fbpx

Skutki zakazu cesji wierzytelności

20.11.2018

Każdy przedsiębiorca niezależnie od  wielkości prowadzonej firmy oraz branży w jakiej działa chce mieć możliwość samodzielnego decydowania o sposobach finansowania swojej firmy. Niestety w niektórych sytuacjach korzystanie z rozwiązań dostępnych na rynku jest możliwe pod warunkiem, że kontrahent wyrazi na nie zgodę. Dotyczy to przede wszystkim faktoringu – aby przewoźnik mógł z niego skorzystać potrzebuje zgody zleceniodawcy na cesję wierzytelności. Tymczasem aż 76% polskich firm spotkało się zakazem cesji w umowach handlowych. Dane Polskiego Związku Faktorów).

Czym jest cesja wierzytelności? – krótkie przypomnienie.

Cesja wierzytelności to inaczej przeniesienie praw do wierzytelności na osobę trzecią (cesjonariusza). Firma sprzedająca swoją wierzytelność jest określana jako cedent. Cesjonariusz wraz z wierzytelnością nabywa wszelkie prawa z nią związane – między innymi prawo do roszczenia odsetek.

Przedsiębiorcy, którym ogranicza się prawo do zewnętrznego finansowania własnej firmy twierdzą, że taki zapis podnosi ryzyko powstawania zatorów płatniczych – deklaruje tak aż 81% firm, które wzięły udział w badaniu przeprowadzonym przez PZF. Zakazy cesji są narzucane przez duże przedsiębiorstwa na małych dostawcach towarów i usług. O czym może to świadczyć? Bez względu na to jakie są ich rzeczywiste intencje, najczęściej pojawia się myśl, że kontrahent zakazujący cesji wierzytelności chce uniknąć zapłaty należności lub ureguluje zobowiązanie nieterminowo.

Ograniczanie rozwoju mikroprzedsiębiorstw

Branżę faktoringową napędzają przede wszystkim mikrofirmy, które coraz chętniej korzystają z takiego sposobu finansowania przedsiębiorstwa. W ich przypadku stałe wpływy na konto wiążą się przede wszystkim z możliwością rozwoju. Faktoring pozwala im inwestować w nowe rozwiązania, decydować się na dodatkowe leasingi ponieważ mają pewność, że będą w stanie terminowo regulować swoje zobowiązania i nie wpadną w pułapkę zatorów płatniczych, które w przypadku mikro przedsiębiorstw bardzo często prowadzą do ich upadku. Zakaz cesji wierzytelności to bardzo często odebranie szansy na poprawę jakości świadczonych usług, zatrudnienie nowych pracowników, zwiększenie floty, objęcie dodatkowych tras. Przewoźnik godząc się na warunki proponowane przez kontrahenta zamraża pieniądze w fakturach. Jego kontrahent w tym czasie może nimi swobodnie obracać i pomnażać zyski firmy. Gdyby uzyskał zgodę na cesję wierzytelności obie strony transakcji miałyby szansę na rozwój. Taka współpraca oparta na zasadach fair play, jest podstawą w etyce biznesu. Co zatem stoi za negatywną decyzją kontrahenta?

Zakaz cesji wierzytelności odbiera szansę wyjścia z zatorów płatniczych

Długie terminy płatności często prowadzą do zatorów płatniczych. Dla firm, w których pojawiły się problemy finansowe faktoring to “być albo nie być”. Kredyt w takiej sytuacji jest ryzykowny ze względu na dodatkowe zobowiązanie miesięczne, co więcej bank może go wcale nie udzielić ze względu na wysokie ryzyko niewypłacalności. W takiej sytuacji zakaz cesji uniemożliwiający dostęp do pieniędzy, a tym samym uregulowanie zaległych zobowiązań to tzw. gwóźdź do trumny.

Zgoda na cesję wierzytelności nie stanowi dla załadowcy żadnego zagrożenia. Nie wiąże się z dodatkowymi formalnościami, ani kosztami. Może być natomiast dużym ułatwieniem w prowadzeniu biznesu, a czasami nawet rozwiązaniem sytuacji kryzysowej. Dlatego przed zastosowaniem zapisu o zakazie cesji wierzytelności warto zastanowić się nad tym jakie może nieść konsekwencje dla partnerów biznesowych.