fbpx

Zwyczaje płatnicze w transporcie. Czy coś się zmieni?

28.03.2019

Odroczone terminy płatności wydają się być rozwiązaniem, dzięki któremu zleceniodawcy mogą tak poukładać zobowiązani i dostosować je do otrzymywanych wynagrodzeń, aby zawsze rozliczać się terminowo. Niestety nadal nie jest to skuteczne rozwiązanie i 99% firm deklaruje, że ich kontrahenci nie przestrzegają terminów, na które się umawiają. Przewoźnicy otrzymują wynagrodzenie długo po terminie.

Raport Coface – Badanie płatności w Polsce 2019, opublikowany w marcu 2019 wskazuje na branżę transportową, jako tą, w której skala problemu jest największa –  średnie przeterminowanie faktury wynosi 140 dni. Jest to wynik ustalony na próbie 293 firm. Dane Transcash, na podstawie wszystkich faktur zgłoszonych do windykacji w 2018 roku (ponad 52 tys. faktur) wykazują, że średni czas przeterminowania faktury wynosi 84 dni.

Dlaczego to tyle trwa?

Zaledwie 46% firm, biorących udział w badaniu Coface skorzystało z pomocy firm windykacyjnych lub kancelarii prawnych w celu odzyskania pieniędzy. U pozostałej części sprawdziły się działania arbitrażowe i mediacyjne oraz samodzielny monitoring płatności i windykacja. Można zatem wnioskować, że skierowanie sprawy w ręce firm windykacyjnych, wyspecjalizowanych w danej branży pozwoliłoby przyspieszyć płatność. Dowodem jest chociażby duża różnica w średnim okresie przeterminowania faktur, pomiędzy danymi Transcash, a raportem Coface.

Czy jest szansa na poprawę zwyczajów płatniczych?

Zależy to w dużej mierze od wierzycieli i tego jak szybko zareagują gdy pieniądze nie pojawią się na ich koncie w umówionym terminie. Dane Transcash pokazują, wierzyciele zgłaszają faktury ze średnim okresem przeterminowania 63 dni. Transcash połowę  długów odzyskuje w ciągu siedmiu dni od przyjęcia sprawy. Co to oznacza? Zgłaszając sprawę do windykacji np. w pierwszym tygodniu od daty wymagalności wierzyciel znacząco przyspiesza spłatę długu, a także pokazuje swoim kontrahentom jakie są skutki nieprzestrzegania terminów płatności. Z drugiej strony wysyła informacje, że jest konsekwentny, poważnie traktuje swój biznes i tego samego oczkuje od współpracujących z nim firm. 

 

Barbara Kolman-Stanclik