fbpx

Nieterminowe płatności w transporcie. Podsumowanie pierwszego półrocza 2019 r.

31.07.2019

Przewoźnicy, którzy wzięli udział w przeprowadzonym przez Transcash badaniu Kondycja finansowa branży transportowej, przyznali, że najbardziej dokuczliwym problemem w ich biznesie są nieterminowe płatności. Takiej odpowiedzi udzieliło 43% badanych. Niestety ten problem od lat pozostaje nierozwiązany i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie, nadal będzie uderzał w polskich przewoźników. Windykacja Transcash przyjęła w pierwszym półroczu 2019 roku więcej spraw niż w pierwszym półroczu 2018 roku. Jak rysują się liczby?

Zwyczaje płatnicze w transporcie są doskonale znane zarówno przedstawicielom tej branży, jak i firmom z nimi współpracującym. Na początku roku zadaliśmy sobie pytanie, czy jest szansa na poprawę terminowości rozliczania faktur. Analizując raport spraw przyjętych do windykacji w pierwszym kwartale bieżącego roku, poddaliśmy to pod wątpliwość, a co wynika z podsumowania pierwszych 6 miesięcy 2019 roku?

Sprawy przyjęte do windykacji Transcash – pierwsze półrocze 2019.

Już pierwszy kwartał 2019 był dużym zaskoczeniem. Do tej pory pierwsze trzy miesiące roku na windykacji nie obfitowały w rekordowe ilości spraw zgłaszanych przez przewoźników. W tym roku liczba spraw przyjętych od stycznia do marca, wzrosła o 52% w stosunku do 1 kwartału 2018 roku. Analizując ostatnie 6 miesięcy widzimy, że ilość przyjętych spraw jest wyższa o 25% w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Co istotne wartość przyjętych spraw wzrosła o 40%, a średnie saldo jednej przyjętej strawy o 12%. Można powiedzieć, że średni czas przeterminowania faktury utrzymuje się na bardzo podobnym poziomie — nadal przekracza 60 dni.

Raport wartosci przyjetych spraw

Problem niewypłacalności narasta

Porównując dane historyczne dotyczące polskiego transportu, widzimy wzrosty w ilości zakupionych aut zatrudnianych pracowników, a także przetransportowanych ton ładunków. Patrząc na rosnące wskaźniki może się wydawać, że transport jest bardzo stabilnym filarem polskiej gospodarki. Niestety raporty dotyczące upadłości firm już na to nie wskazują. Wzrasta liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw w sektorze TSL. Łączne zadłużenie polskich przewoźników to ponad 925 mln. Jeszcze w 2017 roku dług wynosił 664 mln. Rosnące zadłużenie branży transportowej widzimy także analizując historyczne raporty Transcash, a w nich coraz wyższą wartość spraw przyjętych do windykacji.

Raport wartosci spraw

Z czego to wynika?

Rentowność przedsiębiorstw krajowych spada – szczególnie małych biznesów, rosną wynagrodzenia, a co za tym idzie pracodawcy ponoszą coraz wyższe koszty zatrudnienia pracowników. Należy wziąć pod uwagę regulacje unijne i wysokie kary, które również zagrażają płynności finansowej przewoźników. Problem potęguje specyfika rozliczeń za frachty.

Jak bardzo dotkliwe są nieterminowe płatności?

Na problem nieterminowych płatności wskazują nie tylko raporty Transcash. Zgodnie z danymi publikowanymi przez BIG InfoMonitor 52% polskich firm zmagało się w ostatnich sześciu miesiącach z opóźnieniem przekraczającym 60 dni. Liczba firm, które zalegają z płatnościami przekroczyła już 315 tys. Brak zapłaty za transport nie jest problemem samym w sobie. Generuje szereg kolejnych trudności. Przede wszystkim może doprowadzić do zatorów płatniczych, z których trudno wyjść. W sytuacji, gdy kontrahenci stale zalegają z płatnościami poprawa płynności finansowej jest wręcz niemożliwa. Problem jest na tyle dotkliwy, że 60% przewoźników deklaruje, iż nie zdecydowałoby się po raz kolejny otworzyć działalności związanej z transportem — wynika to z badania przeprowadzonego przez Instytut Keralla Research na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Jak przewoźnicy radzą sobie z problemem nieterminowych płatności?

Głównym sposobem na zaradzenie nieterminowym płatnościom są zewnętrzne źródła finansowania. 4/5 firm deklaruje, że korzysta z zewnętrznego wsparcia, aby regulować bieżące zobowiązania, poprawiać płynność finansową, a także inwestować w rozwój. Zaraz po leasingach i kredytach wskazują faktoring, jako najchętniej wybierany sposób finansowania swojej działalności. W pierwszym półroczu 2019 roku spółka Transcash sfinansowała faktury o ponad 37 MLN PLN wyższej wartości niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Co jeszcze może pomóc przewoźnikom?

Weryfikacja kontrahenta i nawiązywanie współpracy z zaufanymi zleceniodawcami, wydają się najlepszymi sposobami unikania problemu nieterminowych płatności. Niestety nie zawsze. Okazuje się, że aż 47,8% badanych firm odpowiedziało, że ich problem dotyczył właśnie stałych kontrahentów. Najlepszym sposobem jest szybka reakcja, gdy pieniądze nie wpływają na konto i przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej. Takie działanie, nie tylko przyspieszy płatność od kontrahenta, ale także pokaże mu, że w przyszłości warto priorytetowo traktować Twoje faktury.

„Popyt na usługi transportowe nieustannie rośnie. Dane Eurostatu wskazują na wzrost przewozów liczonych w tonach o 18,1% r/r. To najwyższy wzrost od 2012 roku. Wysoki popyt konsumpcyjny w całej Europie napędza produkcję i wymianę handlową, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na usługi transportowe. Niestety, branża transportowa charakteryzuje się również wysokim ryzykiem niewypłacalności. Nieustannie rosną koszty prowadzenia działalności gospodarczej, paliwa, zatrudnienia, energii. Co więcej uderzają w nią częste zmiany regulacji i wahania koniunktury. Przy takiej dynamice nieterminowe płatności są dużym utrudnieniem i przekładają się na coraz większą skalę niewypłacalnych firm transportowych. Choć przewoźnicy nie muszą obawiać się braku zleceń w najbliższym czasie, stoi przed nimi inne wyzwanie – uporanie się z problemem nieterminowych płatności” – mówi Magdalena Baranowska Prezes Zarządu spółki Transcash.eu S.A.

 

 

Barbara Kolman-Stanclik