fbpx
Strona główna » Blog finansowy » Co możesz zrobić gdy egzekucja komornicza przeciwko spółce z o.o. okazała się bezskuteczna?

Blog finansowy

08.07.2019 Windykacja

Co możesz zrobić gdy egzekucja komornicza przeciwko spółce z o.o. okazała się bezskuteczna?

Egzekucja komornicza przeciwko spółce z o.o. okazała się bezskuteczna? Nie oznacza to, że straciłeś szansę na odzyskanie swoich wierzytelności. Jaki kolejny krok możesz podjąć aby skutecznie wyegzekwować należność? Na pytanie odpowiada radca prawny – Katarzyna Golec-Kuś. 

Gdy wszelkie sposoby wyegzekwowania zapłaty od dłużnika nie przyniosły skutku i nawet egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, szanse na odzyskanie pieniędzy nie zostały jeszcze utracone. Pozostaje ostatni krok – dochodzenie należności z majątku własnego członków zarządu spółki.

"Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania swojej spółki. Oznacza to, że każdy z nich jest zobowiązany do uregulowania długu w całości. W przypadku, gdy jeden z członków zarządu zaspokoi roszczenie wierzyciela, odpowiedzialność pozostałych członków wygaśnie" – wyjaśnia w wywiadzie radca prawny Katarzyna Golec-Kuś 

Kiedy wierzyciel ma prawo dochodzić zapłaty z majątku członków zarządu?

Członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki wyłącznie w przypadku gdy nie jest możliwe zaspokojenie wierzytelności z majątku samej spółki. W przypadku spółek z o.o. często zdarza się, że mimo uzyskania tytułu wykonawczego, komornik nie jest w stanie odzyskać pieniędzy, ponieważ spółka nie posiada już wystarczającego majątku. Właśnie wtedy, gdy zostaną wyczerpane już wszystkie inne możliwości wyegzekwowania pieniędzy od bezpośrednio od spółki zo.o. wierzyciel może dochodzić zapłaty z prywatnego majątku członków zarządu. Jest to tzw. odpowiedzialność subsydiarna, co oznacza, że wchodzący w skład organu odpowiada za zobowiązania dopiero, kiedy egzekucja ze spółki okaże się bezskuteczna. Na wierzycielu spoczywa obowiązek wykazania bezskuteczności egzekucji wobec spółki, która jest jego dłużnikiem

W jaki sposób wierzyciel może udowodnić bezskuteczność egzekucji?

Wierzyciel może ją wykazać przedstawiając postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji wydane przez komornika. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dopuszczalny będzie każdy dowód, z którego wynika, iż spółka nie posiada majątku.

Jak wygląda odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o. o.?

W przypadku wykazania bezskuteczności egzekucji, członkowie zarządu spółki odpowiadają osobiście i solidarnie. Jest to surowy rygor odpowiedzialności. Odpowiedzialność osobista, oznacza, że wierzyciel może sięgnąć do majątku osobistego członka zarządu, natomiast solidarna, że wszyscy członkowie zarządu odpowiadają za całość długu. Jeżeli jeden z nich zaspokoi wierzytelność, odpowiedzialność pozostałych członków wygasa.

Czy członek zarządu spółki z o.o. może zostać uwolniony od odpowiedzialności?

Członkowie zarządu mogą uniknąć odpowiedzialności wyłącznie wtedy, gdy przedstawią odpowiednie argumenty. Obrona będzie skuteczna jeśli wykażą, że w czasie istnienia wierzytelności nie byli członkami zarządu spółki. Innym sposobem obrony przed odpowiedzialnością będzie wykazanie, że spółka złożyła we właściwym czasie wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. W przypadku gdy takie postępowanie nie zostało wszczęte, a powinno, członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności, wykazując, że brak wszczęcia postępowania nie wynikał z jego winy. W sytuacji, gdy członek zarządu wykaże, że wierzyciel nie poniósł szkody w wyniku niezgłoszenia wniosku o upadłość lub niewszczęcia postępowania układowego, również uwolni się od odpowiedzialności.

Rozmawiała Barbara Kolman-Stanclik

Możesz także polubić

31.01.2023
Trening drużyny, czyli szkolenie windykacyjne (wideo)

Phil Jackson, Gregg Popovich, Red Auerbach – każdy z nich był wybitnym trenerem, który pomagał swojemu zespołowi osiągnąć mistrzowskie cele. Mówią, że trening czyni mistrza...A […]

03.01.2023
Własny team vs outsourcing windykacji (wideo)

W 2021 r. Magazyn Forbes podał zestawienie najbardziej wartościowych klubów NBA: New York Knicks: 5 miliardów dolarówGolden State Warriors: 4,7 miliarda dolarówLos Angeles Lakers: 4,6 […]

20.12.2022
Windykacja polubowna (wideo)

W poprzednim odcinku opowiadałem wam o skutecznym procesie windykacyjnym i o tym, jakie elementy powinien posiadać. Więc dzisiaj bierzemy na tapetę etap windykacji polubownej - […]

1 2 3 6