fbpx

Rekompensata kosztów windykacji od zagranicznego kontrahenta

26.02.2019

Przewoźnik, który nie otrzymał zapłaty za wykonany transport w ustalonym terminie może dochodzić rekompensaty za koszty windykacji o równowartości 40 euro. Umożliwia to ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która obowiązuje od 28 kwietnia 2013 roku. Notę obciążeniową można wystawić zarówno polskiemu, jak i zagranicznemu dłużnikowi. Jak skorzystać z tego uprawnienia?

Rekompensata 40 euro może w całości lub częściowo pokryć koszty windykacji świadczonej przez wyspecjalizowaną firmę. Przewoźnik korzystający z pomocy profesjonalistów może liczyć na dochodzenie zapłaty należności wynikającej z nieuregulowanej faktury, a także zgłoszonej do windykacji noty księgowej na 40 euro. Jeżeli koszty windykacji będą wyższe niż równowartość 40 euro, wierzyciel może je udokumentować i domagać się pokrycia większej kwoty na drodze sądowej.

Rekompensata w kwocie 40 euro należy się wszystkim wierzycielom, którzy wykonali usługę i nie otrzymali świadczenia w umówionym terminie. Ustawodawca wprowadzając tę regulację dał narzędzie, które ma zmotywować dłużników do terminowego regulowania faktur. Przewoźnik może wystawić notę z tytułu rekompensaty do wszystkich przeterminowanych faktur, nawet tych, wystawionych dla zagranicznego kontrahenta. – mówi Maciej Maroszyk – Lider Departamentu Sądowo-Egzekucyjnego w Transinkasso.

Zagraniczny dłużnik, a rekompensata kosztów windykacji

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do wdrożenia przepisów o rekompensacie 40 euro na mocy Dyrektywy Unijnej z 16 lutego 2011 r .nr 2011/7UE. W ślad za tym założenia dyrektywy zostały zaimplementowane do porządku prawnego wszystkich krajów UE w 2013. Dzięki temu przewoźnik, który nie otrzymał zapłaty od kontrahenta z zagranicy może obciążyć go dodatkowymi kosztami o równowartości 40 euro. Niestety nie każda kancelaria prawna czy firma windykacyjna operuje zasobami, które umożliwiają obsługę not na 40 euro, wystawionych firmie z zagranicy. Dlatego wielu wierzycieli nie miało szansy zrekompensować kosztów odzyskiwania długu. W niektórych sytuacjach przewoźnicy nie wiedzą, że takie prawo im przysługuje. Nie są o nim poinformowani przez swojego windykatora, tracą więc należne im pieniądze.

Zdarza się, że przedsiębiorcy którzy po raz pierwszy zgłaszają sprawę do Transinkasso, nie wiedzą o tym, że mają prawo do tego rodzaju rekompensaty. Zwłaszcza jeżeli chodzi o roszczenia wobec zagranicznej firmy – takie noty przyjmujemy od niedawna i dla naszych klientów to nowość. Dlatego sami informujemy o takiej możliwości. Udostępniamy też gotowy wzór dokumentu, który wystarczy wypełnić, wysłać do dłużnika i zgłosić nam razem z nieuregulowaną fakturą. – mówi Maciej Maroszyk.

Rekompensata 40 euro od dłużnika z Wielkiej Brytanii

W większości krajów rekompensata kosztów odzyskania należności została ustalona na 40 euro. Wyjątkiem jest Wielka Brytania, w której wartość rekompensaty zależy od wysokości długu. W przypadku faktur nieprzekraczających 999 funtów rekompensata wynosi 40 euro, do 1000 do 9999,99 funtów będzie to już 70 funtów. Od 10 tys. funtów wysokość rekompensaty wzrasta do 100 funtów.