fbpx

Przedawnienie – co wynika z naszych doświadczeń?

17.08.2014

Krótkie terminy przedawnienia w transporcie wynikają zarówno z Prawa Przewozowego jak i zapisów konwencji CMR w przypadku roszczeń międzynarodowych. W obu przypadkach roszczenia z tytułu usług przewozu (z rzadkimi wyjątkami) przedawniają się już po upływie jednego roku.

Długie terminy płatności

Z drugiej strony długie terminy płatności podawane w warunkach zleceń dodatkowo komplikują pozycję przewoźnika, który ma w praktyce naprawdę mało czasu na skuteczne dochodzenie należności. Wartość wierzytelności, zgłoszonych do TRANSCASH przez polskich przewoźników, które uległy przedawnieniu wskutek niepodjęcia niezbędnych działań przez wierzycieli, wyniosła w ciągu 3 ostatnich lat aż 20 mln. Ta liczba odzwierciedla wyłącznie sumę wierzytelności zgłoszonych do nas w postaci zleceń windykacyjnych i doskonale obrazuje wagę problemu. Co więcej, zdajemy sobie świetnie sprawę z tego, że to jedynie część wierzytelności przewoźników działających na naszym rynku, które w tym czasie uległy przedawnieniu.