Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

04.08.2016

Brak zapłaty za wykonaną usługę lub towar może być podstawą do podjęcia działań windykacyjnych oraz skierowania sprawy na etap sądowy.

Co jednak zrobić w przypadku, gdy prowadzone postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i sama egzekucja okażą się bezskuteczne?

Posiadając postanowienie o bezskutecznej egzekucji możemy rozpocząć procedurę zwrotu nie tylko podatku VAT, ale również podatku dochodowego. Zwrotu tego podatku możemy się domagać tylko wtedy gdy nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona. Aby uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności, musimy posiadać jeden z dokumentów:

1. Postanowienie o bezskutecznej egzekucji wydany przez właściwy organ egzekucyjny

2. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego

3. Ukończenie postępowania upadłościowego

Ustawodawca nie pozostawił nas bez wyjścia z tej sytuacji.

Na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych mamy możliwość wytoczenia powództwa przeciwko członkom zarządu danej spółki. Oznacza to, że wierzyciel może pociągnąć do odpowiedzialności członków zarządu i prowadzić egzekucję z osobistego majątku członka zarządu. Bardzo często jest to wielkie zaskoczenie dla członków zarządu, którzy trwają w przeświadczeniu, że dzięki „ograniczonej odpowiedzialności” nic im nie grozi.

Aby przeprowadzić takie postępowanie, konieczne jest jednak wcześniejsze przeprowadzenie egzekucji przeciwko spółce.

Dopiero po uzyskaniu postanowienia o bezskutecznej egzekucji możemy wszcząć postępowanie przeciwko poszczególnym członkom zarządu.