fbpx

Biała lista podatników VAT – co powinieneś wiedzieć?

19.12.2019

Co to jest Biała lista podatników VAT?

1 września 2019 r. została wprowadzona tzw. Biała lista podatników VAT. Nie jest to nic innego jak wykaz informacji już wcześniej dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów oraz CEIDG. Znajdziemy na niej dane o podatnikach:

  • zarejestrowanych
  • niezarejestrowanych
  • wykreślonych z rejestru VAT
  • przywróconych do rejestru VAT

Nowym zadaniem Białej listy jest eliminacja dziur systemu VAT. Płatnik musi wiedzieć, że przed dokonaniem zapłaty, jego obowiązkiem jest sprawdzenie odbiorcy środków pod względem czynnego płacenia podatku. 

Taka weryfikacja pozwoli uniknąć komplikacji w przyszłości. Należy pamiętać, że płatność powyżej 15 tys. zł (lub równowartość przeliczona z innej waluty) powinna zostać zrealizowana tylko i wyłącznie na numer rachunku bankowego, który znajduje się na Białej liście.

 

Jak przeszukać białą listę podatników VAT?

Wyszukiwarka -> https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka jest bardzo intuicyjna. Możesz w niej wpisać NIP, REGON, numer rachunku bankowego lub nazwę firmy. Gdy wyszukujesz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowane w CEIDG – w polu “nazwa podmiotu” wpisz imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Najprościej jednak jest wyszukiwanie po nr rachunku bankowego. Ułatwia to weryfikację, ponieważ wyszukiwarka od razu wskaże właściciela konta. W przypadku wyszukiwania po nr NIP lub nazwie firmy może pojawić się długa lista kont, a wśród nich trzeba będzie znaleźć to właściwe, które wymaga weryfikacji.

 

Jak zapłacić za fakturę objętą cesją?

Regulując fakturę objętą cesją wierzytelności pamiętaj o konieczności wpłaty na konto faktora (firmy finansującej fakturę). Sprawdzając czy konto istnieje na białej liście najlepiej wpisz nr rachunku bankowego podanego na fakturze lub w przypadku mikrofaktoringu nr konta wskazany na zawiadomieniu o cesji wierzytelności, które otrzymałeś pocztą. Wyszukiwarka powinna wskazać dane faktora, w tym przypadku Transcash.

 

Dlaczego na liście rachunków bankowych nie widać rachunku, który widnieje na fakturze?

Jeżeli wyszukujesz podatnika podając NIP, REGON lub nazwę firmy i odpowiedzią wyszukiwarki jest lista kont, ale nie ma numeru który chcesz sprawdzić – prawdopodobnie jest to rachunek wirtualny, czyli przypisany do głównego konta firmy, ale dedykowany dla konkretnego kontrahenta. Wiele firm korzysta z rachunków wirtualnych, aby łatwiej kontrolować przepływy pieniężne. 

 

Jak sprawdzić czy rachunek wirtualny dostawcy jest na białej liście?

Na liście kont należących do wskazanego podatnika znajdziesz informację:

„Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie”

W takiej sytuacji ponownie wyszukaj podatnika, tym razem wpisując konkretny nr rachunku z faktury lub z zawiadomienia o cesji wierzytelności.

 

Co powinien wiedzieć wystawca faktury?

Korzystasz z faktoringu? Pamiętaj aby poinformować o tym swojego kontrahenta. Dzięki temu będzie on mógł zweryfikować konto, na które przelewa pieniądze. Wszystkie rachunki Trancasach są uwzględnione na Białej Liście Podatników, ale te korzystają z dużej ilości rachunków wirtualnych, które najlepiej sprawdzić poprzez wpisanie ich nr w wyszukiwarce.

 

Autorem artykułu jest Maksym Niżyński, Social Media & Marketing Specialist w Transcash.eu