fbpx

Jak powinno wyglądać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

26.06.2020

Zdarza się tak, że w sytuacjach problematycznych trzeba napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty. Możemy to zrobić na własną rękę lub skorzystać z pomocy specjalistów – kancelarii prawnej. Znajdą się tacy, którzy nigdy wcześniej tego nie robili. Pojawia się wtedy masa pytań na temat treści czy formy takiego wezwania. W poniższym artykule odpowiemy sobie na parę podstawowych pytań.

 

Co to jest przedsądowe wezwanie do zapłaty?

To nic innego jak zawiadomienie windykacyjne, które powinniśmy wysłać do dłużnika po zakończeniu prób ugodowych (tzw. etap windykacji polubownej). Takie pismo jest ostatnią szansą dla dłużnika, by ten zdecydował się na rozwiązanie sprawy poza organem wymiaru sprawiedliwości. W innym przypadku sprawa zostanie skierowana na etap postępowania sądowego.

 

Co powinno znajdować się w przedsądowym wezwaniu do zapłaty?

Nie jest określone w przepisach prawa jakie elementy powinny się znaleźć w takim wezwaniu do zapłaty. Jeżeli czujemy się na siłach to możemy zrobić to na własną rękę. Oszczędzi to korzystania z pomocy specjalistów, która mogłaby nadwyrężyć budżet na tego typu przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, że sprawa (na późniejszym już) etapie sądowym zacznie się komplikować. Nie każdy posiada obszerną wiedzę na ten temat – wtedy warto mieć pod ręką doświadczonego prawnika, który pomoże nam w rozwiązaniu bardziej skomplikowanych sytuacji. 

W treści warto zawrzeć datę i miejsce sporządzenia takiego pisma. Należy podać również dane wierzyciela jak i dłużnika, by wyraźnie było napisane kto i do kogo kieruje swoje żądanie. 

W części głównej, która najbardziej interesuje dłużnika wskazujemy dokument (np. faktura, protokół odbioru, umowa) na podstawie którego będziemy egzekwować interesującą nas kwotę. Jej wysokość uzależniona jest od dokumentu na który się powołujemy + ewentualne odsetki, jeżeli się nam należą np. za opóźnienie w dostawie. 

Następnie określamy sobie termin, w którym chcielibyśmy odzyskać swoje należności. Zazwyczaj jest to 7 dni od otrzymania pisma przez dłużnika. Numer rachunku bankowego to kolejny element, który powinniśmy dodać do treści pisma. Czytelny podpis w prawym dolnym rogu ładnie zamknie nam całość żądania.

 

Co jeszcze warto umieścić w treści przedsądowego wezwania do zapłaty?

Należy wyraźnie przedstawić z jakimi konsekwencjami będzie się borykał dłużnik w przypadku nieustosunkowania się do naszego pisma. Możemy tutaj wymienić:

  • skierowanie sprawy do sądu
  • pokrycie kosztów postępowania sądowego
  • pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego (na dalszym etapie)

Są to elementy, które powinny przekonać dłużnika do szybszego uregulowania swoich należności.

 

W jakiej formie powinniśmy wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Forma wysłania tego typu wezwania tak naprawdę jest dowolna, ale… Najbezpieczniej przekazać je listem poleconym dołączając do niego potwierdzenie odbioru. Wtedy możemy mieć pewność, że nasze wezwanie dotrze do odbiorcy. Dodatkowo potwierdzenie wysłania przedsądowego wezwania do zapłaty może stanowić w sądzie dowód w razie ewentualnych komplikacji.

 

Udostępniamy WZÓR takiego wezwania, który na pewno ułatwi jego stworzenie.