50% przewoźnego za brak dokumentów

Czy przewoźnik może otrzymać połowę wynagrodzenia z powodu niedostarczenia dokumentów towarzys...