Dołącz do QuickPay i wyróżnij się jako wiarygodny płatnik!

Program “Wiarygodnego Płatnika QuickPay" to forma wyróżnienia dla firm, które zweryfikowaliśmy i uznaliśmy za rzetelnych płatników.

Frachty na platformie Trans.eu. oznaczone logiem QuickPay są sygnałem dla przewoźników, że współpraca z tą firmą jest bezpieczna.

Korzyści z udziału w programie “Wiarygodnego Płatnika QuickPay"

Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w programie
Zwiększasz swoją wiarygodności wśród przewoźników
Masz większą szansę na pozyskanie nowych kontrahentów

Ile to kosztuje?

Dla płatnika usługa jest bezpłatna, na zawsze.

Ile to kosztuje?

Dla płatnika usługa jest bezpłatna, na zawsze.

Szybie finansowaniem faktur przewoźników

Logo QuickPay przy frachtach to nie tylko potwierdzenie Twojej wiarygodności, ale również informacja dla przewoźników o szybkich płatnościach za zrealizowane zlecenie.

Przewoźnicy podejmujący współpracę z Tobą na platformie Trans.eu mogą skorzystać z finansowania faktur w Transcash, a Ty – z wydłużonego terminu płatności.

Najczęściej zadawane pytania

Czy przewoźnik podejmując fracht oznaczony znaczkiem QP musi skorzystać z usługi szybkiej płatności?

Nie. Znaczek QP jest formą wyróżnienia dla wiarygodnych płatników. Finansowanie jest opcją dobrowolną. Przewoźnik po wykonaniu transportu decyduje, czy chce skorzystać z szybkiej płatności. Żeby otrzymać ekspresowo zapłatę musi złożyć wniosek o sfinansowanie faktury i zaakceptować ofertę.

Czy mogę sam/-a decydować, które z moich frachtów będę oznaczone znakiem QP?

Gdy dołączysz do QP wyróżnimy wszystkie frachty Twojej firmy, ponieważ QP jest oznaczeniem wiarygodnego płatnika. Oznaczenie pojawi się domyślnie dla każdego frachtu, ponieważ zależy nam, aby QP nie generował dla Ciebie dodatkowych czynności.

Czy mogę dołączyć do QP, jeśli w zleceniu mam zapis o zakazie cesji?

Tak, jednak pamiętaj, że zapis o zakazie cesji blokuje możliwość sfinansowania faktury przewoźnika. Dlatego prosimy o usunięcie zakazu cesji ze zlecenia. Jeśli trafi do nas wniosek o finansowanie, w którym widnieje zapis o zakazie cesji, wówczas skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o zgodę na cesję.

Przewoźnik wykonał transport i skorzystał z finansowania faktury. Teraz okazało się, że doszło do uszkodzenia w transporcie i obciążenia przewoźnika, a kwota na fakturze powinna zostać pomniejszona. Co mam zrobić?

Poinformuj nas o zaistniałej sytuacji. Zrobimy cesję zwrotną do przewoźnika i poprosimy przewoźnika o zwrot błędnie wypłaconej kwoty. Twoją firmę poinformujemy o cesji zwrotnej i zwolnieniu z obowiązku spłaty.

Gdzie znajdę numer rachunku, na który mam spłacić faktury, które sfinansowaliście?

Numer rachunku do spłaty znajdziesz:

  • na zawiadomieniu o cesji, które wyślemy do Twojej firmy (mailowo i pocztą tradycyjną) oraz
  • w Panelu Obsługi Płatnika, gdzie są wszystkie sfinansowane przez nas faktury, a wystawione na Twoją firmę.
Na fakturze wystawionej przez przewoźnika jest błędny termin płatności. Gdzie mogę to zgłosić?

W Panelu Obsługi Płatnika możesz samodzielnie przesunąć ten termin o 14 dni lub wystarczy, że zgłosisz uwagi do faktury.

Poznaj inne produkty dla spedycji

eSkonto