Ocieplenie w klimacie zatorów płatniczych?

07.06.2018

Czy statystyki Transcash w połączeniu z planami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii mogą dawać nadzieję na zmianę sytuacji polskich wierzycieli narażonych na zatory płatnicze?<

Mniej dłużników na wiosnę

Analitycy z Transinkasso porównując I kwartał 2018 do I kwartału 2017 roku wskazują na pozytywny trend w ilości spraw wymagających interwencji windykatorów.

Przy niemal tej samej liczbie 4400 klientów zgłoszono mniejszą liczbę spraw przy czym na jednego wierzyciela przypadało średnio 2,8 dłużników.

Nie zmieniła się znacząco średnia wartość salda zadłużenia, które wyniosło 3126 PLN per sprawa, w porównaniu do 3129 PLN w adekwatnym kwartale ubiegłego roku.

Dzięki pracy windykatorów zakończyły się one odzyskaniem dla naszych Klientów należności na łączną kwotę 25 400 000 PLN

Liczby te obrazują nam dwie tendencje: – mówi Katarzyna Szocińska-Zazulak – Manager Zespołu Zarządzania Ryzykiem w Transcash.eu SA – Po pierwsze zwiększa się świadomość zagrożeń wynikających z niedokładnej, pobieżnej weryfikacji kontrahentów, przez co mniejsza jest ilość przypadków w których dochodzi do zawarcia umowy z “nielubiącymi” płacić na czas zleceniodawcami. Pomocne w tym stały się dodatkowe źródła szybkich opinii; czy to na platformach usług dla transportu i forach czy na społecznościówkach w branżowych grupach tematycznych. Po drugie przewoźnicy zaczęli korzystać z rozwiązań minimalizujących brak zapłaty w terminie, takich jak faktoring. Coraz częściej więc szybki dostęp do bieżących informacji w połączeniu z nowoczesnymi usługami finansowymi, wypierać będą dawne problemy i wspomnienia wojen z dłużnikami – dodaje Szocińska-Zazulak.

Pomysły na zmianę warunków wierzycieli

Pewną szansę na poprawę sytuacji wierzycieli niesie też niedawno przedstawiony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pakiet rozwiązań dotyczących problemu zatorów płatniczych. Na ten moment to jedynie propozycja regulacji, które będą podlegać konsultacjom społecznym. Wachlarz pomysłów obejmuje między innymi automatyczne skrócenie terminu płatności do 60 dni – szczególnie w relacji duży zleceniodawca i mikro zleceniobiorca. Wierzyciel mógłby też mieć prawo do odstąpienia od umowy, w której termin zapłaty przekracza 120 dni. Rozważane jest też podwyższenie kwoty rekompensaty za koszty windykacji – oprócz obecnej zryczałtowanej kwoty 40 EUR dodatkowa kwota, uzależniona od wysokości długu; np. o wartości 0,5% należności głównej.

Więcej o projekcie można przeczytać w opublikowanej niedawno na stronie ministerstwa Zielonej Księdze:

https://www.mpit.gov.pl/media/55199/Zielona_Ksiega_zatory_platniczne.pdf