Strona główna » Blog finansowy » Co możesz zrobić gdy egzekucja komornicza przeciwko spółce z o.o. okazała się bezskuteczna?

Blog finansowy

08.07.2019 Windykacja

Co możesz zrobić gdy egzekucja komornicza przeciwko spółce z o.o. okazała się bezskuteczna?

Egzekucja komornicza przeciwko spółce z o.o. okazała się bezskuteczna? Nie oznacza to, że straciłeś szansę na odzyskanie swoich wierzytelności. Jaki kolejny krok możesz podjąć aby skutecznie wyegzekwować należność? Na pytanie odpowiada radca prawny – Katarzyna Golec-Kuś. 

Gdy wszelkie sposoby wyegzekwowania zapłaty od dłużnika nie przyniosły skutku i nawet egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna, szanse na odzyskanie pieniędzy nie zostały jeszcze utracone. Pozostaje ostatni krok – dochodzenie należności z majątku własnego członków zarządu spółki.

"Członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania swojej spółki. Oznacza to, że każdy z nich jest zobowiązany do uregulowania długu w całości. W przypadku, gdy jeden z członków zarządu zaspokoi roszczenie wierzyciela, odpowiedzialność pozostałych członków wygaśnie" – wyjaśnia w wywiadzie radca prawny Katarzyna Golec-Kuś 

Kiedy wierzyciel ma prawo dochodzić zapłaty z majątku członków zarządu?

Członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki wyłącznie w przypadku gdy nie jest możliwe zaspokojenie wierzytelności z majątku samej spółki. W przypadku spółek z o.o. często zdarza się, że mimo uzyskania tytułu wykonawczego, komornik nie jest w stanie odzyskać pieniędzy, ponieważ spółka nie posiada już wystarczającego majątku. Właśnie wtedy, gdy zostaną wyczerpane już wszystkie inne możliwości wyegzekwowania pieniędzy od bezpośrednio od spółki zo.o. wierzyciel może dochodzić zapłaty z prywatnego majątku członków zarządu. Jest to tzw. odpowiedzialność subsydiarna, co oznacza, że wchodzący w skład organu odpowiada za zobowiązania dopiero, kiedy egzekucja ze spółki okaże się bezskuteczna. Na wierzycielu spoczywa obowiązek wykazania bezskuteczności egzekucji wobec spółki, która jest jego dłużnikiem

W jaki sposób wierzyciel może udowodnić bezskuteczność egzekucji?

Wierzyciel może ją wykazać przedstawiając postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji wydane przez komornika. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego dopuszczalny będzie każdy dowód, z którego wynika, iż spółka nie posiada majątku.

Jak wygląda odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o. o.?

W przypadku wykazania bezskuteczności egzekucji, członkowie zarządu spółki odpowiadają osobiście i solidarnie. Jest to surowy rygor odpowiedzialności. Odpowiedzialność osobista, oznacza, że wierzyciel może sięgnąć do majątku osobistego członka zarządu, natomiast solidarna, że wszyscy członkowie zarządu odpowiadają za całość długu. Jeżeli jeden z nich zaspokoi wierzytelność, odpowiedzialność pozostałych członków wygasa.

Czy członek zarządu spółki z o.o. może zostać uwolniony od odpowiedzialności?

Członkowie zarządu mogą uniknąć odpowiedzialności wyłącznie wtedy, gdy przedstawią odpowiednie argumenty. Obrona będzie skuteczna jeśli wykażą, że w czasie istnienia wierzytelności nie byli członkami zarządu spółki. Innym sposobem obrony przed odpowiedzialnością będzie wykazanie, że spółka złożyła we właściwym czasie wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu. W przypadku gdy takie postępowanie nie zostało wszczęte, a powinno, członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności, wykazując, że brak wszczęcia postępowania nie wynikał z jego winy. W sytuacji, gdy członek zarządu wykaże, że wierzyciel nie poniósł szkody w wyniku niezgłoszenia wniosku o upadłość lub niewszczęcia postępowania układowego, również uwolni się od odpowiedzialności.

Rozmawiała Barbara Kolman-Stanclik

Możesz także polubić

17.01.2024
Chcesz zabezpieczyć swój biznes? Wybierz faktoring i uniknij dłużników

Tak w interesach, jak i w zdrowiu, problemom lepiej zapobiegać niż leczyć ich skutki. Windykacja to ratunek dla firm, które mają problem z odzyskaniem długów. […]

09.05.2023
Rozgryź dłużnika i windykuj skuteczniej: typy dłużników według Transcash

Gapa ma kiepską pamięć, Migacz ucieka w wymówki, a Cwaniak gra niewzruszonego. Dłużnik niejedno ma imię, a każdy z typów wymaga nieco innej strategii postępowania. […]

06.04.2023
Windykacja na koszt dłużnika wchodzi na nowe rynki

Słowacja, Litwa i Rumunia to kolejne kraje, wobec których Transcash oferuje windykację na koszt dłużnika. W ramach ekspansji usługi, do tej pory oferowanej wobec dłużników […]

1 2 3 8