fbpx

Wyrok ws. rekompensaty kosztów windykacji

04.05.2021

W minionym tygodniu zadzwonił do mnie bardzo zadowolony Klient zaczynając od słów: “Państwo pomagaliście nam z powodzeniem odzyskać pieniądze od firmy X – dostaliśmy fakturę prowizyjną. Czy teraz możemy tę fakturę przerzucić na dłużnika i obciążyć go kosztami waszych działań? Czy przyjmiecie to do windykacji? – mówi Rzecznik Klienta, Witold Wawrzyniak.

Jak wiadomo wierzycielowi należy się rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40, 70 lub 100 euro, zgodnie z ustawą (z dnia 8 marca 2013 r., art. 10 ust. 1.) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wiadomo również że ust.2. tego zapisu stanowi, że wierzycielowi, który poniesie wyższe nakłady finansowe za odzyskanie należności, przysługuje zwrot w uzasadnionej wysokości kwoty, przewyższający kwotę ryczałtu. Prawo pozwala teoretycznie na obciążenie dłużnika kosztami windykacji wyższymi niż ryczałt ustalony w ustawie.

 

Jak to wygląda w praktyce?

W praktyce najczęściej musi o tym zdecydować sąd. Dłużnik rzadko kiedy dobrowolnie decyduje się na pokrycie tych kosztów. Zobaczmy jak Sąd ocenił działania pewnego wierzyciela oraz powstałe w wyniku tych działań koszty windykacji zaległej faktury na kwotę 1400 euro…

Wierzyciel w Sądzie Rejonowym Szczecin Centrum w sprawie o sygnaturze XI GC 1047/20 domagał się zasądzenia:

  • kwoty 2159,55 zł odsetek od faktury na 1400 euro, 
  • noty na 70 euro,
  • zapłaty 1800 zł, które Wierzyciel zapłacił za fakturę kancelarii prawnej obsługującej wierzyciela na etapie polubownym.

 

W kwestii odzyskania długu Wierzyciel działał standardowo – wysyłał wezwania, dzwonił do dłużnika, wreszcie zlecił obsługę sprawy kancelarii prawnej. Kancelaria wysłała dłużnikowi wezwanie do zapłaty, który spłacił zadłużenie w kwocie 1400 euro. Kancelaria za swoją usługę wystawiła klientowi fakturę w wysokości 1800 zł. 

 

Co sąd orzekł w sprawie, w której wierzyciel chciał odzyskać poniesione koszty windykacji?

 

Wierzyciel ma zapłacić dłużnikowi około 800 zł kosztów, które poniósł dłużnik (pozwany) dlatego, że dłużnik musiał bronić się przed zapłatą kwoty 2159,55 zł. Sąd uznał, że obciążenie dłużnika kwotą 1800 zł za wysłanie jednego wezwania do zapłaty przez kancelarię to kwota, która nie uzasadnia nakładu pracy jaki należy poczynić, by takie wezwanie wysłać do dłużnika. 

Przytoczone orzeczenie sądu jasno pokazuje, że dla sądu poniesione koszty windykacji są dyskusyjne. O ile kwotę 40, 70, 100 euro gwarantuje ustawa, to wyższe koszty nie są już takie oczywiste.

Podsumowanie

Czy przyjmiemy od Klienta do windykacji fakturę prowizyjną za usługę windykacji, aby odzyskać te koszty od dłużnika? Tak – w ramach usługi windykacji sądowej świadczonej przez naszą kancelarię prawną. Na etapie polubownym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, windykujemy tylko należności bezsporne. 

 

 

Autorem artykułu jest Witold Wawrzyniak, Rzecznik Klienta Transcash.