fbpx

Kondycja finansowa branży transportowej – raport Transcash

08.07.2019

raport finansowy

Informacje dotyczące finansów przewoźników zwykle nie napawają optymizmem. Raporty wskazują na wysoki poziom zadłużenia firm transportowych, a także dużą skalę problemu nieterminowych płatności. Jak sytuację oceniają sami przewoźnicy i jak radzą sobie w tzw. kryzysie finansowym lub z drugiej strony – w jaki sposób starają się go unikać?
Informację na ten temat zdobyliśmy w ostatnim badaniu “Kondycja finansowa branży transportowej” przygotowanym dla Transcash.eu

Średnia ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przez przedstawicieli firm transportowych to 3 w skali 5-cio stopniowej. Im dłuższy staż przewoźnika na rynku i im większa flota, tym wyższa jest wystawiona ocena. Średnia nie przekracza jednak 4. Badani wskazali, że dużym utrudnieniem w prowadzeniu firmy jest nieterminowe regulowanie należności przez zleceniodawców, a także długie terminy płatności. Właśnie dlatego przewoźnicy z dużą intensywnością korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania, które z jednej strony umożliwiają inwestowanie w rozwój przedsiębiorstwa, a z drugiej pozwalają regulować bieżące zobowiązania firmy i poprawiać jej płynność finansową. Cel korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania jest mocno uzależniony od wielkości, firmy i długości prowadzonej działalności. A więc jakie są dokładnie wyniki badania?

Jak przewoźnicy oceniają swoją sytuację finansową?

Przewoźnicy oceniali swoją sytuację finansową wystawiając ocenę od 1 do 5, przy czym 1 oznaczało sytuację bardzo złą, a 5 bardzo dobrą. Średnia ocen wszystkich firm, które wzięły udział w badaniu wyniosła 3,2. Biorąc pod uwagę wielkość taboru, jakim dysponują respondenci widzimy, że w małych firmach – do 4 pojazdów średnia ocena finansów jest najniższa i wynosi 3,0 przewoźnicy, posiadający od 4 do 50 aut wystawili średnią ocenę na poziomie 3,3. Najlepiej oceniana jest sytuacja finansowa w dużych firmach, posiadających ponad 50 samochodów dostawczych – tam najczęściej wystawianą oceną była 4, natomiast średnia to 3,8.

Co boli przewoźników?

Odpowiedź na to pytanie nie jest zaskakująca – przewoźnikom najbardziej doskwierają nieterminowe płatności od kontrahentów. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 43% z czego 63% to przewoźnicy posiadający ponad 50 pojazdów. Oznacza to, że firmy z dużym taborem nie mogą pozwolić sobie, aby czekać na zapłatę od kontrahentów. Ma to bezpośredni związek z poziomem wydatków, jaki generuje tak duża ilość aut i koniecznością ich bieżącego pokrywania, aby firma mogła sprawnie funkcjonować.
Drugim w kolejności problemem są długie terminy płatności, na które wskazuje 29% badanych. Ten problem jest zdecydowanie bardziej dokuczliwy dla małych przewoźników, których flotę tworzą maksymalnie 4 pojazdy.
Pozostały procent badanych wskazuje na wysokie koszty pracownicze, brak środków na inwestycje, problemy z regulowaniem własnych zobowiązań. Te natomiast mogą być w dużej mierze uzależnione zarówno od nieterminowych płatności, jak i konieczności długiego oczekiwania na wynagrodzenie.

Kondycja finansowa branży transportowej

Zewnętrzne finansowanie – skuteczny sposób na rozwiązanie problemu?

Przewoźnicy wspierają się zewnętrznymi źródłami finansowania. Pozwala to nie tylko rozwijać firmę, ale także wspierać bieżącą działalność i terminowo regulować zobowiązania, tym samym unikać zatorów płatniczych.
Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w grupie badanych był leasing, korzysta z niego aż 60,1% przewoźników, drugie miejsce ex aequo zajęły karty paliwowe i kredyty gotówkowe, z których korzysta 39,7% respondentów, natomiast na trzecim jest faktoring – 14,4%.

Kondycja finansowa branży transportowej
Co determinuje właścicieli firm transportowych do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania? Tutaj powody pokrywają się największymi problemami przewoźników. Mianowicie, głównym powodem, deklarowanym przez 49,4% przewoźników były nieterminowe płatności od kontrahentów, 43,7% korzysta ze wsparcie zewnętrznych firm finansowych ze względu na długie terminy płatności kontrahentów, na trzecim miejscu znalazło się inwestowanie w rozwój, które jest celem 39,2% badanych.

Kondycja finansowa branży transportowej

Prognozy na przyszłość

Czy konieczność skorzystania z zewnętrznego źródła finansowania można przewidzieć? Oczywiście najłatwiejsza odpowiedź brzmi – TO ZALEŻY. Od czego? Oczywiście od strategii przedsiębiorstwa. Firmy, które zaplanowały rozwój wiedzą, że będą potrzebowały zastrzyku pieniędzy. Inne mogą być przekonane, że nie będzie to konieczne, a jednak pojawi się nieprzewidziany wydatek. Plan na zewnętrzne źródła finansowania ma 25% badanych przewoźników, 37% deklaruje, że na pewno nie skorzysta z zewnętrznego wsparcia firm finansowych, natomiast 38% badanych nie wyklucza takiej możliwości. Jakie są przewidywane cele przeznaczenia takich pieniędzy? 45% badanych odpowiedziało, że przeznaczy je na rozwój, 37% myśli o poprawie płynności finansowej w swojej firmie, a 18% wskazuje na swobodne regulowanie własnych zobowiązań.

Kondycja finansowa branży transportowej

Sami przewoźnicy nie wykazują entuzjazmu w związku ze swoją sytuacją finansową. Z zewnętrznych źródeł finansowania korzysta obecnie ponad 4/5 firm transportowych. Co 4 firma planuje skorzystać ze wsparcia finansowego w ciągu najbliższego roku. Podstawowym celem jest rozwój, ale w firmach posiadających ponad 50 pojazdów najczęściej udzielaną odpowiedzią było regulowanie bieżących zobowiązań. Należy pamiętać, że wyłącznie właściwie dobrana usługa finansowa pozwoli osiągnąć określone cele.

Barbara Kolman-Stanclik