Strona główna » Faktoring » Quickpay

Szybka płatność za transakcje na Trans.eu

Potwierdzaj transakcje na Trans.eu i korzystaj z bezpiecznej, i szybkiej zapłaty za zrealizowane frachty. 

Teraz możesz otrzymać pieniądze za wykonane zlecenie nawet w 30 minut i skorzystać z rabatu na finansowanie faktur. Wystarczy, że klikniesz ikonę € przy wybranej przez Ciebie ofercie.

Wybierz szybką płatność i miej pewność, że otrzymasz zapłatę za wykonane zlecenie transportowe.

Czytaj dalej

Ile kosztuje szybka płatność

Teraz płacisz mniej!

To oznacza, że jeśli Twoja firma zawrze jednostronną lub formalną transakcję na platformie Trans.eu, to otrzyma rabat na sfinansowanie faktury wynikającej z tej transakcji.

Rabat za zawarcie transakcji jednostronnej na platformie Trans.eu
-5% wartości prowizji
Rabat za zawarcie transakcji formalnej na platformie Trans.eu
-10% wartości prowizji
Prowizja za finansowanie faktury
od 2,99% do 6,89% w zależności od liczby dni finansowania, minimalna wartość prowizji 129,99 zł
Podwyższenie limitu
0 zł

Ile kosztuje szybka płatność

Teraz płacisz mniej!

To oznacza, że jeśli Twoja firma zawrze jednostronną lub formalną transakcję na platformie Trans.eu, to otrzyma rabat na sfinansowanie faktury wynikającej z tej transakcji.

Rabat za zawarcie transakcji jednostronnej na platformie Trans.eu
-5% wartości prowizji
Rabat za zawarcie transakcji formalnej na platformie Trans.eu
-10% wartości prowizji
Prowizja za finansowanie faktury
od 2,99% do 6,89% w zależności od liczby dni finansowania, minimalna wartość prowizji 129,99 zł
Podwyższenie limitu
0 zł

Jak działa szybka płatność

1
Krok
Na platformie Trans.eu odszukaj fracht w zakładce „Zaakceptowane” w module „Szukaj Ładunków”.
2
Krok
Kliknij ikonę € „Wybierz usługi finansowe”, pojawi się przycisk „Zgłoś fakturę do Transcash”.
3
Krok
W Panelu Obsługi Klienta Transcash podpisz z nami umowę online. Dodaj fakturę i dokumenty do wykonanego zlecenia.
4
Krok
Zaakceptuj ofertę finansowania, a my przelejemy pieniądze na Twoje konto.

Korzyści z szybkiej płatności dla Twojej firmy

Termin płatności skrócony do 30 minut
Przejrzysty cennik, bez ukrytych i stałych opłat
5% lub 10% rabatu na finansowanie

Cechy produktu

Finansowanie faktur zagranicznych
Tak
Limit finansowania
100 000 (w ramach mikrofaktoringu) 70 000 (w ramach pożyczki)
Kwota wypłaty
100% kwoty brutto faktury
Sposób rozliczenia
Prowizja płatna na koniec miesiąca
Monitoring płatności i windykacja
W cenie

Cechy produktu

Finansowanie faktur zagranicznych
Tak
Limit finansowania
100 000 (w ramach mikrofaktoringu) 70 000 (w ramach pożyczki)
Kwota wypłaty
100% kwoty brutto faktury
Sposób rozliczenia
Prowizja płatna na koniec miesiąca
Monitoring płatności i windykacja
W cenie

Co finansujemy

Faktury za wykonany transport jeśli zlecenie było zawarte na platformie Trans.eu
Faktury krajowe (wystawione płatnikom z Polski)
Faktury zagraniczne (wystawiane płatnikom z Niemiec, Czech i Słowacji - w ramach mikrofaktoringu, wystawiane płatnikom z całej Europy - w ramach pożyczki)
Faktury w PLN i EUR

Jakich dokumentów potrzebujemy

Jeśli zgłosisz do nas fakturę do sfinansowania , poprosimy Cię o następujące dokumenty:
Fakturę VAT
Międzynarodowy List Przewozowy (CMR)
Zlecenie transportowe
Dodatkowo w przypadku QuickPay poprosimy o numer frachtu zawartego na Trans.eu.

Wszystkie dokumenty załączysz w Panelu Obsługi Klienta.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę sfinansować fakturę w Transcash, jeśli dotyczy transakcji zawartej poza platformą Trans.eu?

Jeśli Twoja firma zawarła transakcję poza platformą Trans.eu to śmiało może korzystać z finasowania w Transcash, przy czym w tym przypadku nie będziemy mogli zaproponować rabatu na finansowanie. Nie jest jednak wykluczone, że otrzymasz preferencyjną stawkę prowizji ponieważ z częścią spedycji mamy zawarte umowy partnerskie co oznacza, że faktury wystawione na te firmy finansujemy na preferencyjnych warunkach. Listę spedycji z którymi współpracujemy znajdziesz w Panelu Obsługi Klienta.

Co stanie się w sytuacji, w której kontrahent nie spłaci Wam faktury w terminie?

Jeśli termin płatności minął, a my nie otrzymaliśmy zapłaty od płatnika z faktury, wówczas rozpoczynamy negocjacje, aby odzyskać pieniądze. Te działania prowadzimy na nasz koszt. Jeśli nie odzyskamy pieniędzy, możemy skorzystać z prawa do cesji zwrotnej, w ramach której poprosimy Cię o zwrot wypłaconej kwoty. 

 

 

Czy mogę skorzystać z finansowania, jeśli w zleceniu jest zapis o zakazie cesji wierzytelności?

Tak. Wówczas sfinansujemy Twoją fakturę pożyczką, ale otrzymasz zniżkę na finansowanie wynikające z zawarcia transakcji za pośrednictwem platformy Trans.eu.

Dlaczego znaczek QuickPay widoczny jest przy wybranych frachtach?

Abyśmy oznaczyli znaczkiem QuickPay dany fracht muszą być spełnione dwa warunki: 1. spedycja musi być przez nas pozytywnie zweryfikowana, 2. spedycja musi wyrazić zgodę na takie oznaczenie.

Zawarłem transakcję na platformie Trans.eu, ale nie widzę znaczka QuickPay. Czy sfinansujecie taką fakturę?

Oczywiście, że sfinansujemy. Pamiętaj, aby zgłaszając fakturę do finansowania wskazać numer transakcji z platformy Trans.eu, której dotyczy faktura.