Ciebie, a do firmy faktoringowej.

Finansowanie faktur w 5 prostych krokach

  1. Wykonujesz usługę. 
  2. Wystawiasz fakturę za wykonaną usługę i przekazujesz do swojego zleceniodawcy.
  3. Kopię faktury przekazujesz do firmy faktoringowej (faktora). 
  4. Faktor wypłaca Tobie pieniądze z faktury i powiadamia Twojego zleceniodawcę o tym, że sfinansował Twoją fakturę (zawiadomienie o cesji wierzytelności).
  5. Zleceniodawca spłaca fakturę zgodnie z terminem płatności na fakturze do firmy faktoringowej.

Faktoring a windykacja

Niezwykle często faktoring mylony, bądź też porównywany jest do usługi windykacji. Choć jeden i drugi produkt odnosi się do faktury, to jednak są to dwie różne usługi. Podstawowa różnica polega na momencie w którym z tych produktów można skorzystać. Z faktoringu skorzystasz, gdy Twoja faktura jest przed terminem płatności, natomiast gdy jej termin płatności upłynął, mówimy wtedy o przeterminowanej fakturze i wówczas taką fakturę zgłaszasz do windykacji. Biorąc pod uwagę naszą ofertę, w przypadku faktoringu wymagamy, aby do terminu płatności faktury pozostało nie mniej niż 7 dni. Natomiast do windykacji przyjmujemy faktury już 1 dzień po terminie płatności.

Rodzaje faktoringu

Na rynku jest wiele rodzajów faktoringu. To sprawia, że porównanie ofert różnych faktorów bywa niezwykle trudne. Warto w tym miejscu wskazać podstawowe jego rodzaje, aby szukając produktu odpowiedniego dla siebie dokonać właściwego wyboru.

Jednorazowy i globalny

Jeśli chcesz korzystać z faktoringu od czasu do czasu i finansować tylko wybrane faktury to szukaj ofert faktoringu jednorazowego, jak np. nasz Mikrofaktoring. Jeśli masz stałych zleceniodawców, którym chcesz wystawiać faktury z długim terminem płatności to powinieneś zwrócić uwagę na takie produkty jak faktoring masowy, globalny lub linia faktoringowa albo jak Pełny faktoring, który proponujemy w Transcash.  Możesz spotkać się z różnymi nazwami stosowanymi przez różnych dostawców usługi.

Krajowy i zagraniczny

Ze względu na pochodzenie płatnika, czyli firmy której wystawiasz fakturę, faktoring dzielimy na krajowy i zagraniczny lub eksportowy. Krajowy dotyczy finansowania faktur wystawionych dla podmiotów z Polski, z kolei zagraniczny dla podmiotów z innych krajów. W Transcash finansujemy zarówno faktury polskie, jak i zagraniczne.

Pełny i niepełny

Często możesz spotkać się z takimi rodzajami faktoringu, jak pełny (bez regresu) i niepełny (z regresem). Ten podział  odnosi się do przejęcia ryzyka niewypłacalności płatnika faktury. Zacznijmy od tego czym jest regres. Mówimy, że w przypadku, gdy płatnik nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania to faktor ma prawo do regresu.  Oznacza to, że jeśli firma faktoringowa sfinansowała Twoją fakturę, a Twój płatnik nie zapłacił faktury w terminie płatności, to firma faktoringowa wraca do Ciebie z prośbą (regresem) o zwrot finansowania. Faktoring z regresem to taki, gdzie firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka niewypłacalności i może zwrócić się do Ciebie po zwrot udzielonego finansowania. Zaś pełny faktoring  (bez regresu) to taki, gdzie faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności Twojego kontrahenta.

Jawny i cichy

Istnieje również podział na faktoring jawny oraz tajny. Jawny faktoring to taki rodzaj usługi w którym płatnik jest informowany, że faktura została sfinansowana faktoringiem, otrzymuje zawiadomienie o cesji wierzytelności i od początku wie, że fakturę powinien spłacić do firmy faktoringowej. W przypadku faktoringu tajnego lub też cichego, płatnik nie jest informowany o tym, że skorzystałeś z usługi faktoringu. W Transcash odpowiednikiem faktoringu cichego jest Pożyczka, w której pożyczamy Ci kwotę z faktury, a po terminie płatności wynikającym z faktury sam spłacasz do nas udzieloną pożyczkę. W tej usłudze nie informujemy Twojego kontrahenta, że korzystasz z finansowania, więc nawet jeśli Twój zleceniodawca stosuje zakaz cesji to możesz sfinansować takie faktury, bo w praktyce przy tej formie nie dochodzi do cesji wierzytelności.

Choć możesz spotkać się z wieloma rodzajami faktoringu, to jeden produkt może mieć kilka cech. Na przykładzie naszej usługi Mikrofaktoringu. Mikrofaktoring to faktoring pojedynczy, krajowy, niepełny i jawny jednocześnie. Dodatkowo, choć jest to rodzaj faktoringu z regresem, to zanim dokonamy cesji zwrotnej do klienta to prowadzimy działania windykacyjne na nasz koszt. Powrót do klienta z prośbą o zwrot udzielonego finansowania traktujemy jako ostateczność, co znacząco odróżnia naszą usługę od typowego faktoringu z regresem.

Korzyści z faktoringu

Jako największą korzyść faktoringu wskazuje się poprawę płynności finansowej oraz ograniczenie problemu zatorów płatniczych. W branżach, w których długie terminy płatności są codziennością, jak w branży transportowej, budowlanej, czy produkcji, faktoring jest rzeczywiście pomocnym rozwiązaniem poprawiającym cashflow w firmie. Rzadziej wspomina się o innych korzyściach, które dla wielu firm mogą być dużo bardziej interesujące. Przede wszystkim faktoring dyscyplinuje Twoich spóźnialskich kontrahentów. Jeśli masz zleceniodawców, którzy notorycznie spóźniają się z płatnością warto przekazać faktury im wystawione do firmy faktoringowej. Z tym zastrzeżeniem, że powinieneś wybrać faktora, który nie obciąży Cię kosztami windykacji. W Transcash windykujemy płatnika na nasz koszt i nie “przerzucamy” kosztów na klienta.  Dzięki temu Ty otrzymujesz pieniądze od razu po wystawieniu faktury i nie musisz dzwonić z przypomnieniem, gdy upłynie jej termin płatności. Inną równie istotną korzyścią może być możliwość zaproponowania swoim zleceniodawcom dłuższych terminów płatności. Jeśli masz szansę rozpocząć bardzo ważną dla Ciebie współpracę, a Twój przyszły zleceniodawca oczekuje długiego terminu płatności lub jest skłonny zapłacić więcej za wydłużenie terminu płatności, to może to być dla Ciebie całkiem opłacalne rozwiązanie.

Słownik pojęć: 

Faktoring zalicza się do umów nienazwanych. Oznacza, to, że jego definicja nie została określona w części szczególnej kodeksu cywilnego. Dlatego zgodnie z zasadą swobody umów (Art.  353(1) kc  [Zasada swobody umów]) strony mogą samodzielnie ustalić stosunek prawny ich łączący, pod warunkiem, że treść stworzonej umowy nie narusza przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.

Cesja wierzytelności jest przeniesieniem praw do wierzytelności na inną osobę/firmę. Zgodnie z Art.  509. kc przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią nie wymaga zgody dłużnika, chyba, że jest to niezgodne z ustawą, zawartą umową lub charakterem zobowiązania.

Zawiadomienie o cesji powiadomienie wysyłane na piśmie do dłużnika z informacją o przeniesieniu wierzytelności na inny podmiot.

Zakaz cesji (Pactum de non cedendo) zgodnie z Art. 514 kc jeżeli umowa zawiera zapis o zakazie cesji wierzytelności, to przeniesienie praw do wierzytelności wymaga zgody dłużnika.

Możesz także polubić

Spóźnione płatności: jak zdyscyplinować kontrahenta?

W biznesie, gdzie czas to pieniądz, opóźnienia płatności kontrahentów znacząco wpływają na płynność finansową firm. W branży TSL ten problem dotyka niemal połowy przedsiębiorstw, a […]

18.01.2024
Nowoczesne finansowanie dla spedycji

Szybka zapłata przyciąga przewoźników do spedycji – jak ją zapewnić, nie narażając płynności finansowej? Popularnym sposobem na rozwiązanie tej kwestii do niedawna było skonto, ale […]

17.01.2024
Chcesz zabezpieczyć swój biznes? Wybierz faktoring i uniknij dłużników

Tak w interesach, jak i w zdrowiu, problemom lepiej zapobiegać niż leczyć ich skutki. Windykacja to ratunek dla firm, które mają problem z odzyskaniem długów. […]

1 2 3 20