Strona główna » Blog finansowy » Faktoring – wady i zalety

Blog finansowy

27.07.2023 Faktoring

Faktoring – wady i zalety

Faktoring to coraz popularniejsze rozwiązanie pozwalające na zdobycie środków na wybrane inwestycje. Niektórzy uznają go za sposób na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa, a inni za alternatywną formę finansowania. Jakie są największe wady i zalety faktoringu?

Czym jest faktoring?

Faktoring jest usługą, która pozwala na odblokowanie środków finansowych zamrożonych w wystawionych, ale jeszcze nieopłaconych fakturach. Dzięki temu firma może zyskać dostęp do zablokowanych pieniędzy, pozwalających na pokrycie własnych zobowiązań lub kosztów związanych z kolejnymi inwestycjami.

Faktoring zwykle stosowany jest wobec faktur z długim terminem płatności. To pozwala klientowi odzyskać pieniądze znacznie szybciej, nawet w dniu zgłoszenia. By móc skorzystać z tej usługi, faktura nie może być przeterminowana. Firma, która sfinansowała fakturę, zyskuje prawo do odzyskania pieniędzy od kontrahenta swojego klienta – proces przeniesienia prawa do wierzytelności na inny podmiot nazywamy cesją. Finansowanie faktur wiąże się z opłatami – prowizją w wysokości kilku procent wartości faktury, a czasem także z abonamentem lub opłatami za usługi dodatkowe, np. zwiększenie limitu finansowania. 

Zalety faktoringu

Faktoring to rozwiązanie, które cieszy się dużym zainteresowaniem nie bez powodu. Taki system w wielu przypadkach pozwala na znaczną poprawę sytuacji firmy, umożliwiając uniknięcia długów i szybsze egzekwowanie należnych pieniędzy. Poznaj zalety faktoringu.

Faktoring, czyli szybki sposób na poprawę płynności finansowej

Faktoring dla wielu osób jest sposobem na poprawę płynności finansowej. Pozwala przede wszystkim na uzyskanie dostępu do zamrożonych środków, najczęściej pochodzących z faktur oczekujących na płatność. Dzięki faktoringowi można spłacić zobowiązania w terminie, unikając kosztownych odsetek.

Dzięki faktoringowi możliwe jest uniknięcie zatorów płatniczych. Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie środków pochodzących z faktur w terminie znacznie krótszym niż 60, 90 czy 120 dni. Zatory płatnicze często są powodem pogorszenia sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa, a faktoring stanowi działanie zapobiegawcze, które może pomóc uchronić się przed takim zjawiskiem.

Łatwość przekazywania faktur faktorowi

Faktury wystawione przez daną firmę można przesłać faktorowi (czyli podmiotowi finansującemu) przez internet. Takie rozwiązanie sprawia, że dokumenty od razu trafiają do podmiotu odpowiedzialnego za faktoring. Oznacza to, że pieniądze mogą zostać zaksięgowane na rachunku bankowym przedsiębiorcy już w ciągu 24 godzin.

Faktoring, czyli elastyczność

Faktoring jest usługą dostępną dla wielu firm. To elastyczna opcja, z której można korzystać zgodnie z własnymi potrzebami. Przedsiębiorca, który podpisał umowę faktoringową, nie musi przekazywać faktorowi wszystkich faktur. Może on samodzielnie wybierać, które z nich trafią do zewnętrznego podmiotu. Co więcej, w przeciwieństwie do kredytu obrotowego, właściciel firmy może wpisać wydatki związane z faktoringiem w koszty prowadzenia działalności.

Faktoring, czyli brak dodatkowych formalności

W przypadku faktoringu nie ma konieczności przechodzenia skomplikowanych procedur, w trakcie których weryfikuje się zdolność kredytową przedsiębiorstwa i jego ewentualne zabezpieczenia. Ta forma finansowania bazuje przede wszystkim na poziomie i jakości współpracy z kontrahentami. Zwykle jako zabezpieczenie udzielonych środków stosuje się weksel i cesję wierzytelności. Co więcej, obecnie na rynku pojawia się wiele nowych firm oferujących usługi z zakresu faktoringu. Oznacza to, że poszczególne marki prześcigają się w prezentowaniu jak najkorzystniejszych ofert, a czas oczekiwania na środki znacznie się skraca. W przypadku niskich kwot przedsiębiorca może uzyskać pieniądze nawet w ciągu 15 minut, składając wniosek online.

Klienci, którzy chcą skorzystać z faktoringu, nie muszą odwiedzać siedzib stacjonarnych podmiotów udzielających takich świadczeń – obecnie wszystkie formalności można załatwić przez internet. Decyzja dotycząca przyznania pieniędzy może zostać wydana nawet w ciągu kilku godzin, bez konieczności przeprowadzania czasochłonnej weryfikacji sytuacji danej firmy. W takim przypadku procedura ta jest uproszczona.

Bez czekania na środki

W przypadku faktur z długim terminem płatności oczekiwanie na pieniądze wynosi zwykle co najmniej kilkadziesiąt dni. Przedsiębiorcy korzystający z faktoringu mogą jednak liczyć na uzyskanie zamrożonych środków niemalże od razu. Dzięki temu zachowują oni płynność finansową, która pozwala na podejmowanie kolejnych działań. Taki krok wiąże się ze zminimalizowaniem przestojów w pracy przedsiębiorstwa, które generują duże straty.

Alternatywa dla kredytu obrotowego

Faktoring nie wymaga skomplikowanego procesu weryfikacji sytuacji finansowej i prawnej danej firmy. Cieszy się więc popularnością wśród właścicieli przedsiębiorstw, które działają na rynku zbyt krótko, by uzyskać inne formy finansowania. To dobra alternatywa dla kredytu obrotowego, który pozwala finansować bieżącą działalność firmy.

Usługi dodatkowe do faktoringu

Firmy oferujące faktoring często świadczą również dodatkowe usługi, takie jak:

  • monitorowanie płatności faktur,
  • weryfikacja kontrahentów pod kątem ich wypłacalności, co pozwala na określenie, który z nich jest uczciwy, a który może powodować problemy z uzyskaniem należnych pieniędzy,
  • działania zmierzające do odzyskania należności.

To faktor jest odpowiedzialny za wszystkie formalności związane z odzyskiwaniem długów. Prowadzi on negocjacje z klientami, które zmierzają do odzyskania należnych pieniędzy. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca nie musi martwić się koniecznością dopełniania skomplikowanych procedur. Firmy odpowiedzialne za takie usługi mają wieloletnie doświadczenie i wypracowane metody pracy, które pozwalają na szybsze uzyskanie należnych pieniędzy.

Czas przyznania środków w ramach faktoringu

Decyzja dotycząca przyznania środków w ramach faktoringu zwykle jest podejmowana w ciągu 24 godzin. W przypadku mniejszych kwot proces ten przebiega zdecydowanie szybciej – niekiedy nawet w czasie kilkunastu minut. W przypadku klasycznych form finansowania jest to zdecydowanie dłuższy okres, wynoszący około 2 tygodni. Co więcej, po uzyskaniu pozytywnej decyzji środki od razu trafiają na konto klienta. To dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy potrzebują pieniędzy w jak najkrótszym czasie.

Faktoring a relacje z kontrahentami

Zdarza się, że powiadomienie kontrahentów o zawarciu umowy faktoringowej wpływa na poprawę terminowości spłat zobowiązań. Wierzyciele, którzy są świadomi, że dana firma korzysta z pomocy specjalistów od faktoringu, zwykle płacą należne kwoty szybciej. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć czasochłonnego procesu windykacyjnego.

Wady faktoringu

Niestety faktoring nie jest pozbawiony wad. Pozwala co prawda na poradzenie sobie z trudną sytuacją finansową, ale skorzystanie z usługi wiąże się z kosztami. Poniżej znajdziesz najważniejsze wady faktoringu.

Koszty faktoringu

Podstawowym kosztem związanym z usługą faktoringu jest prowizja. Jej wysokość jest zawsze ustalana podczas podpisywania umowy z usługodawcą. Zwykle kwota ta jest odejmowana od wartości sprzedawanej faktury, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi martwić się koniecznością każdorazowego opłacania prowizji. Alternatywnie, prowizja może być naliczana osobno i wtedy na konto klienta trafia pełna kwota z faktury. 

W niektórych wypadkach do prowizji doliczana jest doliczana dodatkowa opłata administracyjna (abonament) bądź opłaty za usługi dodatkowe, takie jak zwiększenie limitu lub windykacja należności. Struktura opłat to jedna z najważniejszych kwestii decydujących o wyborze faktora, bo składa się na ogólne koszty finansowania. 

Informowanie kontrahentów o umowie faktoringowej

Firmy, które podpisały umowę faktoringową, muszą poinformować o tym swoich kontrahentów. Zazwyczaj taki krok pozwala na poprawę terminowości płatności faktur przez wierzycieli, ale zdarza się, że takie rozwiązanie wpływa negatywnie na stosunki biznesowe. Niektóre firmy współpracujące z przedsiębiorcą korzystającym z faktoringu mogą bowiem odebrać taką sytuację jako brak zaufania do kontrahentów lub oznakę pogarszającej się sytuacji biznesu.

Informowanie kontrahentów o podpisaniu umowy faktoringowej jest wymagane jedynie w przypadku faktoringu jawnego, czyli otwartego. Istnieje jednak jeszcze jeden rodzaj takiej usługi. To faktoring ukryty, określany również jako cichy. Jest on stosowany w sytuacji, gdy kontrahent nie zgodził się na cesję wierzytelności, co uniemożliwia skorzystanie ze standardowego faktoringu. 

Przeniesienie ryzyka niespłacalności zobowiązań

Monitorowanie płatności faktur oraz wszelkie działania windykacyjne leżą po stronie faktora – ma to miejsce w przypadku podpisania umowy faktoringu pełnego. Zdarza się jednak, że przedsiębiorcy decydują się na faktoring niepełny, czyli ten z regresem. W takiej sytuacji może dojść do konieczności zwrotu otrzymanej zaliczki za faktury odkupione przez faktora. Takie zjawisko ma miejsce wtedy, gdy kontrahenci spóźniają się ze spłatą zobowiązań przez co najmniej 30 dni.

Na faktoring z regresem decydują się osoby, którym zależy na oszczędności. Taki krok niesie jednak za sobą dość duże ryzyko. Podstawowy faktoring jest znacznie bezpieczniejszy, jednak wiąże się z wyższymi kosztami. Wybór odpowiedniego rozwiązania należy do przedsiębiorcy.

Czas funkcjonowania firmy a decyzja o przyznaniu faktoringu

Faktoring jest rozwiązaniem dość uniwersalnym, skierowanym zarówno do właścicieli małych, jak i dużych firm. Zdarza się jednak, że możliwość uzyskania konkretnej sumy zależy od czasu funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. W wielu przypadkach minimalnym okresem działania firmy jest 6 miesięcy. Przedsiębiorstwa założone niedawno mogą mieć problem z uzyskaniem finansowania, choć na rynku pojawiają się podmioty, które udzielają świadczeń również w nietypowych przypadkach.

Faktoring dostępny tylko dla niektórych typów działalności

Faktoring jest dostępny dla małych i dużych firm, jednak warto wiedzieć, że istnieją typy działalności, które nie mogą zostać objęte tego typu finansowaniem. Mowa tu przede wszystkim o sprzedaży detalicznej, gotówkowej i komisowej. Zdarzają się jednak firmy, które nie sprawdzają branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo.

Brak możliwości wystawienia korekty do faktur

Do faktora przekazuje się faktury, które nie zostały jeszcze opłacone. Można wysłać je od razu po wystawieniu, jednak trzeba pamiętać, że do faktur przekazanych do faktoringu nie da się wystawić korekty. Z tego powodu w trakcie wystawiania dokumentów trzeba upewnić się, że wszystkie dane zostały wpisane w odpowiedni sposób. W innym przypadku nie da się naprawić błędu.

Faktoring a kredyt

Faktoring, podobnie jak kredyt obrotowy, stanowi doskonałe źródło finansowania dla przedsiębiorstw. Warto jednak wiedzieć, czym różnią się oba rozwiązania. Wybór odpowiedniej opcji powinien zależeć od korzyści, jakie daje, a także aktualnej sytuacji finansowej firmy.

Faktoring sprawdzi się najlepiej w przypadku firm, które potrzebują kompleksowych usług. W ich skład wchodzi finansowanie, windykacja i ubezpieczenie należności. To dobry wybór także w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie udzielić zabezpieczeń majątkowych potrzebnych do uzyskania kredytu obrotowego. Faktoring wiąże się ze znacznie mniejszą liczbą formalności i wymagań, dlatego jego uzyskanie okazuje się łatwiejsze.

Kredyty obrotowe zwykle są dostępne jedynie dla firm, które są obecne na rynku od co najmniej 12 miesięcy. Zdarzają się jednak banki, które udzielają finansowania nawet w przypadku młodszych przedsiębiorstw. Kredyt niesie za sobą konieczność określenia celu, na który zostaną wydane przyznane środki, a umowy tego typu zwykle trwają kilkadziesiąt miesięcy.

Uzyskanie kredytu jest również trudniejsze i znacznie bardziej czasochłonne. Wydanie decyzji o przyznaniu środków następuje w ciągu kilkunastu dni. W przypadku faktoringu jest to nawet kilkanaście minut. Banki nie oferują też usług dodatkowych, jak monitorowanie płatności faktur czy działania windykacyjne. W obu przypadkach przedsiębiorca musi jednak liczyć się z prowizjami i odsetkami.

Kiedy warto postawić na faktoring?

Faktoring to rozwiązanie, z którego zdecydowanie najczęściej korzystają firmy zajmujące się sprzedażą towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Taki krok cieszy się zainteresowaniem zwłaszcza w okresie, w którym przedsiębiorstwo podejmuje kosztowne inwestycje wpływające na jego rozwój. Faktoring pozwala na szybkie odblokowanie środków i znaczne skrócenie czasu związanego z realizacją postawionych celów.

Faktoring jest popularną opcją również wśród właścicieli firm, które działają w branżach sezonowych. Taka opcja sprawdza się najlepiej przy długotrwałej współpracy z zaufanymi kontrahentami. Faktoring okazuje się korzystny również w sytuacji, gdy wierzyciel zalega z płatnością. Odpowiedzialność za trudności z uzyskaniem pieniędzy spada wówczas na faktora. Firmy zajmujące się faktoringiem mają jednak wypracowane metody, które pozwalają na ściągnięcie długu również od wierzycieli, którzy nie chcą spłacić zadłużenia samodzielnie.

Możesz także polubić

24.06.2024
Na czym polega finansowanie faktur z zakazem cesji?

Finansowanie faktur pozwala przedsiębiorcom z branży TSL poprawić płynność finansową swojej firmy. Jednak nie każda faktura może być finansowana w ten sposób, zwłaszcza gdy zawiera […]

07.06.2024
Kontrahent nie płaci – co dalej?

Niewypłacalny kontrahent może wpędzić firmę w poważne kłopoty, z bankructwem włącznie. Już kilka nieuregulowanych faktur może doprowadzić do zatorów płatniczych i wywołać lawinę trudności finansowych. […]

20.05.2024
Faktoring a bezpieczeństwo finansowe: jak uniknąć ryzyka?

Faktoring pozwala zwiększyć bezpieczeństwo Twoich finansów. Dzięki niemu otrzymujesz zapłatę za wykonany przewóz w terminie dogodnym dla siebie, co pozwala utrzymać płynność finansową regulować zobowiązania […]

1 2 3 21