Strona główna » Blog finansowy » Start w Niemczech - Spółka GmbH

Blog finansowy

05.11.2019 Prawo transportowe

Start w Niemczech - Spółka GmbH


Dla polskiego przewoźnika najbardziej popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech jest założenie spółki w formie GmbH. Ten skrót to nic innego jak odpowiednik naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka GmbH jest przewidziana w niemieckim prawie handlowym jako spółka kapitałowa. Jest szczególnie chętnie wybierana przez przedsiębiorców z uwagi na korzystne warunki w zakresie odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania. Po wpisaniu do niemieckiego Rejestru Handlowego, jej członkowie nie odpowiadają majątkiem prywatnym wobec wierzycieli. 

Oznacza to, że w przypadku powstania niezapłaconych należności, wierzyciele spółki nie mogą zwrócić się do jej wspólników, by odzyskać nieopłaconą sumę. Muszą zwrócić się bezpośrednio do spółki. W praktyce oznacza to, że nawet jeżeli GmbH nie posiada majątku na zapłatę, wierzyciele nie mogą zostać, co do zasady, spłaceni przez jej właścicieli.

Szczególna rola w prowadzeniu spraw spółki przypada jej prezesowi, który reprezentuje ją na zewnątrz i z największą starannością prowadzi jej sprawy wewnętrzne. Jego obowiązki reguluje ustawa. Jednak z uwagi na fakt, iż niektóre przepisy są dyspozytywne (względnie wiążące), w umowie spółki można zawrzeć regulacje inne niż ustawowe.

Założenie spółki GmbH

Może ona zostać założona przez co najmniej jedną osobę posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

Kapitał zakładowy w przypadku GmbH wynosi 25 000 euro – z czego połowa musi być wpłacona przy rejestracji spółki.

Jakie dokumenty trzeba mieć przy rejestracji?

Najważniejszym dokumentem jest umowa spółki, której minimalna treść ustalona jest ustawowo. Musi zostać ona podpisana przez wszystkich wspólników, poświadczona notarialnie oraz zgłoszona do niemieckiego Rejestru Handlowego. Konieczny do zgłoszenia jest ponadto dowód umocowania prezesa spółki i lista wspólników.

Jakie posiadasz korzyści z prowadzenia działalności gospodarczej jako zagraniczny przedsiębiorca?

Największą korzyścią z założenia firmy transportowej w Niemczech jest nie podleganie przepisom kabotażowym.

Ponadto, przedsiębiorca działający na rynku jako niemiecka spółka, staje się dla zachodnich partnerów biznesowych, kontrahentów oraz potencjalnych i obecnych klientów bardziej wiarygodny. Istnieje wówczas dużo większe prawdopodobieństwo, że współpraca z nim będzie wybierana równie chętnie co z niemieckimi firmami. Dzieje się tak, ponieważ kontrahent figuruje wtedy w niemieckich rejestrach, do których – w Niemczech – przykłada się ogromną wagę ze względu na potrzebę przejrzystości i wiarygodności przyszłościowego partnera.

Dodatkową korzyścią z założenia niemieckiej spółki jest ułatwiony kontakt z innymi podmiotami na rynku. Przedsiębiorca rejestrujący niemiecką spółkę posiada bowiem najczęściej również niemiecką stronę internetową oraz biuro. Tym samym usprawnione są jego kontakty nie tylko z potencjalnymi partnerami biznesowymi, ale również instytucjami państwowymi, bankami czy urzędami.

Innym istotnym argumentem przemawiającym za założeniem takiej spółki jest również możliwość korzystania z licznych dotacji, które mają na celu wsparcie i rozwój nowo założonego oddziału.

Podsumowanie

“W mojej ocenie nie bez powodu prowadzenie działalności na terenie Niemiec w formie spółki prawa niemieckiego cieszy się popularnością. W zaprezentowanym przypadku koszty jej założenia są stosunkowo niskie, stosowane przepisy przejrzyste, a struktura jasna. Do jej założenia nie jest konieczny wyjątkowo wysoki kapitał zakładowy czy wielu wspólników, a odpowiedzialność majątkiem osobistym pozostaje – podobnie jak w polskiej spółce z o.o. – niewielka. Przy takiego typu działaniach dobrze jest skorzystać z dużej wiedzy praktycznej niemieckiego prawnika.” - mówi Paul Reich, prawnik w TransCash Kancelaria Prawna Niedźwiecki Łazarewicz spółka komandytowa.

Możesz także polubić

21.08.2020
Co to jest e-sąd i jak działa?

E-sąd to nic innego jak droga składania swoich roszczeń do sądu w formie elektronicznej. Wszystko załatwimy bez wychodzenia z domu. Dzięki uproszczonemu modelowi postępowania, unikamy […]

19.12.2019
Biała lista podatników VAT - co powinieneś wiedzieć?

Co to jest Biała lista podatników VAT? 1 września 2019 r. została wprowadzona tzw. Biała lista podatników VAT. Nie jest to nic innego jak wykaz […]

14.10.2019
Jak odwołać się od mandatu BAG w Niemczech?

BAG to nic innego jak odpowiednik polskiej Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). Prawie każdy przewoźnik wykonujący transport na terenie Niemiec miał już styczność z taką kontrolą […]