fbpx

Zwyczaje płatnicze w transporcie – Raport Transinkasso 1Q 2019

10.04.2019

Popyt na usługi transportowe nieustannie rośnie. Dane Eurostatu wskazują na wzrost przewozów liczonych w tonach o 18,1% r/r. To najwyższy wzrost od 2012 roku. Przewoźnicy nie muszą się więc obawiać braku zleceń w najbliższym czasie. Wysoki popyt konsumpcyjny w całej Europie napędza produkcję i wymianę handlową, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na usługi transportowe. Branża TSL rozwija się coraz szybciej. Czy przekłada się to na sytuację płatniczą?

Transport jest branżą niezwykle dynamiczną. Jej udział w gospodarce jest obecnie prawie dwukrotnie większy niż minionej dekadzie. Niestety jest to także branża charakteryzująca się wysokim ryzykiem niewypłacalności. Nieustannie rosną koszty prowadzenia działalności gospodarczej, paliwa, zatrudnienia, energii. Co więcej uderzają w nią częste zmiany regulacji i wahania koniunktury. To wszystko niestety przekłada się na coraz większą skalę niewypłacalnych firm związanych z branżą transportową.

Na skalę problemu wskazują raporty dotyczące ilości faktur zgłaszanych do windykacji i wartość windykowanych długów. W 2018 roku wartość odzyskanych przez Transinkasso pieniędzy dla branży transportowej wynosiła 114 mln pln. Do windykacji trafiło ponad 52 tysiące spraw. Przewoźnicy czekali na swoje pieniądze średnio 84 dni.

Płatności w transporcie – 1Q 2019

Za nami pierwszy kwartał 2019 roku. Czy w tym roku można liczyć na poprawę zwyczajów płatniczych w stosunku do ubiegłego? Otóż nowy rok zaczął się bardzo intensywnie. Wartość spraw przyjętych do windykacji wynosiła prawie 59 mln pln. W ciągu minionych trzech miesięcy bieżącego roku prowadzono 16 710 spraw windykacyjnych, średni termin przeterminowania faktury zgłoszonej do Transinkasso wynosił 65 dni.

raport platnosci transcash

Dane z raportu Transcash – 1Q 2019 roku

Porównując dane z poprzednich lat widzimy, że wartość spraw przyjętych do windykacji wzrosła aż o 52% w stosunku do pierwszego kwartału 2018 roku i 44% w stosunku do tego samego okresu 2017 roku. Pozytywna zmiana dotyczy natomiast średniej długości przeterminowania faktur (dpd – day past due) zgłaszanych do windykacji. Średnie dpd w pierwszym kwartale 2019 roku wynosiło 65 dni, natomiast w 2018 roku przekraczało 70 dni.

Transcash raport platnosci

Dane z raportu Transcash- 1Q 2019 roku. Zmiana wartości spraw przyjmowanych do windykacji w pierwszych kwartałach r/r.

Najbardziej zadłużone województwa

Zgodnie z przygotowanym raportem najwięcej prowadzonych spraw, bo aż 21% wszystkich zgłoszonych dotyczyło firm z województwa mazowieckiego. Następne w kolejności były obszary wielkopolski – 14% i niewiele mniej bo 11% spraw dotyczyło długów firm z województwa śląskiego. Województwa mazowieckie i wielkopolskie utrzymują swoją pozycję w raportach Transinkasso już od kilku lat.

raport transcash województwa

Dane z raportu Transinkasso – 1Q 2019 roku. Łączna wartość długów w poszczególnych województwach.

Czy można liczyć na zmianę zwyczajów płatniczych w 2019?

Wróćmy więc do pytania zadanego na samym początku – czy 2019 rok może być rokiem zmiany zwyczajów płatniczych w branży transportowej? Dane z raportu Transinkasso, podsumowującego 1 kwartał 2019 roku nie napawają optymizmem i nie wskazują na to, że zleceniodawcy zaczną terminowo regulować swoje zobowiązania. Jednak pokazują, że wierzyciele poważniej traktują nieuregulowane faktury. Rezygnują z samodzielnej windykacji, chętniej korzystają z pomocy specjalistów  i nieznacznie – ale jednak – szybciej zwracają się o pomoc do firm windykacyjnych. W konsekwencji skraca się ich czas oczekiwania na pieniądze – im szybciej sprawą długu zajmie się profesjonalny negocjator, tym szybciej płatność wpłynie na konto wierzyciela.

Choć średnie dpd jest mniejsze niż w 1 kwartale ubiegłego roku, to nadal przekracza 60 dni. Czy warto tak długo zwlekać? Przewoźnik, który wystawia faktury z 60 dniowym terminem płatności, a na uregulowanie czeka kolejne 60 dni po terminie i dopiero wtedy decyduje się przekazać sprawę do windykacji w konsekwencji czeka ponad 4 miesiące na pieniądze, które już dawno zarobił. W tym samym czasie często rezygnuje z zakupu sprzętu lub opłacalnej inwestycji. W konsekwencji traci więcej niż samą wartość faktury. Transinkasso ponad 50% spraw kończy sukcesem w ciągu 7 dni. Czy 7 dni w porównaniu do 60 nie brzmi optymistycznie? Przewoźnik zgłaszając sprawę do windykacji w ciągu pierwszych dni po upływie terminu płatności nie tylko skraca czas oczekiwania na zapłatę, ale także oszczędza czas i unika niepotrzebnego stresu.

Wierzyciele mają bezpośredni wpływ na zmianę zwyczajów płatniczych. Zaznaczenie swojej pozycji, konsekwentne działania mające na celu odzyskanie pieniędzy i pokazanie dłużnikom konsekwencji związanych z nieterminowym regulowaniem płatności, zmotywuje ich do pracy nad własną sumiennością płatniczą. Zdecydowana większość firm, nie zdecyduje się po raz kolejny spóźnić z płatnością gdy przekona się ile ją to kosztowało – uregulowanie rekompensaty 40 euro i utrata reputacji w związku z publikacją długu na giełdzie wierzytelności.

Dobrym sposobem, dzięki któremu przewoźnicy nie muszą doświadczać nieterminowych płatności jest faktoring. Usługa pozwala otrzymywać płatność za zrealizowane zlecenia transportowe nawet w dniu wystawienia faktury, a tym samym pozbyć się kłopotliwego i czasochłonnego monitorowania płatności – takie działania przejmuje na siebie firma faktoringowa. Dowiedz się więcej o usłudze faktoringu

Barbara Kolman-Stanclik