Strona główna » Blog finansowy » Faktoring a kredyt – czym różnią się te formy finansowania?

Blog finansowy

05.09.2023 Faktoring

Faktoring a kredyt – czym różnią się te formy finansowania?

Zarówno faktoring, jak i kredyt są formami finansowania popularnymi wśród przedsiębiorców. Oba rozwiązania pozwalają na szybkie uzyskanie pieniędzy potrzebnych na kolejne inwestycje, jednak znacznie różnią się od siebie ogólnymi zasadami działania. Co warto wiedzieć o faktoringu i kredycie obrotowym?

Formalności związane z faktoringiem i kredytem

Faktoring cieszy się tak dużą popularnością ze względu na fakt, że jego uzyskanie jest stosunkowo proste. Na faktoring mogą zdecydować się nawet właściciele firm, które są obecne na rynku od kilku miesięcy. Zwykle od momentu złożenia wniosku do podjęcia decyzji dotyczącej finansowania mija nie więcej niż 24 godziny. To uproszczona procedura, pozwalająca na szybkie uzyskanie niezbędnych pieniędzy.

Formalności związanych z kredytami obrotowymi jest znacznie więcej. Bank, który udziela tego typu świadczeń, musi dokładnie zweryfikować sytuację danego przedsiębiorstwa. Sprawdza, czy firma dysponuje odpowiednio dużym i jakościowym zabezpieczeniem, np. w postaci hipoteki. Weryfikuje też historię kredytową przedsiębiorstwa (zwykle taki proces trwa nawet kilkanaście dni). Procedura zmierzająca do uzyskania świadczenia jest skomplikowana i długotrwała, a wiele firm uzyskuje decyzję odmowną.

Przedsiębiorcy starający się o kredyt często muszą spełnić również dodatkowe wymagania. Zwykle niezbędne jest założenie konta w tym samym banku, który udziela świadczenia.

Kiedy sprawdzi się faktoring, a kiedy kredyt obrotowy

Faktoring jest skierowany do firm, które współpracują z wiarygodnymi odbiorcami. To dobre rozwiązanie w przypadku przedsiębiorstw, które szybko się rozwijają i potrzebują zachować dużą płynność finansową. Na taki krok decydują się zarówno właściciele nowych firm, jak i tych istniejących na rynku już od wielu lat. Faktoring jest rozwiązaniem uniwersalnym, z którego mogą skorzystać przedsiębiorstwa z różnych branż.

Z faktoringu często korzystają małe firmy na początku działalności. Dzięki niemu mogą one liczyć na zachowanie płynności finansowej, nie martwiąc się koniecznością pilnowania płatności od jeszcze niesprawdzonych klientów. W przypadku małych firm każda faktura ma znaczenie, a pewność co do wypłaty środków na czas pozwala na skupienie się na ważniejszych celach. Faktoring nie powoduje zadłużenia – nie jest wierzytelnością. Z tego powodu przedsiębiorcy korzystający z tej usługi w późniejszym czasie mogą bez problemu starać się o kredyt.

Kredyt obrotowy jest dobrym wyborem w przypadku firm, które mają zabezpieczenie o odpowiednio wysokiej jakości i wartości. Ich historia powinna zostać dokładnie udokumentowana. Na uzyskanie kredytu obrotowego mogą liczyć przede wszystkim właściciele przedsiębiorstw, które są na rynku od co najmniej 2–3 lat. Banki chętniej udzielają świadczeń dużym firmom, które mają stabilną sytuację finansową, ale potrzebują dodatkowych pieniędzy na większe inwestycje.

Faktoring a kredyt obrotowy – odpowiedzialność

Zdarza się, że kontrahenci danej firmy nie uiszczają należnej kwoty w terminie wskazanym na fakturze. Jeśli przypomnienia nie działają, konieczne jest wdrożenie działań windykacyjnych. W przypadku faktoringu bez regresu odpowiedzialność za niewypłacalność odbiorcy ponosi faktor, a nie właściciel firmy. Przedsiębiorca otrzymuje należne pieniądze w momencie przekazania faktury, płacąc za taką opcję ustaloną prowizję. Jeśli kontrahent okazuje się niewypłacalny, obowiązki związane z procesem windykacyjnym spadają na faktora, który dysponuje wieloletnim doświadczeniem w takich sprawach i wie, jak najskuteczniej odzyskać pieniądze.

Istnieje również taka usługa jak faktoring z regresem. W jego przypadku prowizje są zdecydowanie mniejsze, jednak w sytuacji, gdy kontrahent okaże się niewypłacalny, odpowiedzialność ponosi właściciel firmy, a nie faktor. Takie rozwiązanie jest więc bardziej ryzykowne i sprawdza się jedynie w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo współpracuje z rzetelnymi odbiorcami opłacającymi faktury w terminie.

Kredyt obrotowy działa w podobny sposób jak faktoring z regresem. Jeśli kontrahent nie opłaci umowy, to firma musi zająć się działaniami windykacyjnymi. Takie rozwiązanie wymaga stworzenia własnego działu lub skorzystania z usług zewnętrznych przedsiębiorstw ściągających długi.

Faktoring i kredyt a sytuacja finansowa firmy

Faktoring pozwala na szybkie uzyskanie pieniędzy, których należność wynika z wystawionej faktury. Czas wypłaty tych środków zależy od wybranej formy usługi. Możliwość szybkiego przelewu pieniędzy sprawia, że firma zachowuje płynność finansową i może od razu przeznaczyć uzyskane środki na kolejne inwestycje. Ewentualny proces windykacyjny spoczywa wówczas na faktorze, dlatego przedsiębiorca nie musi martwić się zatorami płatniczymi.

Kredyt obrotowy jest natomiast dodatkowym zobowiązaniem dla firmy. Pozwala jednorazowo uzyskać potrzebne środki, które następnie trzeba spłacać. Nie zapewnia stałej płynności finansowej. Jeśli w późniejszym czasie dojdzie do niewypłacalności jednego z kontrahentów przedsiębiorstwa, to właściciel firmy musi martwić się odpowiednim zaplanowaniem pozostałych środków, by nie doprowadzić do zatoru finansowego.

W przypadku faktoringu przedsiębiorca obraca wyłącznie swoimi pieniędzmi, ale dzięki pomocy faktora otrzymuje je jeszcze przed wygaśnięciem terminu płatności na fakturze. Nie jest to więc zobowiązanie. Faktoring pozwala na przyspieszenie czasu zapłaty, a kosztem jest jedynie prowizja za usługi faktora. Kredyt stanowi natomiast osobne zobowiązanie, które obciąża przedsiębiorcę.

Dodatkowe usługi do faktoringu i kredytu obrotowego

Faktoring cieszy się dużą popularnością nie tylko ze względu na możliwość zachowania płynności finansowej i przeniesienia odpowiedzialności za proces windykacyjny na faktora. Taka opcja często idzie bowiem w parze z dodatkowymi usługami. Najważniejsze z nich to:

  • monitoring wierzytelności, w tym terminu płatności faktur,
  • weryfikacja sytuacji finansowej danego kontrahenta,
  • prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców,
  • inkaso należności.

Kredyt obrotowy jest natomiast osobną usługą, która nie wiąże się z dodatkowymi opcjami. Klient, który chce sprawdzić sytuację finansową kontrahenta, musi skorzystać z pomocy osobnych firm. Faktoring pozwala na kompleksową obsługę faktur w cenie usługi, wyręczając przedsiębiorcę z konieczności załatwiania dodatkowych formalności.

Cel środków uzyskanych z faktoringu i kredytu obrotowego

Faktoring pozwala na uzyskanie środków, które w rzeczywistości należą do przedsiębiorcy. Dzięki takiej usłudze można odzyskać je od razu, bez konieczności oczekiwania na płatność ze strony kontrahenta. Właściciel firmy może samodzielnie decydować, na co wykorzysta własne pieniądze. Nie musi deklarować faktorowi, co zrobi z uzyskanymi środkami.

W przypadku kredytu obrotowego jest podobnie - pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel, zgodny z bieżącymi potrzebami.

Faktoring i kredyt a wierzytelności

W przypadku faktoringu odpowiedzialność za ściąganie długów spoczywa na faktorze. Przedsiębiorca może działać w niezmieniony sposób, nie martwiąc się koniecznością prowadzenia procesu windykacyjnego. Faktor dysponuje narzędziami i wiedzą, które pozwalają na odzyskanie pieniędzy nawet od bardzo problematycznych klientów. Z tego powodu faktoring jest opłacalny dla obu stron. Przedsiębiorca uzyskuje swoje pieniądze na czas, a faktor windykuje je samodzielnie w zamian za dodatkową pensję wynikającą z prowizji i oprocentowania.

W przypadku kredytu ewentualne wierzytelności mogą doprowadzić do problemów finansowych firmy. Bank nie pomaga w odzyskaniu pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów – przedsiębiorca musi samodzielnie upominać się o przelanie należnej kwoty i pilnować, czy kontrahent wywiązał się ze swojego obowiązku. To dodatkowe obowiązki dla właściciela firmy, przez które nie może on skupić się na ważniejszych sprawach zmierzających do rozwoju przedsiębiorstwa.

Faktoring a kredyt obrotowy – koszty finansowania

Zarówno faktoring, jak i kredyt obrotowy wiążą się ze sporymi kosztami. W przypadku współpracy z faktorem wysokość prowizji i dodatkowych opłat jest ustalana na samym początku, przy podpisywaniu umowy. Znaczenie ma m.in. wybrany typ faktoringu. Najtańsza jest opcja z regresem, jednak niesie ona za sobą duże ryzyko dla przedsiębiorcy w razie niewypłacalności kontrahentów. Faktoring bez regresu kosztuje więcej, jednak zapewnia bezpieczeństwo nawet w razie współpracy z problematycznymi odbiorcami, które nie płacą zobowiązań na czas.

Na ostateczny koszt faktoringu składają się takie czynniki, jak prowizja dla faktora zależna od kwoty na fakturze, a także ewentualne opłaty związane ze zmianą limitu, windykacją lub abonamentem.

Koszt kredytu obrotowego to odsetki i dodatkowe opłaty naliczane przez bank. W ich skład wchodzi m.in. prowizja przygotowawcza, kwota należna za wcześniejszą spłatę kredytu oraz suma, jaką należy uiścić za niewykorzystaną kwotę limitu. Wysokość tych opłat zależy od oferty konkretnego banku.

Możesz także polubić

24.06.2024
Na czym polega finansowanie faktur z zakazem cesji?

Finansowanie faktur pozwala przedsiębiorcom z branży TSL poprawić płynność finansową swojej firmy. Jednak nie każda faktura może być finansowana w ten sposób, zwłaszcza gdy zawiera […]

07.06.2024
Kontrahent nie płaci – co dalej?

Niewypłacalny kontrahent może wpędzić firmę w poważne kłopoty, z bankructwem włącznie. Już kilka nieuregulowanych faktur może doprowadzić do zatorów płatniczych i wywołać lawinę trudności finansowych. […]

20.05.2024
Faktoring a bezpieczeństwo finansowe: jak uniknąć ryzyka?

Faktoring pozwala zwiększyć bezpieczeństwo Twoich finansów. Dzięki niemu otrzymujesz zapłatę za wykonany przewóz w terminie dogodnym dla siebie, co pozwala utrzymać płynność finansową regulować zobowiązania […]

1 2 3 21