fbpx

Windykacja na koszt dłużnika – nowa usługa w portfolio

17.11.2021

Jedną z bolączek zgłaszanych przez wierzycieli jest fakt, że zwykle to oni właśnie ponoszą koszty windykacji. Odzyskują, co prawda, należność z tytułu przeterminowanej faktury, ale płacą prowizję za skuteczne działania windykacyjne. Innymi słowy, odpowiedzialność finansowa z tytułu nieterminowej spłaty jest przeniesiona z dłużników na wierzycieli. Nic więc dziwnego, że ci ostatni odczuwają to jako niesprawiedliwość czy wręcz absurd. Standardowo proces odzyskiwania zaległości wygląda więc następująco:

Ten ostatni etap wzbudza najwięcej kontrowersji: “Dlaczego to ja mam ponieść konsekwencje finansowe spłaty faktury po terminie?” zastanawia się wierzyciel.

 

Rekompensata kosztów windykacji – nota 40/70/100 euro

Od dawna jest, co prawda, możliwe odzyskanie przynajmniej części poniesionych kosztów na odzyskanie zaległości. Reguluje to Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych , art. 10.1. Stanowi ona, że wierzycielowi przysługuje, bez wezwania, rekompensata kosztów odzyskania należności. Wysokość rekompensaty zależy od kwoty faktury: dla wartości nie przekraczającej 5000 zł – 40 euro, dla kwoty wyższej niż 5000 zł, ale niższej niż 50 000 – 70 euro, a dla wartości faktury powyżej 50 000 zł – 100 euro. To rozwiązanie nie satysfakcjonuje jednak wierzyciela, jeśli koszt windykacji jest wyższy od 40/70/100 euro. Co wtedy?

 

Darmowa windykacja dla wierzyciela 

Wtedy pojawiamy się my z naszą nową ofertą, którą jest windykacja na koszt dłużnika (nazwijmy ją w skrócie WNKD).

Celem wprowadzenia windykacji na koszt dłużnika jest zdjęcie nieuzasadnionych obciążeń z przewoźników, i tak stratnych z powodu nieterminowego płacenia faktur” – mówi Maciej Maroszyk, Dyrektor Operacyjny w Transcash Kancelaria Prawna, który wraz z Bartłomiejem Sochą (dyrektorem Windykacji Polubownej) odpowiadają za koncepcję oraz wdrożenie usługi Windykacji na Koszt dłużnika w Transcash.

Oznacza to, że wystawiamy dłużnikowi notę na kwotę naszej prowizji, co niweluje poniesiony przez klienta koszt windykacji. Podstawą prawną naszej nowej usługi jest wspomniana już ustawa, tym razem art. 10.2: “Oprócz kwoty, o której mowa w ust.1*, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.”

Jest to nic innego, jak kwota prowizji, którą pobiera firma windykacyjna. Istotne jest sformułowanie ustawy “w uzasadnionej wysokości” (sąd może zakwestionować wysokość wnioskowanej przez Ciebie zapłaty za koszt windykacji). W naszej propozycji, jaką jest darmowa windykacja dla wierzyciela, pomyśleliśmy i o tym. Prowizja za naszą usługę wynosi, w zależności od kwoty, ale bez względu na czas przeterminowania, tylko 9,9% od wartości netto. Minimalna kwota dla faktur do 5000 zł to 195 zł, a powyżej 5000 zł – 350 zł. Cennik skonstruowaliśmy więc w taki sposób, aby był on najtańszy na rynku. Co istotne, bierzemy na siebie postępowanie sądowe w wypadku, kiedy dłużnik wzbrania się przed poniesieniem kosztów windykacji. Klient ma więc pewność, że nie będzie ponosić kosztów niejednokrotnie długiej i uciążliwej procedury sądowej. 

 

Jak działa windykacja na koszt dłużnika?

“Zaraz, zaraz” – może zakrzyknąć wierzyciel – “a co w wypadku, jeśli dłużnik nie zapłaci mi kwoty z noty obciążeniowej? Przecież to wciąż typowa windykacja na koszt wierzyciela!”. O tym też pomyśleliśmy. Po pierwsze, zwindykujemy na nasz koszt kwotę wynikającą z noty księgowej. Jeśli będzie to konieczne, to również w sądzie. Nic za to nie zapłacisz. 

Po drugie, już na etapie wyboru windykacji na koszt klienta możesz włączyć usługę SafePay. Oznacza to, że wypłacimy Ci pieniądze, nawet jeśli dłużnik nie spłaci swojej należności (w razie nieskutecznej windykacji gwarantowana kwota wypłaty to 87% kwoty faktury brutto). Jak widać, WNKD jest korzystna dla Ciebie z dwóch powodów. Pierwszy jest oczywisty – nie ponosisz kosztów windykacji. Drugi też jest oczywisty! Nie tracisz czasu na uciążliwą “papierologię”: po prostu wnioskujesz online o WNKD oraz, jeśli uznasz to za konieczne, o usługę SafePay. Pamiętaj, że SafePay zabezpiecza Cię przed brakiem zapłaty za należność główną. Na razie usługa WNKD jest świadczona tylko w stosunku do kontrahentów zarejestrowanych w Polsce. 

 

Podsumowanie

Windykacja na koszt dłużnika odpowiada na zapotrzebowanie podmiotów zgłaszających konieczność zwolnienia wierzyciela z kosztów windykacji. Uprzedzając pytanie, od razu zaznaczamy: tak, wciąż będziesz musiał przelać na nasze konto zapłatę wynikającą z prowizji, ponieważ tego wymaga ustawodawca. To zostaje po staremu. I tylko to! Teraz bowiem możesz mieć pewność, że koszt prowizji zostanie Ci zwrócony przez dłużnika. Co więcej, nawet w przypadku ociągania się dłużnika ze spłatą noty, przejmujemy całość nowego już postępowania windykacyjnego i realizujemy je na swój koszt. Nic Cię to nie kosztuje, a daje pewność, że otrzymasz pieniądze, nawet gdy dłużnik odmawia zapłaty.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
*Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz. Urz. UE L 48 z 23.02.2011, str. 1).

 

Autorem artykułu jest Karolina Krzyszowska, Marketing Manager w Transcash