Skarga na przewlekłość postępowania sądu lub komornika

Opieszałość sądu lub komornika to jeden z głównych powodów rezygnacji z możliwości dochodze...