Strona główna » Blog finansowy » Faktoring a sezonowość w branży transportowej

Blog finansowy

12.10.2023 Faktoring

Faktoring a sezonowość w branży transportowej

Działalność w branży transportowej może być bardzo dochodowa, ale nie jest pozbawiona czynników ryzyka czy trudności. Przykładem tego, co może utrudniać funkcjonowanie firmom z tego sektora, jest sezonowość w branży transportowej. W jaki sposób wpływa to na biznes? Jak sobie z tym radzić? W jaki sposób może pomóc faktoring? Sprawdź!

Charakterystyka branży transportowej

Branża transportowa ma ogromne znaczenie dla światowej gospodarki. To dzięki niej jest zachowany przepływ towarów umożliwiający funkcjonowanie zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym. Polska jest jednym z potentatów w tym sektorze – branża transportowa odpowiada za ok. 7% PKB i 6,5% zatrudnienia w kraju, a co roku przewożonych jest coraz więcej ładunków. Rodzime firmy realizują przede wszystkim transport drogowy. Są one raczej małe – dominują przewoźnicy zatrudniający nie więcej niż kilku pracowników. Wynika to z tego, że wielu kierowców woli pracować na własną rękę, zakładając działalność gospodarczą, niż związywać się na stałe z jednym pracodawcą.

Konkurencja w branży TSL w Polsce

Branża TSL w Polsce boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich jest konkurencyjny rynek. Duża liczba firm sprawia, że to klienci dyktują warunki, a przedsiębiorcy z branży transportowej muszą konkurować cenami. W związku z tym marże są niskie. Kolejnym problemem są faktury z odroczoną płatnością, które w tej branży uważa się za standard. W związku z tym firmy transportowe muszą oczekiwać na zapłatę należności nawet 60, 90 i więcej dni. Według danych KRD łączna kwota należności w stosunku do polskiego transportu to ponad 160 mln zł! Taka sytuacja zmniejsza płynność finansową firm z branży TSL i utrudnia utrzymanie się na rynku niewielkim przedsiębiorstwom. Powoduje to również, że wiele biznesów ma problemy z regulowaniem swoich zobowiązań.

Sezonowość w branży transportowej

Kolejną trudnością jest sezonowość w branży transportowej. W jednych okresach popyt na usługi transportowe zdecydowanie się zwiększa, a w innych drastycznie spada. Sezonowość dotyczy zarówno transportu ogółem, jak i jego poszczególnych gałęzi. Przykładowo popyt na transport produktów rolnych wzrasta w okresie żniw, a zapotrzebowanie na usługi kurierskie wzrasta w ostatnim kwartale roku nawet kilkakrotnie. Niektóre z trendów powtarzają się co roku, ale zmiany zapotrzebowania mogą być nieprzewidywalne. W okresach zwiększonego popytu mogą się pojawiać problemy z zasobami czy regulowaniem należności. Z kolei gdy zapotrzebowanie na usługi transportowe jest mniejsze, niewykorzystywane zasoby firmy generują niepotrzebne koszty. Nietrudno jest zatem sobie wyobrazić, że sezonowość ma duży wpływ na działalność przedsiębiorstw, utrudniając prowadzenie biznesu.

Faktoring – finansowanie faktur w branży transportowej i nie tylko

Jednym ze sposobów na uniknięcie problemów z płynnością finansową wynikających m.in. z sezonowości w branży transportowej jest faktoring. Jest to nowoczesna forma finansowania przedsiębiorstw i wygodna forma wsparcia ich stabilności finansowej. Na czym polega faktoring? Przy korzystaniu z tego typu usług zewnętrzny podmiot (firma faktoringowa) zapewnia finansowanie faktur, które są nieopłacone, ale jeszcze nie przeterminowane. Przedsiębiorca przekazuje firmie faktoringowej takie faktury, a w zamian natychmiast otrzymuje płatność pomniejszoną o koszt usługi. Dzięki temu faktury z odroczoną płatnością przestają wpływać na płynność finansową firmy, a planowanie jej wydatków jest ułatwione.

Na czym polega faktoring?

Czym dokładnie jest faktoring? To usługa, która polega na finansowaniu faktur i przejmowaniu wierzytelności. Dzięki niej przedsiębiorca może natychmiast spieniężyć wystawione faktury. Korzystanie z faktoringu wiąże się z pewnymi kosztami, ale zapewnia wiele korzyści wpływających przede wszystkim na stabilność finansów firmy mimo sezonowości w branży transportowej i innych czynników mogących je zaburzyć. Warto jednak zaznaczyć, że można wyróżnić dwa główne typy faktoringu: pełny (bez regresu) i niepełny (z regresem), a każdy z nich działa nieco inaczej i ma inne zalety.

Faktoring bez regresu – zasady i zalety

Faktoring bez regresu to tzw. faktoring pełny. W tym przypadku:

  • firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności dłużnika,
  • dochodzi do zmiany wierzyciela – kontrahent, który otrzymał fakturę, musi ją opłacić faktorowi, a nie firmie, która ją wystawiła,
  • przedsiębiorca nie musi się martwić o to, czy klient opłaci fakturę – pieniądze otrzymuje bowiem od razu,
  • ryzyko związane z niewypłacalnością klienta jest całkowicie ściągnięte z firmy.

Faktoring tego typu oszczędza też czas – dzięki temu przedsiębiorca nie musi zajmować się windykacją w razie niewypłacalności dłużnika. Warto jednak wiedzieć, że faktoring bez regresu jest droższy niż faktoring z regresem i wymaga poinformowania kontrahenta o zmianie wierzyciela.

Faktoring z regresem – zasady i zalety

Faktoring z regresem (niepełny) również pozwala na natychmiastowe pozyskanie zapłaty za fakturę, ale stanowi raczej formę pożyczki. W tym przypadku bowiem ryzyko braku zapłaty nadal ciąży na przedsiębiorcy. Jeśli faktura nie jest opłacona w terminie, firma faktoringowa wymaga zwrotu wypłaconych wcześniej środków. Jest to zatem nie w pełni bezpieczne, ale nadal bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Ponadto usługa faktoringu niepełnego jest tańsza i nie wymaga informowania kontrahenta o zmianie wierzyciela.

Faktoring a sezonowość w branży transportowej

Sezonowość w branży transportowej jest jednym z czynników, które wpływają na popularność faktoringu. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że faktoring zapewnia natychmiastowe finansowanie faktur, bez oczekiwania na ich opłacenie przez kontrahenta. Tym samym firma może zachować płynność finansową niezależnie od tego, czy obecnie ma do czynienia ze zwiększonym, czy też ze zmniejszonym popytem na swoje usługi. Jest to tym bardziej istotne, że w branży transportowej faktury z odroczonym terminem płatności są popularne, a klienci coraz częściej oczekują bardzo długich terminów płatności – nawet powyżej 90 dni. Duża konkurencja sprawia natomiast, że firmy transportowe nie mogą same dyktować warunków współpracy.

Finansowanie faktur – nieocenione wsparcie dla przedsiębiorstwa

Każda nieopłacona przez dłuższy czas faktura stanowi problem dla przedsiębiorstwa – szczególnie jeśli opiewa ona na wysoką kwotę. Podobne problemy generuje również sytuacja, w której firma oczekuje na zapłatę dużej liczby faktur o mniejszej wartości. Są to bowiem „zamrożone” środki, podczas gdy często w tym samym czasie przedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. W związku z tym finansowanie faktur poprzez faktoring jest tak cenionym rozwiązaniem. Nie tylko rozwiązuje ono wiele problemów firm transportowych, ale jest też wygodne w stosowaniu. Stanowi także idealną odpowiedź na sezonowość w branży transportowej, ponieważ zapewnia środki niezbędne do przetrwania trudniejszych czasów oraz rozwoju w okresie koniunktury.

Jakie są najważniejsze zalety faktoringu?

Faktoring jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie stosuje się faktury z odroczonym terminem płatności. Zapewnia szybkie pozyskanie środków przy znacznie mniejszej liczbie formalności niż np. kredyt bankowy. Korzystanie z faktoringu jest także tańsze niż korzystanie z pożyczek – szczególnie w okresie obowiązywania wysokich stóp procentowych. Jednocześnie cechuje się on szybkością pozyskania środków i możliwością przeznaczenia ich na dowolny cel. Ponadto dzięki niemu można pozyskać gotówkę, nie zaciągając długów.

Faktoring dla firmy transportowej – płynność finansowa w każdych warunkach

Możliwość pozyskania płatności od razu po wystawieniu faktury jest bezcenna w tak nieprzewidywalnej branży jak TSL. Brak konieczności oczekiwania na uregulowanie rachunku przez kontrahenta pozwala opłacić zobowiązania i zrealizować niezbędne inwestycje. To bardzo ważne narzędzie pozwalające uzyskać płynność finansową i uniknąć tzw. zatorów płatniczych. Wiele firm w branży transportowej ma problem z pozyskaniem odpowiednich środków np. na rozwój floty czy pozyskanie nowych pracowników w okresie, w którym popyt na usługi transportowe jest większy. Przez to nie wykorzystują w pełni swojego potencjału, a niekiedy tracą także szansę np. na nowe zlecenia czy utrzymanie współpracy z dużymi kontrahentami.

Faktoring w praktyce – jak działa finansowanie faktur?

Faktoring jest często używany w branży transportowej nie tylko ze względu na liczne zalety, ale również na wygodę stosowania. Obecnie formalności związane z finansowaniem faktur można zrealizować online. Wystarczy przesłać drogą elektroniczną swoje faktury do firmy takiej jak Transcash.eu, aby pieniądze w ciągu 24 godzin znalazły się na koncie Twojej firmy. Formalności są minimalne, a korzyści ogromne! Skontaktuj się z nami, jeśli interesuje Cię finansowanie faktur.

Możesz także polubić

20.05.2024
Faktoring a bezpieczeństwo finansowe: jak uniknąć ryzyka?

Faktoring pozwala zwiększyć bezpieczeństwo Twoich finansów. Dzięki niemu otrzymujesz zapłatę za wykonany przewóz w terminie dogodnym dla siebie, co pozwala utrzymać płynność finansową regulować zobowiązania […]

30.04.2024
Faktoring kontra inne formy finansowania

Mądrze dobrane finansowanie pozwala utrzymać budżet firmy w ryzach, wspomaga finansową płynność i gromadzenie oszczędności. To, jaki typ finansowania wybierzesz, zależy od wielu czynników – […]

15.04.2024
Faktoring a ubezpieczenie należności. Jak działa faktoring z ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie chroniące życie, zdrowie lub majątek posiada każdy z nas. Przedsiębiorcy do tej puli mogą dodać ubezpieczenie należności, które chroni ich przed stratą, jeśli kontrahent […]

1 2 3 20