Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Brak zapłaty za wykonaną usługę lub towar może być podstawą do podjęcia działań windykacyj...