fbpx

Płatności w branży transportowej – podsumowanie po trzecim kwartale 2019

W styczniu 2020 wchodzi w życie ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych. Spóźnione płatności to główna przyczyna problemów z płynnością finansową przedsiębiorstw. Jak podaje BIG Infomonitor, w trzecim kwartale tego roku, 55 proc. firm transportowych miało problem z wyegzekwowaniem płatności od odbiorców swoich usług. Czy nowe przepisy wpłyną na poprawę moralności płatniczej w branży transportowej? Czy zapowiadane kary za nieterminowe płatności oraz zwiększenie kwoty rekompensaty kosztów windykacji wpłynie na zmniejszenie liczby firm opóźniających się z płatnościami? Chociaż na odpowiedzi na te pytania będziemy musieli poczekać jeszcze kilka miesięcy to już dziś możemy przyjrzeć się wynikom trzeciego kwartału 2019.

Portfel spraw windykacyjnych

Kolejny kwartał z rzędu odnotowaliśmy wzrost liczby spraw przyjętych do windykacji, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym. Pod względem ilości w Q3 2019 na windykacji przyjęliśmy 12% więcej spraw, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ujęciu wartościowym ten wzrost wyniósł 13%.

  

Niezmiennie na liście zgłaszanych dłużników największy odsetek stanowią firmy z województwa mazowieckiego 25% zgłoszeń. Kolejne są województwa wielkopolskie (14%) i śląskie (11%).

mapa dluznik

 

Średnie DPD (liczba dni po terminie płatności) maleje z kwartału na kwartał. W ostatnim kwartale wyniósł 59 dni. Po raz pierwszy od 2015 roku średni czas przeterminowania spadł poniżej 60 dni. To  bardzo pozytywna zmiana pokazująca, że windykacja nie jest traktowana jako ostateczność, ale coraz częstszy wybór firm korzystających z tej usługi na bieżąco.

platnosci-windykacja

Przyjmujemy coraz więcej spraw i dostrzegamy, że wierzyciele reagują szybciej. Mają świadomość, że zwlekanie ze zgłoszeniem dłużnika do firmy windykacyjnej działa na ich niekorzyść i zmniejsza szansę na odzyskanie należnych im pieniędzy. Nasi klienci zwracają coraz większą uwagę na to jak próba odzyskania należności wpłynie na przyszłe relacje z danym kontrahentem. Szczególnie, że jak wynika z badania przeprowadzonego wśród naszych klientów, aż 47,8% badanych firm odpowiedziało, że problem nieterminowych płatności dotyczy stałych kontrahentów. Dlatego w ostatnim czasie dokonaliśmy szeregu zmian zarówno w procesie windykacyjnym jak i w komunikacji do dłużników, mając na uwadze przyszłe relacje naszego klienta z jego kontrahentem. Ta zmiana spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. Co istotne, pomimo złagodzenia komunikacji i stosowanych sankcji, nasza skuteczność wzrosła o kilka pp.  – mówi Magdalena Baranowska, CEO w Transcash.eu S.A.

Faktoring z rekordowym wynikiem

Tak dobrych wyników na faktoringu dotychczas nie odnotowaliśmy. Wrześniowa obniżka ceny usługi mikrofaktoringu znalazła swoje odzwierciedlenie w ilości i wartości przyjętych faktur do sfinansowania. W trzecim kwartale 2019 sfinansowaliśmy o 50% więcej faktur, niż w 2Q 2019. Z kolei wartość sfinansowanych faktur w Q3 2019 była o 79% wyższa, niż wartość faktur sfinansowanych w drugim kwartale 2019. W porównaniu do wyników analogicznego okresu w 2018 te wzrosty są jeszcze bardziej spektakularne – 87% wzrostu w ujęciu ilościowym i 98% wzrostu wartości sfinansowanych faktur. 

zmiana procentowa platnosci

Tak dobry wynik naszego faktoringu w minionym kwartale nie jest ani przypadkowy, ani zaskakujący dla nas. Obniżając cenę na mikrofaktoringu z początkiem września chcieliśmy przede wszystkim podkreślić, że jesteśmy najlepszym i zarazem najtańszym wyborem dla branży transportowej. To zaplanowana strategia, którą kontynuujemy poprzez poszerzenie naszej oferty o faktoring bez cesji. Od kilku dni ten produkt dostępny jest dla klientów, których faktur dotychczas nie mogliśmy sfinansować ze względu na widniejący w zleceniu zapis o zakazie cesji. Dzisiaj zakazy cesji nie są już dla nas problemem. To kolejny krok na drodze do poprawy płynności finansowej firm transportowych –  mówi Magdalena Baranowska, CEO w Transcash.eu S.A.

Branża transportowa obok branży budowlanej jest jedną z tych najbardziej narażonych na zatory płatnicze. Z jednej strony mamy długie terminy płatności na fakturach, z drugiej strony standardem już są opóźnienia w spłacie. Z tego powodu wielu przewoźników boryka się problemem braku płynności finansowej. Nadchodzące zmiany przepisów dotyczące ograniczenia zatorów płatniczych dają nadzieję na poprawę tej niewątpliwie trudnej sytuacji z którą od lat boryka się branża TSL. Czy problem zatorów płatniczych zostanie wyeliminowany zupełnie? Na pewno jeszcze nie teraz, ale zapowiadane zmiany w przepisach pozwolą uchronić niejedną firmę przed upadkiem.