Strona główna » Blog finansowy » Formalności w faktoringu: które dokumenty są niezbędne?

Blog finansowy

18.10.2023 Faktoring

Formalności w faktoringu: które dokumenty są niezbędne?

W Transcash finansujemy faktury zachowując minimum formalności, ale pewne dokumenty są niezbędne, by móc skorzystać z usługi. Podstawą jest oczywiście faktura VAT, ale w przypadku branży transportowej wymagamy również dokumentów, które potwierdzą wykonanie przewozu. Faktoring nie będzie możliwy bez jeszcze jednego kluczowego dokumentu – umowy cesji wierzytelności.

Dokumenty niezbędne do skorzystania z faktoringu w Transcash to faktura VAT, międzynarodowy list przewozowy oraz zlecenie transportowe. Dopiero po ich przedstawieniu i pozytywnej weryfikacji finansujemy przekazaną nam fakturę.

Dokument daje pewność

Faktura VAT to oczywiście podstawowy dokument w procesie faktoringowym. Identyfikuje płatnika i kontrahenta, a także kwotę i walutę, w jakiej jest wyrażona. To ważne, bo niewielu faktorów pozwala na dowolność w tym względzie. Przykładowo w Transcash finansujemy wyłącznie faktury wystawione w euro lub złotówkach, ale w przypadku mikrofaktoringu, środki wypłacamy w złotówkach. Kurs wymiany wskazany jest w umowie i zazwyczaj odnosi się do tego obowiązującego tuż przed jej zawarciem. Z kolei w pełnym faktoringu klient otrzymuje na konto kwotę w złotówkach lub w euro.

Dokumenty transportowe potwierdzają prawidłowe wykonanie usługi, dlatego są równie ważne jak sama faktura. To kwestia wiarygodności – musimy mieć pewność, że faktura jest zasadna i pieniądze, które zamierzmy wypłacić, rzeczywiście należą do klienta. Co ważne, faktoring dotyczy wyłącznie faktur, których termin płatności nie upłynął. Należności przeterminowane można odzyskać z pomocą windykacji. Komplet dokumentów pozwala również zweryfikować, czy w zleceniu nie występuje zakaz cesji, co uniemożliwia sfinansowanie faktury w standardowy sposób.

Faktoring a cesja wierzytelności

Finansowanie faktur opiera się na prostej transakcji – faktor przejmuje prawo do należności z faktury klienta i wypłaca mu jej równowartość. W praktyce mówimy więc o sprzedaży faktury faktorowi przez klienta, co jest możliwe po zawarciu umowy o cesji wierzytelności. Polega ona na przeniesieniu praw przysługujących wierzycielowi na inną firmę. Po podpisaniu umowy cesji wierzytelności, płatność z tytułu wykonanej usługi przysługuje cesjonariuszowi (w tym wypadku faktorowi), który nabył wierzytelność od cedenta, czyli klienta faktoringu.

Zakaz cesji w umowie? Jest rozwiązanie

Kontrahent, którego dług został sprzedany, musi dostać informację o zmianie wierzyciela, co dzieje się już po zawarciu umowy cesji. Z jego punktu widzenia decyzja o cesji to wyłącznie kwestia zmiany rachunku bankowego, na który wpłaci pieniądze. Ponieważ nie jest stroną umowy, kontrahent nie może zakwestionować cesji, która już nastąpiła, choć w określonych przypadkach może zapobiec jej powstaniu.

Mowa o sytuacji, gdy w umowie z klientem zawarł zakaz cesji lub obowiązek uzyskania zgody na nią, a klient zaakceptował treść umowy w tym brzmieniu. W takiej sytuacji faktor ma obowiązek spytać o zgodę na cesję i uzyskać zgodę – jeśli jej nie otrzyma, nie może sfinansować faktury. W praktyce faktorzy podejmują próbę cofnięcia zakazów cesji, ale ostateczna decyzja w tym względzie zależy od dobrej woli dłużnika. Często sprzedaż wierzytelności nie jest w ich interesie, bo nowy nabywca może na przykład być mniej wyrozumiały w kwestii opóźnień w spłacie od pierwotnego.

Czy zakaz cesji zamyka drogę do uzyskania finansowania? Absolutnie nie – Transcash w takiej sytuacji oferuje klientom pożyczkę. Jej wysokość równa się kwocie z faktury, a płatność następuje w terminie jej zapłaty przez kontrahenta. W takim wariancie cesji po prostu nie ma, więc nie ma obaw o to, że ktoś zakwestionuje chęć skorzystania z finansowania.

Możesz także polubić

24.06.2024
Na czym polega finansowanie faktur z zakazem cesji?

Finansowanie faktur pozwala przedsiębiorcom z branży TSL poprawić płynność finansową swojej firmy. Jednak nie każda faktura może być finansowana w ten sposób, zwłaszcza gdy zawiera […]

07.06.2024
Kontrahent nie płaci – co dalej?

Niewypłacalny kontrahent może wpędzić firmę w poważne kłopoty, z bankructwem włącznie. Już kilka nieuregulowanych faktur może doprowadzić do zatorów płatniczych i wywołać lawinę trudności finansowych. […]

20.05.2024
Faktoring a bezpieczeństwo finansowe: jak uniknąć ryzyka?

Faktoring pozwala zwiększyć bezpieczeństwo Twoich finansów. Dzięki niemu otrzymujesz zapłatę za wykonany przewóz w terminie dogodnym dla siebie, co pozwala utrzymać płynność finansową regulować zobowiązania […]

1 2 3 21