Strona główna » Blog finansowy » Faktoring – wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

Blog finansowy

Faktoring – wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

Faktoring jest jedną z wielu dostępnych usług, pozwalającą na zachowanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie. Sprawdza się przede wszystkim w przypadku faktur z długim terminem płatności, które mogą powodować zatory w działaniu firmy. Na czym dokładnie polega takie rozwiązanie i kto może na nie postawić?

Faktoring – co to

Coraz więcej firm decyduje się na faktoring. Co to jest? Usługa ta polega na zmianie właściciela faktury. Firma wystawiająca dokument przekazuje go faktorowi, a w zamian otrzymuje należną sumę. Taki krok pozwala na uzyskanie należnych pieniędzy od razu, bez konieczności oczekiwania na wygaśnięcie terminu płatności.

Faktor, za opłatą ustaloną w umowie, zajmuje się obsługą faktury. Przekazuje przedsiębiorcy kwotę wynikającą z ustaleń zawartych w dokumencie, a następnie czeka na uiszczenie zobowiązania przez kontrahenta. W przypadku faktoringu bez regresu bierze też na siebie odpowiedzialność za proces windykacyjny. W tym czasie przedsiębiorca może swobodnie dysponować uzyskanymi środkami, a działania zmierzające do uzyskania należnej kwoty spadają na faktora. Istnieje również faktoring z regresem, który nie obejmuje przeniesienia odpowiedzialności. Jest on tańszy, ale niesie za sobą znacznie większe ryzyko dla przedsiębiorcy.

Formalności związane z faktoringiem

Osoby, którym zależy na zminimalizowanie formalności, często sięgają po faktoring. Na czym polega ten proces? Wszystko rozpoczyna się od złożenia wniosku online. Zawiera on podstawowe informacje o firmie. Dokument ten może zostać zweryfikowany już w ciągu 24 godzin, a po tym czasie następuje podpisanie umowy z faktorem. Firmy oferujące usługi z zakresu faktoringu zwykle nie biorą pod uwagi zdolności kredytowej firmy i wymagają niewielkiego, kilkumiesięcznego stażu. Taka forma współpracy nie jest bowiem zobowiązaniem. Wierzycielem pozostaje kontrahent, a nie przedsiębiorca, dlatego to jego weryfikacja jest najważniejsza.

Faktoring jest dostępny zarówno dla małych, jak i dużych firm. Na taki krok decydują się przedsiębiorcy, którzy są obecni na rynku od krótkiego czasu. Uzyskanie kredytu obrotowego przez początkujące firmy jest niezwykle trudne, a aby skorzystać z faktoringu i zapewnić sobie płynność finansową, nie trzeba mieć dużego doświadczenia w branży i dopełniać skomplikowanych formalności. Co więcej, usługa ta nie jest zobowiązaniem, dlatego w późniejszym czasie przedsiębiorca może bez problemu skorzystać z kredytu inwestycyjnego, hipotecznego czy obrotowego.

Rodzaje faktoringu

Faktoring dzieli się na kilka rodzajów, które różnią się od siebie dokładnym działaniem, a zwłaszcza kwestią odpowiedzialności za problemy z płatnościami ze strony kontrahentów. Do najważniejszych typów tego typu usługi warto zaliczyć:

  • faktoring bez regresu – w przypadku takiej usługi faktor przejmuje na siebie odpowiedzialność za wierzytelności ze strony kontrahentów. W momencie przekazania faktury do realizacji przekazuje on przedsiębiorcy należne środki, a następnie czeka na uiszczenie wpłaty przez odbiorcę. Jeśli kontrahent spóźnia się z zapłatą, to faktor podejmuje działania windykacyjne. Przedsiębiorca nie musi martwić się problemami z płatnościami;
  • faktoring z regresem – taka forma usługi wiąże się ze znacznie niższymi opłatami. Wynika to z faktu, że faktor nie przejmuje na siebie odpowiedzialności za proces windykacyjny. Po wystawieniu faktury przedsiębiorca otrzymuje zaliczkę w wysokości około 80%. Jeśli kontrahent spłaci zobowiązanie w terminie, pozostała kwota trafia na konto właściciela firmy. W sytuacji, gdy odbiorca nie uiści należnych pieniędzy, przedsiębiorca musi oddać zaliczkę. Takie rozwiązanie sprawdza się więc jedynie w sytuacji, gdy właściciel firmy współpracuje jedynie ze sprawdzonymi kontrahentami, którzy spłacają swoje zobowiązania na czas;
  • faktoring mieszany – to usługa, która łączy cechy faktoringu z regresem i bez. Przedsiębiorca może przenieść odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahentów na faktora, ale jedynie do określonej sumy (zapisanej w umowie). Po jej przekroczeniu ryzyko ponosi przedsiębiorca, a faktoring bez regresu zmienia się w ten z regresem. To rozwiązanie stosunkowo tanie i zapewniające częściowe bezpieczeństwo.

Faktoring jawny i tajny

Faktoring może mieć też formę jawną i tajną. Pierwsza z nich wiąże się z obowiązkiem poinformowania wszystkich kontrahentów o przeniesieniu wierzytelności na faktora. Taki krok ma na celu uświadomić odbiorców, że kwota widniejąca na fakturze musi zostać przelana na inne konto niż to należące do przedsiębiorcy. Faktoring jawny niesie za sobą ryzyko pogorszenia stosunków między firmą a jej kontrahentami. Niektórzy odbiorcy traktują tę informację jako oznakę złej sytuacji finansowej przedsiębiorca, choć nie zawsze jest to zgodne z prawdą.

Faktoring tajny nie wymaga informowania kontrahentów o zawarciu umowy – klienci płacą wówczas przedsiębiorcy, który następnie przekazuje uzyskaną kwotę faktorowi. Taka forma faktoringu jest możliwa jedynie w przypadku usługi z regresem, kiedy to faktor nie ponosi ryzyka za niewypłacalność kontrahenta. Na taki krok decydują się przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy nie chcą informować swoich klientów o zmianie właściciela faktury, by nie pogorszyć relacji.

Kto może skorzystać z faktoringu

Usługi faktoringowe są dostępne dla niemal wszystkich przedsiębiorców. Na taki krok decydują się osoby, którym zależy na:

  • zachowaniu płynności finansowej,
  • skorzystaniu z dodatkowych usług, takich jak weryfikacja kontrahentów czy monitorowanie faktur,
  • przeniesieniu odpowiedzialności za nierzetelność klienta (w przypadku faktoringu bez regresu),
  • braku formalności, które pojawiają się podczas ubiegania się o kredyt obrotowy.

Faktoring jest dostępny nawet dla początkujących przedsiębiorców, a także tych, którzy współpracują z niesprawdzonymi kontrahentami. To dobry wybór dla osób, które chcą przerzucić obowiązki związane z procesem windykacyjnym na faktora, w tym czasie zajmując się innymi działaniami.

Możesz także polubić

Firma z Francji jako partner w biznesie? Sprawdź ją, zanim podpiszesz umowę

Francja jest drugim największym inwestorem w Polsce. Sporo z tych środków zasila sektor transportu – w 2022 r. była to aż jedna czwarta. Chęć współpracy […]

24.06.2024
Na czym polega finansowanie faktur z zakazem cesji?

Finansowanie faktur pozwala przedsiębiorcom z branży TSL poprawić płynność finansową swojej firmy. Jednak nie każda faktura może być finansowana w ten sposób, zwłaszcza gdy zawiera […]

Oszczędności w transporcie. Jak zyskać wykorzystując planer załadunków?

Coraz częściej oprócz analizy bieżących wydatków, przewoźnicy przyglądają się narzędziom i nowoczesnym metodom umożliwiającym wygenerowanie większych oszczędności. Jednym z rozwiązań jest wdrożenie aplikacji Goodloading, pozwalającej […]

1 2 3 28