fbpx

Windykacja sądowa

06.05.2016

Czy warto skierować sprawę na drogę postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi? Z takim pytaniem ze strony naszych klientów często spotykamy się w codziennej pracy. Obiegowe opinie na temat postępowań sądowych sprowadzają się do utartych stwierdzeń,  że postępowania sądowe trwają kilka lat, sądy wspierają dłużników, a samo postępowanie sądowe wiąże się z koniecznością uczestnictwa w wielu rozprawach.

Jeśli posiadasz uzasadnione roszczenie i pomimo prób polubownego załatwienia sprawy kontrahent odmawia zapłaty, po raz kolejny zmienia termin płatności, nie wywiązuje się ze złożonych deklaracji; nie czekaj dłużej, złóż pozew.

Poniżej przedstawiamy kilka argumentów przekonujących dlaczego warto skierować do sądu sprawę z pozwem o zapłatę:

1. Przede wszystkim zabezpieczasz roszczenie przed przedawnieniem. Faktury z tytułu umowy przewozu przedawniają się bardzo szybko:

  • W transporcie polskim termin przedawnienia wynosi rok.
  • W transporcie międzynarodowym termin roczny liczymy począwszy od upływu 3-miesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy przewozu.

2. Zabezpieczenie roszczenia na dziesięć lat poprzez przerwanie biegu przedawnienia.

3. Zasądzenie kosztów sądowych od dłużnika.

4. Zasądzenie odsetek od dłużnika.

Posiadając tytuł wykonawczy zyskujemy możliwość skierowania sprawy do komornika. Jeśli dłużnik pomimo wydanego nakazu zapłaty nadal nie reguluje swoich zobowiązań możemy skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego i odzyskać należność za pomocą środka przymusu, czyli komornika.

Dłużnik bez majątku

Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdzie dłużnik nie posiada majątku. Komornik wydaje wtedy postanowienie o bezskutecznej egzekucji i umarza postępowanie. I co wtedy? Pamiętajmy, że czynności egzekucyjne mogą być powtarzane, a wszystkie poniesione przez nas koszty będą dochodzone przez komornika podczas kolejnej egzekucji.

W przypadku prowadzenia egzekucji przeciwko osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą komornik ma możliwość egzekwowania należności z całego majątku takiej osoby, a nie tylko z majątku firmy. Posiadamy tutaj szeroki wachlarz możliwości egzekwowania należności.

Co w przypadku, gdy prowadzimy postępowanie egzekucyjne przeciwko spółce i egzekucja okaże się bezskuteczna? Tutaj również ustawodawca nie pozostawił nas bez wyjścia. Oprócz powtarzania egzekucji, na podstawie art. 299 Kodeksu spółek handlowych mamy możliwość wytoczenia powództwa przeciwko członkom zarządu danej spółki. Bardzo często jest to wielkie zaskoczenie dla członków zarządu, którzy trwają w przeświadczeniu, że nic im nie grozi.

I pamiętajmy, bez naszego działania dłużnik nie pozostanie dłużnikiem na zawsze, a więc na pewno warto zabezpieczyć swoje roszczenia przed przedawnieniem kierując sprawę na drogę sądową.