Wezwanie do zapłaty, a przedawnienie roszczeń w transporcie

Krótkie terminy przedawnienia w branży transportowej sprawiają, że w przypadku roszczeń z tytu...