fbpx

Nota 40 euro, czyli rekompensata kosztów windykacji

Zlecając odzyskanie przeterminowanych należności na etapie polubownym masz prawo do rekompensaty kosztów windykacji od dłużnika. Dzięki temu dłużnik w całości lub w części ponosi konsekwencje nieterminowych płatności.
Po zmianach wprowadzonych w styczniu 2020 w Ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., kwota rekompensaty za koszty odzyskiwania należności uzależniona jest od wartości długu i stanowi równowartość 40, 70 lub 100 EUR.

40 EUR

gdy zaległość nie przekracza 5000 złotych

70 EUR

gdy zaległość jest wyższa niż 5000 złotych,
ale niższa niż 50 000 złotych

100 EUR

 gdy zaległość jest równa
lub wyższa od 50 000 złotych

Jak otrzymać rekompensatę kosztów windykacji?

Krok1.
Wyślij dłużnikowi listem poleconym fakturę za wykonaną usługę.
Krok2.
Po upływie terminu płatności faktury wyślij listem poleconym wezwanie do zapłaty oraz notę obciążeniową na adres dłużnika.
Krok3.
Zleć windykację nieuregulowanej faktury oraz noty obciążeniowej z tyt. rekompensaty za koszty windykacji za pośrednictwem Panelu Obsługi Klienta.

Jak prawidłowo wyliczyć wysokość rekompensaty?

1. Upewnij się że faktura faktycznie jest po terminie płatności.

W przypadku faktur za usługi transportowe, gdzie termin płatności najczęściej liczony jest od dnia dostarczenia dokumentów do płatnika, często dochodzi do rozbieżności w wyliczeniu rzeczywistego terminu płatności. W takich sytuacjach najłatwiej udokumentować przekroczenie terminu płatności przedstawiając numer nadania przesyłki, a najlepiej potwierdzenie odbioru przesyłki z dokumentami. Jeśli zgodnie z zapisami ze zlecenia termin płatności wynosi 30 dni od dnia doręczenia faktury należy ustalić datę doręczenia (zgodnie z potwierdzeniem odbioru) i od tej daty wyliczyć właściwy termin.

2. Wyślij do dłużnika jednym listem poleconym 2 dokumenty:

  • Wezwanie do zapłaty
  • Notę księgową na kwotę 40 / 70 / 100 eur przeliczoną na złotówki według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
    Przykład: Dla FV z terminem płatności na dzień 16-06-2020 będzie to kurs z dnia 29-05-2020.

Wzór noty 40/70/100 eur oraz wezwania do zapłaty dla dłużnika z wybranego kraju znajdziesz na podstronie Dokumenty do pobrania.

Rekompensata kosztów windykacji, a rozliczenia podatkowe

VAT – nie podlega opodatkowaniu

Rekompensata kosztów windykacji jest formą odszkodowania, dlatego nie jest objęta podatkiem VAT, gdy przysługuje wierzycielowi pierwotnemu. Od stycznia 2020 prawo dochodzenia rekompensaty nie jest zbywalne i przysługuje tylko wierzycielowi pierwotnemu, co oznacza, że jako wierzyciel możesz zlecić firmie windykacyjnej dochodzenie należności, ale nie możesz jej sprzedać.

CIT/PIT – podlega opodatkowaniu

Rekompensata za koszty windykacji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jednak nie musisz obawiać się wystawienia not za koszty windykacji, ponieważ obowiązek podatkowy powstaje w dniu otrzymania rekompensaty, a nie w dniu wystawienia noty.

„Noty 40 EUR” do pobrania