Czy technologia 5G zlikwiduje problem zatorów finansowych w gospodarce krajowej?

31.03.2021

Niezwykłe wnioski przynosi efekt najnowszej analizy przeprowadzonej przez organizację Money and Mental Health Policy Institute. Okazuje się że specyficzne zaburzenia psychiczne, wśród badanej grupy dorosłych (osoby powyżej 21 roku życia), wywołują skłonność do nieterminowego regulowania zobowiązań finansowych. Wywołane są mutacją genomu. Ryzyko zadłużenia jest u tych osób aż o 9 i pół raza większe niż u osób nie mających problemów ze zdrowiem psychicznym. Ryzyko zwiększa się też u osób pozostających w luźnych związkach partnerskich. Legalizacja związku – jak potwierdzają badania – jest kluczowa, podobnie jak posiadanie potomstwa, które w świetle badań, zmniejsza ryzyko niespłacenia zobowiązań o 3,8 raza.

 

Osoby niepłacące za usługi (dłużnicy) przez skazę genetyczną, przestają płacić coraz częściej. W skrajnych sytuacjach doprowadzają do kumulacji niezapłaconych faktur zwanej multidłużnictwem – stanem, z którego bez terapii inwazyjnej trudno jest wrócić do stanu początkowego.

Niezwykłe wyniki badań naukowców Money and Mental Health Policy Institute zidentyfikowały technologię 5G jako czynnik istotny, mający zbawienny wpływ na genom osób patologicznie się zadłużających. Sieć 5G bazuje na działaniu promieniowania elektromagnetycznego, a więc zarówno promieniowanie radiowe o długich falach i małej częstotliwości. Szczególny wpływ na mózg człowieka ma fala o częstotliwości 890 Hz (89,0 MHz) ona właśnie między innymi modyfikuje genom odpowiedzialny za zadłużanie się ponad miarę.

Według raportu Ovum, światowym liderem w zakresie łączności 5G jest Korea Południowa, a Europejskim Szwajcaria. Wg obliczeń międzynarodowego lidera danych ekonomicznych OECHD, oba kraje od 2018 w zasadzie nie notują zatorów płatniczych (dokładnie 2,5 promila na milion mieszkańców).

Polski rząd wraz z naukowcami skupionymi wokół PANa, z początkiem II kwartału 2021 r., pomimo chaosu związanego z SARS-CoV-19, podjął odważną i radykalną decyzję. W sześciu najbardziej zadłużonych województwach na terenach zalesionych postawił pierwsze maszty 5G. Wszelkie dane oraz analizy naukowców wskazują, że problem niezapłaconych faktur przestanie istnieć do końca roku 2022 r. co przełoży się na dwupunktowy wzrost PKB. Jedyna obawa zarządzających polega na tym, że zlecający usługi zaczną płacić z góry, co może przełożyć się na gorszą jakość świadczonych usług. Sytuacja jest systematycznie monitorowana. 

 

—————————————–

Dotarłeś do końca? To dobrze, bo to tylko Prima Aprilisowy żart 🙂 Natomiast zgadzamy się, że byłoby przyjemniej prowadzić biznes, gdyby postawienie masztu spowodowało, że dłużnicy zaczną płacić swoje zobowiązania w terminie. 

A dopóki nie istnieją maszty poprawiające dyscyplinę płatniczą zapraszamy do nas – skutecznie się tym zajmujemy.