Strona główna » Blog finansowy » Jakie są rodzaje faktoringu?

Blog finansowy

25.02.2021 Faktoring

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring stał się najbardziej popularną formą finansowania przedsiębiorstwa. Jest to łatwy sposób przywrócenia płynności finansowej firm, które borykają się z długimi terminami płatności. W przeciwieństwie do kredytu obrotowego nie trzeba wykazywać się dużą zdolnością kredytową, co mocno ułatwia cały proces. Faktoring opiera się przede wszystkim na wystawionych fakturach. Warto wiedzieć, że na rynku istnieje wiele form tej usługi, by odpowiednio dobrać tę pasującą do danej sytuacji przedsiębiorstwa.

Faktoring z regresem

Co to jest w ogóle ten “regres”? W branży finansowej oznacza to roszczenie zwrotne. Polega to na tej zasadzie, że odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta ciągle pozostaje po stronie firmy korzystającej z tej usługi. Faktor wypłaca nam pieniądze ze zgłoszonej faktury, ale w przypadku potencjalnej niewypłacalności dłużnika bądź bankructwa, nie bierze odpowiedzialności (stąd też nazywany jest faktoringiem niepełnym). W tym przypadku będziemy musieli zwrócić otrzymaną kwotę faktorowi, więc warto wiedzieć, że takie ryzyko istnieje przy planowaniu budżetu firmy. Faktoring z regresem jest bardziej traktowany jako pożyczka, bo firmy mają świadomość tego, że w najgorszym przypadku będą musiały zwrócić otrzymane środki.

Faktoring bez regresu

Jest przeciwieństwem faktoringu z regresem, ponieważ faktor bierze na siebie całą (pełną) odpowiedzialność w przypadku niewypłacalności kontrahenta (stąd nazywany jest też faktoringiem pełnym). Z tego rodzaju finansowania najchętniej korzystają firmy, które stawiają na szybki rozwój przedsiębiorstwa i chcą szybko pozyskać nowego klienta przy minimalnym ryzyku niewypłacalności swoich kontrahentów. 

Faktoring pojedynczy

To idealne rozwiązanie dla firm, które z finansowania faktur korzystają tylko od czasu do czasu. W tym przypadku to faktorant decyduje, które faktury przekaże faktorowi do zrealizowania. Bardzo dobrze sprawdza się przy pojedynczych transakcjach oraz w przypadku kiedy potrzebujesz szybkiej gotówki na inne inwestycje, by rozwijać przedsiębiorstwo. 

Faktoring globalny

W tym przypadku - w przeciwieństwie do faktoringu pojedynczego - przekazujesz wszystkie faktury do finansowania, które obejmują kontrahentów zgłoszonych do umowy faktoringowej. Po Twojej stronie leży decyzja, które faktury sfinansować, a które mogą jeszcze poczekać, by w każdej chwili je zgłosić. Jest to dobrym rozwiązaniem w przypadku utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. To również dobre posunięcie, gdy wystawiasz wiele faktur z odroczonym terminem płatności i nie radzisz sobie z egzekwowaniem należności od swoich kontrahentów. 

Faktoring jawny

Najpopularniejsza forma faktoringu na rynku. Charakteryzuje się tym, że nasz kontrahent od razu zostaje poinformowany o zawarciu umowy faktoringowej z faktorem. Firma faktoringowa uzyskuje następnie zgodę na cesję wierzytelności od dłużnika i wskazuje prawidłowy numer rachunku bankowego, na który należy przelać należności. 

Faktoring cichy (tajny)

To odwrotność faktoringu jawnego. Kontrahent nie zostaje poinformowany o podpisanej umowie faktoringowej z faktorem. Należności za faktury regulowane są normalnie na drodze dłużnik - klient. Dopiero po otrzymaniu płatności od dłużnika klient zobowiązany jest uregulować zapłatę, którą wcześniej otrzymał od faktora. Działa to tylko w przypadku faktoringu niepełnego, gdzie firma faktoringowa nie bierze odpowiedzialności za niewypłacalność dłużnika.

Faktoring wierzytelnościowy

Nie jest to nic innego jak po prostu faktoring. Pełna nazwa może jednak zmylić. To finansowanie faktur przez faktora, by przyspieszyć otrzymanie środków na rozwój przedsiębiorstwa. To dobre rozwiązanie w przypadku, gdy spotykasz się z długimi terminami płatności, a pojawiają się wydatki, na które nie masz pieniędzy. Faktoring to szybka gotówka o relatywnie niskich kosztach. 

Faktoring dłużny

Zwany jest również faktoringiem odwróconym. To forma finansowania faktur podobna do kredytu, ale… Faktoring nie obniża Twojej zdolności kredytowej. Nie musisz mieć wielkiej zdolności kredytowej, by z niego skorzystać. My zapłacimy wcześniej Twoim kontrahentom za realizację zadań, a Ty uregulujesz swoje zobowiązania w momencie, kiedy będziesz miał na to środki. Jest to dużo bezpieczniejsza forma, bo dodatkowo sprawdzamy Twoich kontrahentów pod względem wypłacalności. 

Faktoring zaliczkowy

To forma faktoringu, w której otrzymujesz pieniądze w dwóch transzach. Po podpisaniu umowy faktoringowej z faktorem otrzymujesz część wynagrodzenia, które wynika z faktury. Pozostałą kwotę (pomniejszoną o prowizję) zapłacimy Ci, gdy Twój dłużnik ureguluję całość należności. 

Odpowiedni faktoring jest uzależniony od potrzeb przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że we wszystkich przypadkach otrzymujesz pieniądze szybciej niż wynika to z faktur. Każda opcja poprawi od razu płynność finansową firmy, a otrzymane środki będzie można zainwestować w jej rozwój. 

Możesz także polubić

20.05.2024
Faktoring a bezpieczeństwo finansowe: jak uniknąć ryzyka?

Faktoring pozwala zwiększyć bezpieczeństwo Twoich finansów. Dzięki niemu otrzymujesz zapłatę za wykonany przewóz w terminie dogodnym dla siebie, co pozwala utrzymać płynność finansową regulować zobowiązania […]

30.04.2024
Faktoring kontra inne formy finansowania

Mądrze dobrane finansowanie pozwala utrzymać budżet firmy w ryzach, wspomaga finansową płynność i gromadzenie oszczędności. To, jaki typ finansowania wybierzesz, zależy od wielu czynników – […]

15.04.2024
Faktoring a ubezpieczenie należności. Jak działa faktoring z ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie chroniące życie, zdrowie lub majątek posiada każdy z nas. Przedsiębiorcy do tej puli mogą dodać ubezpieczenie należności, które chroni ich przed stratą, jeśli kontrahent […]

1 2 3 20