Strona główna » Blog finansowy » Jak zweryfikować kontrahenta z Czech?

Blog finansowy

Jak zweryfikować kontrahenta z Czech?

Bliskość sąsiadów z południa sprawia, że Czesi od lat są jednym z największych partnerów gospodarczych Polski. Pod względem skali eksportu ustępują tylko Niemcom, a skala wymiany handlowej między naszymi krajami ciągle rośnie. Współpracę z kontrahentem z Czech warto jednak poprzedzić weryfikacją tamtejszego kontrahenta, żeby współpraca ułożyła się równie dobrze, jak gulasz na knedliku.

Czeski rejestr informacji gospodarczej

Najlepszym miejscem na rozpoczęcie weryfikacji czeskiego partnera biznesowego jest tamtejszy rejestr informacji gospodarczej (Veřejný rejstřík). Gromadzi on informacje na temat podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie kraju. Podstawą jego funkcjonowania są przepisy prawa cywilnego, a podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie informacji – Ministerstwo Sprawiedliwości.

Najpopularniejsze formy prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach to:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným - s.r.o.)
 • Spółka jawna (veřejná obchodní společnost – v.o.s.)
 • Spółka komandytowa (komanditní společnost – k.s.)
 • Spółka akcyjna (akciová společnost – a.s.)

Jakie informacje można znaleźć w rejestrze?

Rejestr dostarcza informacji pozwalających zidentyfikować firmę i ocenić jej działalność na podstawie dokumentów. Wśród udostępnianych informacji znajdują się nazwa handlowa firmy, rodzaj działalności, jej siedziba, forma prawna, numer identyfikacyjny, imię i nazwisko założyciela oraz adres zamieszkania – lub firma i adres siedziby – upoważnionego przedstawiciela (prokurenta) spółki. W rejestrze podany jest również kapitał początkowy i wymiar udziałów (jeśli dotyczy).

Firmy samodzielnie decydują o rodzajach zamieszczonych w bazie dokumentów, ale standar­dem jest publikacja sprawozdań finansowych. Poza nimi w rejestrze znaleźć można również dokumenty rejestrowe, założycielskie, notarialne, umowy sprzedaży/przeniesienia udziałów w firmie i raporty z audytów.

Wygodnie i online

Dostęp do rejestru jest nieograniczony – z internetowej bazy skorzystać może każdy chętny.

Również dokumenty widniejące w rejestrze oraz wypisy można pobierać bez opłat.

Do przeszukiwania czeskiego rejestru działalności gospodarczej służy zaawansowana wyszukiwarka internetowa. Żeby znaleźć informacje o firmie konieczne jest podanie jej nazwy lub numeru identyfikacyjnego. Część danych jest publikowania bezpośrednio na stronie, dokumenty i wyciąg można pobrać bez opłat.

Numery identyfikacyjne czeskich firm

Czeskie firmy można zidentyfikować na podstawie dwóch numerów – IČO oraz DIČ. Pierwszy z nich (Identifikační Číslo Osoby) jest odpowiednikiem polskiego numeru REGON, składa się z ośmiu cyfr i jest unikatowy dla każdego przedsiębiorcy. Numerem IČO posługują się również podmioty prawne oraz instytucje, w tym sądy, urzędy, ministerstwa czy kościoły. Numer IČO jest niezbywalny i przypisany na stałe do jednego podmiotu, przyznany raz nie może zostać nadany po raz kolejny.

DIČ to natomiast czeski numer identyfikacji podatkowej, na który w przypadku przedsiębiorców składa się kod państwa (CZ) oraz następujący po nim numer IČO. Numer DIČ posiada każdy przedsiębiorca objęty obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, posługują się nim również aktywni płatnicy VAT. Czeski przedsiębiorca rejestrujący się do VAT z automatu trafia również do bazy VAT-UE. Jeśli przedsiębiorca czeski nie jest VAT-owcem, nie powinien posługiwać się numerem DIČ, a jeśli to robi, w dokumentach powinien zawrzeć informację, że nie jest czynnym podatnikiem VAT.

ARES – Administracyjny Rejestr Podmiotów Ekonomicznych

ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) jest agregatorem danych pochodzących z czeskich systemów, które gromadzą informacje o firmach oraz innych podmiotach ekonomicznych, również w zakresie długów czy postępowań upadłościowych. Za jego działanie odpowiada Ministerstwo Finansów, a dostęp do informacji jest bezpłatny.

W bazie ARES znaleźć można dane na temat firm pochodzące z następujących rejestrów źródłowych:

 • Rejestr publiczny (Veřejný rejstřík VR) – jest prowadzony przez rejonowe sądy rejestrowe i gromadzi podstawowe informacje o podmiotach gospodarczych.
 • Rejestr gospodarczy (Živnostenský rejstřík RŽP) – jest prowadzony przez Ministerstwo przemysłu i handlu. W jego zasobach znajdują się dane o rodzajach działalności, koncesjach i pozwoleniach, jak również ewentualnej upadłości lub likwidacji firmy.
 • Rejestr podmiotów ekonomicznych (Registr ekonomických subjektů RES) – jest prowadzony przez Czeski Urząd Statystyczny i również zawiera ogólne informacje o firmach, uzupełnione o typowe dane z zakresu statystki.
 • Rejestr płatników podatku VAT (Registr plátců daně z přidané hodnoty DPH, SkDPH) – prowadzony przez Administrację skarbową, zawiera również informacje o nierzetelnych płatnikach VAT.
 • Rejestr płatników podatku akcyzowego (Registr plátců spotřební daně SD) – prowadzony przez Służbę celną.
 • Centralna ewidencja upadłości (Centrální evidence úpadců CEU) – bazę prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. W jej zasobach znajdują się informacje o podmiotach wobec których toczy się postępowanie upadłościowe.
 • Rejestr upadłościowy (Insolvenční rejstřík IR) – prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, informuje o podmiotach już upadłych, wobec których postępowanie upadłościowe wszczęto po 1.01.2008 r.

Jako agregat informacji z innych źródeł, system ARES nie pozwala na wprowadzanie danych bezpośrednio do jego bazy.

Możesz także polubić

Cyberataki w branży TSL: inwestycja w bezpieczeństwo to priorytet

Branża TSL jest sektorem infrastruktury krytycznej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki i bezpieczeństwa międzynarodowego. Choć nowoczesne technologie pomogły w automatyzacji i optymalizacji operacji transportowych, równocześnie […]

Weryfikacja firmy z branży TSL: Niemcy

Polsko-niemiecka współpraca ma się świetnie, szczególnie w branży TSL. Niemieckie firmy często i chętnie zlecają frachty polskim przewoźnikom, co daje im dominującą pozycję na tamtejszym […]

Weryfikacja polskiego kontrahenta z branży TSL: poradnik

Utrata pieniędzy, wiarygodności i przyszłych kontraktów to tylko kilka zagrożeń, które wiążą się ze współpracą z nowym, nieznanym kontrahentem. Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje interesy, sprawdź […]

1 2 3 8