Strona główna » Blog finansowy » Jak działa faktoring i w czym może pomóc Twojej firmie?

Blog finansowy

05.04.2023 Faktoring

Jak działa faktoring i w czym może pomóc Twojej firmie?

Faktoring to prosta i elastyczna usługa finansowa, polegająca na wymianie faktur z długim terminem płatności na gotówkę. Po przekazaniu wystawionej faktury do sfinansowania, usługodawca zwykle wypłaca środki jeszcze tego samego dnia. Co charakteryzuje tę usługę i dlaczego warto rozważyć ją w swojej firmie?

Z faktoringu może skorzystać każda firma, która wystawia faktury z odroczonym terminem płatności. Normą w wielu branżach jest, że płatność za realizację usługi następuje w ciągu 30, 60, a nawet 90 dni. Ten stan rzeczy w odniesieniu do sektora TSL potwierdzają wyniki badania zwyczajów płatniczych klientów Transcash przeprowadzonego w grudniu 2022 r. Zgodnie z nimi obecnie ponad połowa ankietowanych wystawia faktury z terminem płatności wynoszącym 60 i więcej dni. W takich realiach utrzymanie płynności finansowej może być trudne, zwłaszcza gdy kontrahenci nie dotrzymują ustalonych z góry terminów płatności. Ponad połowa naszych ankietowanych przyznała, że często lub bardzo często nie otrzymuje zapłaty w wyznaczonym terminie, a dla ponad 20 proc. z nich problem ten jest codziennością.

Powyższe dane odnoszą się do branży TSL, ale podobne bolączki dotyczą całej branży dystrybucyjnej, a także produkcyjnej i wielu innych. Nieregularne płatności i tolerancja wobec opóźnień narażają ich finanse na szwank, a brak bieżących wpływów może wpędzić firmę w długi. Faktoring pozwala uniknąć tego ponurego scenariusza, umożliwiając szybkie odzyskanie pieniędzy z faktur. W chwili zawarcia umowy przedsiębiorca otrzymuje pieniądze, a firma faktoringowa - prawo do jego wierzytelności.

Warunkiem skorzystania z faktoringu jest to, aby w chwili zgłoszenia faktura nie była po terminie. W przeciwnym razie jedynym sposobem na odzyskanie pieniędzy pozostaje windykacja, która jest jednym z elementów usługi faktoringu w Transcash. Odzyskiwanie należności uruchamianym w chwili, gdy płatnik nie spłaci faktury w terminie.

Jak przebiega proces finansowania faktur?

W informacjach dotyczących usługi faktoringu spotkać się można z określeniami typu faktor i faktorant, które opisują strony procesu. Faktorem nazywamy firmę, która świadczy usługę, a faktorantem podmiot, który zgłasza faktury do sfinansowania.

1. Przekazujesz fakturę do finansowania firmie faktoringowej (faktorowi) razem z prawem do wierzytelności wynikającej z wystawionej faktury.

2. Firma weryfikuje fakturę i podejmuje decyzję o finansowaniu.

3. Faktor przelewa Ci środki z faktury pomniejszone o prowizję za finansowanie lub wypłaca 100% wartości faktury brutto i na koniec miesiąca wystawia fakturę prowizyjną.

4. Zleceniodawca opłaca fakturę firmie faktoringowej zgodnie z rzeczywistym terminem płatności.

Finansowanie faktur to sporo korzyści dla firmy, w tym:

  • poprawa płynności finansowej dzięki regularnym wpływom na konto;
  • stały i szybki dostęp gotówki;
  • dodatkowe finansowanie bez konieczności zaciągania kredytu w banku;
  • ograniczenie kosztów finansowania wynikających ze wzrostu stóp procentowych;
  • zdyscyplinowanie spóźnialskich kontrahentów i zmniejszenie liczby przeterminowanych płatności;
  • pomoc w rozwoju biznes i pozyskaniu nowych kontrahentów.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz najnowszy i darmowy poradnik o tym, jak szybko finansować faktury z długim terminem płatności.

Możesz także polubić

24.06.2024
Na czym polega finansowanie faktur z zakazem cesji?

Finansowanie faktur pozwala przedsiębiorcom z branży TSL poprawić płynność finansową swojej firmy. Jednak nie każda faktura może być finansowana w ten sposób, zwłaszcza gdy zawiera […]

07.06.2024
Kontrahent nie płaci – co dalej?

Niewypłacalny kontrahent może wpędzić firmę w poważne kłopoty, z bankructwem włącznie. Już kilka nieuregulowanych faktur może doprowadzić do zatorów płatniczych i wywołać lawinę trudności finansowych. […]

20.05.2024
Faktoring a bezpieczeństwo finansowe: jak uniknąć ryzyka?

Faktoring pozwala zwiększyć bezpieczeństwo Twoich finansów. Dzięki niemu otrzymujesz zapłatę za wykonany przewóz w terminie dogodnym dla siebie, co pozwala utrzymać płynność finansową regulować zobowiązania […]

1 2 3 21