fbpx

Bezskuteczna egzekucja komornicza – co dalej?

03.06.2016

Zapewne wielu z Was zastanawia się co zrobić w przypadku otrzymania postanowienia o bezskutecznej egzekucji: „Zapłaciłem VAT, podatek dochodowy, koszty sądowe i komornicze, a pieniędzy jednak nie odzyskałem. Co dalej?”…

Pamiętajmy, że poprzez uzyskanie tytułu wykonawczego zabezpieczyliśmy swoje roszczenie przed przedawnieniem. Jeśli komornik wyda postanowienie o bezskutecznej egzekucji, to nie oznacza że automatycznie straciliśmy możliwość odzyskania swoich należności.

Komornik w postanowieniu o bezskutecznej egzekucji zgodnie z treścią art. 826 kodeksu postępowania cywilnego uchyla wszelkie dokonane czynności egzekucyjne, jednak nie pozbawia nas możliwości ponownego wszczęcia egzekucji. Pamiętajmy, że dłużnik nie zawsze pozostanie niewypłacalny, a wszelkie koszty, które ponieśliśmy są odnotowane w postanowieniu o bezskutecznej egzekucji. Przy wszczęciu kolejnej egzekucji komornik będzie egzekwował poniesione przez nas koszty wraz z odsetkami, które cały czas rosną.

Postanowienie o bezskutecznej egzekucji a procedura

Posiadając postanowienie o bezskutecznej egzekucji możemy rozpocząć procedurę zwrotu nie tylko podatku VAT, ale również podatku dochodowego. Zwrotu tego podatku możemy domagać się tylko wtedy, jeśli nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona. Aby uprawdopodobnić nieściągalność wierzytelności, musimy posiadać jeden z dokumentów:

  • Postanowienie o bezskutecznej egzekucji wydane przez właściwy organ egzekucyjny
  • Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego
  • Ukończenie postępowania upadłościowego.

Jak widzimy, wydanie postanowienia o bezskutecznej egzekucji nie kończy naszych możliwości odzyskania zaległych wierzytelności. Poprzez uzyskanie tytułu wykonawczego i przeprowadzenie egzekucji zabezpieczyliśmy swoją wierzytelność przed przedawnieniem i nie musimy spisywać jej na starty.

Ustawodawca daje nam możliwość rozliczenia podatku VAT oraz podatku dochodowego. Jesteśmy zatem w stanie odzyskać przynajmniej część poniesionych przez nas kosztów.